Sarajevski policajci upali među migrante, pronašli 17 opasnih likova i puno materijala za nanošenje ozljeda!

PRO Oglas

Jutros je periodu od 05:30 do 09:00 sati izvršena policijska akcija “BLAŽUJ”. Policijski službenici Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo, uz asistenciju Službe za poslove sa strancima BiH, provodili su mjere i radnje iz svoje nadležnosti prilikom realizacije operativne akcije. U istoj je sudjelovalo 340 policijskih službenika Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo i 13 službenika Službe za poslove sa strancima BiH Terenski ured Sarajevo.

-Planske aktivnosti provedene su po naredbi za pretresanje izdatoj od strane Općinskog suda u Sarajevu, pod nadzorom Kantonalnog tužiteljstva Kantona Sarajevo, shodno operativnom planu Sektora krminalističke policije u privremenom prihvatnom centru kampu „Blažuj” koji se nalazi na adresi ulica Kamenolom broj 20 općina Ilidža, gdje je tom prilikom izvršen pretres određenih objekata u kampu i sigurnosno interesantnih osobama.

Prilikom pretresa objekta koji koriste migranti u navedenom kampu „Blažuj”, zatečeno je oko 3000 osoba – migranata, koji su pregledani i pretrešeni u skladu sa naredbom za pretresanje i propisanim policijskim ovlastima, gdje su tražena sigurnosno-interesantne osobe, kao i predmeti koji se mogu dovesti vezu sa izvršenjem krivičnih djela.

U skladu sa navedenim pronađeno je 17 osoba za koje su postojali podaci da su počinitelji krivičnih djela u Bosni i Hercegovini i zemljama u okruženju, te su isti predati u nadležnost Službe za poslove sa strancima BiH.

Tom prilikom sigurnosno-interesantne osobe premještena su u Imigracijski centar Službe za poslove sa strancima, nakon čega će nad istima biti izvršena kriminalistička obrada i izrečene mjere protjerivanaja u zemlje porijekla.

Prilikom provedbe navedenih aktivnosti, u blizini objekata koji su pretresani pronađeni su odbačeni predmeti koji su pogodni za nanošenje tjelesnih ozljeda (drvene poluge, metalne poluge, odvijači, škare, skalpeli, kuhinjski noževi i sl.), a koji se dovode u vezu sa nedavnim napadom na policijske službenike, priopćeno je iz MUP-a KS.

OTPOR.Media

PRO Oglas

POSLJEDNJE OBJAVLJENO