Salihović: Utvrđeno prekoračenje sredstava u Tužiteljstvu BiH

PRO Oglas

Na suđenju Goranu Salihoviću za zloupotrebu položaja ili ovlasti, vještak Kantonalnog tužiteljstva je kazao da je u Državnom tužiteljstvu došlo do prekoračenja troškova reprezentacije od oko 80.000 maraka, te da za oko 17.000 nema podataka o troškovima.

Svjedok Nedžad Hajtić, koji je ranije svjedočio u ovom predmetu, kazao je na ovom ročištu tokom unakrsnog ispitivanja da su izvještaji koje su prezentirali revizori za Tužiteljstvo BiH prikazani kao fer i istiniti.

On je istakao da prihodi i rashodi iz različitih godina nemaju veze jedni s drugima, ali da financijska revizija ima kontinuitet, te da se osvrću na prethodne godine. Dodao je da financijski revizori promatraju samo određenu budžetsku godinu za svoje izvještaje.

Hajtić je potvrdio da je u financijskom izvještaju za 2013. godinu po izvršenju ukupnog budžeta potrošeno 98 posto raspoloživih sredstava, kao i da Tužiteljstvo BiH vodi evidenciju nastalih troškova.

On je kazao da je na troškove “ostalo” utrošen znatno veći iznos.

“Mogli smo vidjeti da su ti troškovi uglavnom bili vezani za neke protokolne radnje”, kazao je Hajtić.

Kako je objasnio, troškovi za “ostalo”, između ostalog, koristili su se za dolazak delegacija i poklone.

On je potvrdio da su financijski izvještaji za 2014. godinu, također po mišljenju revizora, prikazani kao fer i istiniti.

Kako je kazao, za 2014. godinu izvršenje budžeta iznosilo je 97 posto.

Obrana optuženog upitala je da li to znači da je realizacija bila ispod planiranog budžeta, na šta je svjedok naveo “ako piše u tabeli, tako je”.

Kako je kazao Hajtić, revizori na osnovu izvještaja daju preporuke, stoga su dali preporuke i za 2013. i 2014. godinu, kada je došlo do rasta troškova.

Hajrić je rekao da je tokom 2014. godine bila preraspodjela sredstava koja su odobrena. Dodao je da je dodatno odobreno još 20 tisuća za glavnog tužitelja.

“To je moglo ići preko preraspodjele”, kazao je on, dodavši da odluke za preraspodjelu po zakonu donosi Ministarstvo financija, a po zahtjevu institucije.

Salihoviću je na teret stavljeno da je od početka veljače 2013. do 28. rujna 2016. godine iskoristio službeni položaj, postupao suprotno propisima i pribavio korist u iznosu preko 80.000 konvertibilnih maraka (KM).

Vještak ekonomske struke Miloš Grujić rekao je da je njegov zadatak bio da utvrdi cifru utrošenih sredstava, da li su troškovi reprezentativni, utrošeni sa zakonskim i podzakonskim aktima, kao i da li je došlo do povećanja troškova.

On je kazao da ukupni troškovi prekoračenja reprezentacije od 2013. do 2016. godine iznose 80.103,73 KM, a da je to podijeljeno na troškove u Tužiteljstvu – 72.544.48 KM, te troškove u inozemstvu koji su iznosili 7.559,25 KM.

On je rekao da je Salihović uredno dostavljao račune za reprezentaciju, ali da ipak u promatranom periodu za 17 tisuća ne postoji ni obrazloženje, ni podaci za troškove.

Kako je rečeno, svi troškovi su proknjiženi, pribilježeni su, ali nisu sa pratećim sredstvima.

“Jedan broj njih ne sadrži prateću dokumentaciju, čak dio njih nastao je bez pratećih tih sredstava”, kazao je Grujić.

Kako je naveo, događalo se da za jedan događaj postoje dva računa, koji su se kasnije sabirali.

“Možda je gospodin Salihović dostavljao sutra jedan račun, a drugi kasnije”, rekao je vještak.

On je kazao da je bilo troškova koji su nastali kada Salihović nije bio na poslu, ali da su ti troškovi trebali biti predviđeni nekom odlukom, pa da se kasnije opravdaju.

Grujić je naveo da što se tiče troškova za Salihovićevo putovanje u Francusku, sa službene zabilješke on nije vidio sa kojeg konta su plaćene karte.

“Gospodin Salihović nije uzimao sebi neki iznos i stavljao u džep”, kazao je vještak, dodavši da su to uglavnom nepredviđeni troškovi, koji su trebali biti planirani i uračunati u budžet.

“Kad se pravi godišnji plan, navode se svi očekivani troškovi za godinu”, rekao je vještak.

Vještak je kazao da je samo na poklone utrošeno 19.946 KM.

Kako je objasnio vještak Grujić, uprkos konkretnim preporukama revizora da se izvrši analiza izdataka za reprezentaciju, posebno za kategoriju izdataka “ostalo”, u cilju moguće racionalizacije, tokom promatranog perioda nisu ispoštovane te preporuke.

Na upit Obrane da li je koristio originalne račune, Grujić je rekao da ih je imao u rukama, ali da je koristio kopije koje sada nema, te nije prilagao račune u svoj nalaz. Kako je kazao, neki od računa su bili blijedi i nečitljivi.

“Imao sam originalne račune u rukama”, rekao je on.

Na upit Obrane da li Grujić smatra da je Salihović stekao imovinsku korist, Grujić je kazao da smatra da jeste, jer, kako je naveo primjer, ako je neki ručak plaćen iz budžeta Tužiteljstva BiH, a ne sa privatnog računa Salihovića, to je po njemu imovinska korist.

Optuženi Goran Salihović na današnjem ročištu kazao je da on mora da se izjasni za svaki račun, te da je potrebno ove račune dostaviti Obrani.

Nastavak suđenja je zakazan za 28. travnja, kada će biti nastavljeno saslušavanje vještaka Grujića.

Detektor.ba

POSLJEDNJE OBJAVLJENO

PRO Oglas