Široki Brijeg dobiva novu benzinsku crpku koja će se graditi na “groblju”!

PRO Oglas

Služba za prostorno uređenje i zaštitu okoliša Grada Širokog Brijega, rješavajući po zahtjevu gospodarskog društva „HIFA-PETROL“ d.o.o. Sarajevo u postupku izdavanja lokacijske dozvole za izgradnju benzinske crpke s pratećim sadržajem, u mjestu Trn, grad Široki Brijeg, temeljem članka 69. stavak 1. Zakona o upravnom postupku (“Sl. novine Federacije BiH”, br. 2/98 i 48/99) vrši:

POZIV NA USMENU RASPRAVU

Pozivaju se svi zainteresirani građani da dana 26.10.2022. godine (srijeda) u 9:00 sati, dođu u prostorije Grada Širokog Brijega, prvi kat, Gradska vijećnica, radi sudjelovanja na usmenoj na raspravi u postupku izdavanja lokacijske dozvole za izgradnju benzinske crpke s pratećim sadržajem na parcelama označenim kao k.č. 1362/1 i 1360/5 sve k.o. Trn, po zahtjevu „HIFA-PETROL“ d.o.o. Sarajevo.

Također, Vas obavještavamo da možete izvršiti uvid u spis dotičnog predmeta, svakim radnim danom u vremenskom periodu od 8:00 do 9:30 sati, u prostorijama Službe za prostorno uređenje i zaštitu okoliša Grada Širokog Brijega, priopćeno je preko službene stranice Grada Širokog Brijega.

Kao što možete vidjeti na ispod ponuđenom grafikonu kojeg smo preuzeli s Katastar.ba. Nova benzinska crpka bi trebala biti na lokalitetu Trn, između obiteljskih kuća i na nazivu parcele groblje!

OTPOR.Media

PRO Oglas

POSLJEDNJE OBJAVLJENO