SLUČAJ “ALUMINIJ” – Je li Vlada F BiH svjesna kako će odgovarati za najveću povijesnu prevaru u Hercegovini!?

PRO Oglas

Ovih dana je pušten “probni balon” reakcije javnosti na vijest kako će izraelski državljanin Amir Gross Kabiri preuzeti mostarski aerodrom koji se već nekoliko godina nalazi u krizi, a sve zahvaljujući nesposobnoj upravi tog mostarskog poduzeća koja ne uspijeva pokrenuti posao niti uz silni novac koji dobivaju s viših razina vlasti, a o čemu smo na portalu OTPOR.Media već izvještavali.

Naravno, iznosili smo neke detalje i o samom “novom” Aluminiju kojim rukovodi taj isti Amir Gross, a Vlada F BiH je olako prepustio raspadanje “starog” Aluminija bez posljedica tadašnjih čelnih ljudi tog poduzeća koji su ga doslovno opljačkali i uništili, a tisuće “glava” doveli na rub očaja. Većinu znate, tako da se nećemo sada ponavljati!

Dopis Udruge Dial, malih dioničara Aluminija d.d., koji je upućen ka Vladi F BiH, a naslovljen na premijera Fadila Novalića i ministra Nermina Džindića, krajem mjeseca lipnja 2022.g, a kojeg je portal OTPOR.Media javno objavio, gdje skreću pozornost na prikazan, dokazan, argumentiran financijski kriminal, a to je krađa / otuđenje/nestanak zaliha gotovih proizvoda i proizvodnje u tijeku da se suprotstave usvajanju financijskog izvještaja.

Međutim, svakome normalnome izvan granica ove Države, bila bi nevjerica, te apsolutna nemogućnost shvaćanja činjenica da Vlada jedne zemlje, konkretno Vlada F BiH, promovira, štiti i podržava, pljačku državne imovine, tj poduzeća u svome vlasništvu, a još neshvatljivije je što zatvara oči nad 100%-tnim dokazima o učinjenom financijskom kriminalu, javno prikazanim, te se ponaša kao da se ništa nije dogodilo. Tako da prešutnim odobravanjem Vlada F BiH je potvrdila, te otvoreno stala iza multimilijunskog kriminala u Aluminiju d.d., te je podržala strategiju daljnjeg potonuća Aluminija d.d. u cca 500 milijuna KM gubitaka, podržavši postojeći Nadzorni odbor da i dalje ostane na svojim zacementiranim pozicijama,

Novi dopis udruge Dial kojeg smo u posjedu, a koji je ponovno upućen istim akterima u Vladi F BiH, donosi osvrt na rezultate glasovanja na Skupštini aluminija d.d. 30.06.2022., nesavjesno postupanje Vlade F BiH u vođenju društva sa državnim kapitalom pokazuje nesagledive posljedice koje će plaćati i koje već plaćaju građani ove države dok netko dobro “novac pere”.

U nastavku donosimo novi dopis upućen Vladi F BiH od strane Udruge malih dioničara Aluminija d.d. Mostar (Dial)

Poštovani,

Udruga Dial, uzimajući u obzir ljetne stanke, godišnje odmore te smanjen kapacitet rada izvršne Vlasti u ova protekla zadnja dva mjeseca, nije Vam se obraćala novim dopisima. Obzirom da smatramo da su Vam godišnji odmori završili, te se nadamo da ste se i odmorili, a nezavršena tema i problematika koja vuče loše posljedice za sobom jeste Redovita Godišnja Skupština Aluminija d.d. koja je održana 30.06.2022. g, a na kojoj je predstavnik Vlade F BiH predsjedavao Skupštinom.

Moramo napomenuti po tko zna koji put, da „Vi“ tj Vlada F BiH u cijelosti upravlja poduzećem Aluminij d.d., te sve Odluke Vi donosite jer Vaša zastupljenost na Skupštini nosi minimalno 77% glasova.

Ne možemo se oteti dojmu i nevjerici, čuđenju, te i velikoj zabrinutosti, kako ste Vi kao Vlada F BiH evo već treći ili četvrti put omogućili daljnji nastavak mandata Nadzornog odbora, pa i Direktora. Usprkos činjenici da je ovaj postojeći Nadzorni Odbor samo za 3 godine mandata:

-Ugasio proizvodnju u Aluminiju – otpušteno cca 850 radnika

-Nakon gašenja nije izvršen popis imovine niti je utvrđena materijalna šteta nastala gašenjem

-Nije usvojena Odluka Vlade o financijskoj konsolidaciji

-Napravio za tri godine 133 mil KM gubitaka

-Predložio, sudjelovao i odradio skupa sa Vama nelegalan najam Ljevaonice, kasnije pogona Anoda, te bez suglasnosti Skupštine iznajmio brojne mnoge manje objekte i imovinu u Aluminiju d.d.

-Otvorio put za dodatne gubitke aluminija d.d. od cca 500 mil KM kroz period najma koji je ugovorom u fazama definiran čak na 30 g, a gubitak može narasti i na 1 milijardu KM uz zatezne kamate vjerovnicima

-Nadzorni odbor sudjelovao u nelegalnoj i nezakonitoj prodaji zaliha anoda koje su ostale na skladištu Aluminija d.d. cca 4000 t, gdje su iste prodate po cijeni 10 puta nižoj od tržišne pri čemu je nastala šteta za Aluminij d.d. od cca 4,6 mil KM, a po sadašnjem tečaju USD to je preko 5 mil KM

-Nadzorni odbor i direktor sudjeluju u nezakonito i nelegalnom davanju ključeva poslovnog prostora Galerije Aluminij d.d., gdje Najmoprimac cca 6 mjeseci vrši obnovu preuređenje te 28.05.2022 otvara svoju Galeriju pod nazivom THE HUB, a bez ugovora o najmu poslovnog prostora te bez dozvola za rad

-Vi kao Vlada ste odobrili najam pogona Ljevaonice domaćoj novoosnovanoj firmi samo sa 5000 KM kapitala, investitora niste provjerili, spominjao se izraelsko kineski konzorcij. Dokaze o Konzorciju nemate, niste provjerili kapital, bonitet , ulaganja, niste provjerili ništa, digli ste ruku koja je teška 77% glasova za davanje Aluminija d.d. u najam nepoznatoj osobi, a u tom trenutku taj izraelski državljanin Amir Gross Kabiri bio je 100 % vlasnik te novoosnovane firme koja je iznajmila imovinu Aluminija d.d.

-Upoznati ste da je nakon nekoliko mjeseci od otpisivanja Ugovora o najmu, gosp Kabiri bez suglasnosti i odobrenja Uprave, Nadzornog Odbora i Skupštine, vlasništvo firme prebacio u OFF SHORE ZONU u Panami na neku pravnu osobu (pranje novca, utaja poreza itd)

-Sa najzadnjim ste upoznati, a to je da ste dobili potpisane i ovjerene izvještaje Odbora za Reviziju i Vanjskog revizora za 2021 g, koji su konstatirali da u Aluminiju d.d. fali/nedostaje 14,3 mil KM gotovih proizvoda i proizvodnje u tijeku – a što se ima smatrati otuđenjem/krađom , što je ništa drugo nego kazneno djelo iz područja gospodarskog kriminala.

-Sa svim gore ste upoznati i dostavljeni su Vam brojni dokazi, koji su jasni čisti i nedvojbeni. Šutite, niste reagirali, te ponovno činite apsurd koji nikome normalnom ne može biti pojmljiv, a to je da na Skupštini 30.06.2022. g niste reagirali i smijenili cjelokupni NADZORNI ODBOR I DIREKTORA TE ZATRAŽILI ISTRAGU SVIH KAZNENIH DJELA.

Navedeno upućuje jedino na zaključak da podrškom direktoru i Nadzornom odboru podržavate sve rezultate koje su potonji napravili, a pobrojani su gore, a to je put do jedne milijarde KM gubitaka

Pozivano se na dopis br 06-06/2022 od 17.06.2022, poslan Vama, a prije same Skupštine koja je održana 30.06.2022 g. te smo tražili Vlado F BiH od Vas zakonito i legalno postupanje na Skupštini Vas Vlade tj Vašeg opunomoćenika, a gdje smo taksativno pobrojali što su to Zakonite odluke koje morate i trebate donijeti, a kako ne bi bili u prekršaju tj povredi K.Z. F BiH, te navedene točke ponavljamo/

Tražili smo od Vas Vlado F BiH da na Skupštini:

1.Da se ne usvoje konsolidirani financijski izvještaji poslovanja Aluminij d.d. (Grupa Aluminij) (opisali smo Vam sve elemente, detalje, te ukazali na dostavljene dokaze o krađi/nestanku/otuđenju gotovih proizvoda i proizvodnje u tijeku u min iznosu od 14,3 mil KM koji su utvrdili Vanjski revizor i Odbor za Reviziju.

2.Da donesete Odluku da se otkaže povjerenje Upravi i Nadzornom odboru zbog gubitaka Aluminija od 133 mil KM u posljednje tri godine, ne provođenja Odluke o financijskoj konsolidaciji, ne usvajanja Odluke o Fin konsolidaciji na tijelima Nadzorni Odbor i Skupština, ne utvrđivanja realnog i stvarnog stanja imovine Društva, nasilno gašenje proizvodnje, ne utvrđivanje štete nakon gašenja proizvodnje, davanje pogona Aluminija u nelegalan i nezakonit najam, protivan Odluci o financijskoj konsolidaciji jer Odluka o fin konsolidaciji ne može biti pravni okvir za konsolidaciju Aluminija a što je pokazao i financijski rezultat tj gubitak od 33 mil KM u zadnje dvije godine najma pogona. Najamninom se pokriva samo cca 4-5% troškova Aluminija d.d.

3.Da se izaberu novi članovi N.O. i Uprava, koji trebaju odmah usvojiti Odluku o financijskoj konsolidaciji jer nikada nije usvojena na ovim tijelima, te uputiti na Skupštinu na usvajanje kroz novi Elaborat o financijskoj restrukturi i konsolidaciji Aluminija d.d.

4.Navedeni novi postupak konsolidacije bi značio raskid svih ugovora o najmu sa postojećim najmoprimcem, procesuiranje svih nezakonitih radnji. Nova Uprava bi morala izvršiti realni stvarni popis imovine, prikazati ispravno stanje iste i financijski rezultat te utvrditi štetu na imovini koja je nastala nasilnim gašenjem proizvodnje

5.Proizvodnja u Aluminiju bi se nastavila u ljevaonici bez otpuštanja radnika, jer bi se nastavilo poslovati po sadašnjem modelu sa Glencorom kao dobavljačem koji je zadnjih 25 g strateški partner za Aluminij d.d.

6.Postojeći ugovori o najmu imovine su štetni za Aluminij d.d. jer to pokazuje i financijski rezultat tj enormni gubitak, te su svi dugovi prema vjerovnicima zamrznuti. Sukladno KZ F BiH Čl 252 i 294 te sukladno zakonu o obligacionim odnosima, za iznos gubitka Aluminija, a to je štetnost ugovora sukladno Zakonu tražiti namirenje štete za Aluminij od strane Najmoprimca. Sam ugovor o najmu po svojoj prirodi i svim elementima je nezakonit.

7.Da se sa svim osnovanim sumnjama u nezakonito poslovanje, nesavjesno postupanje, zlouporabu položaja upoznaju svi istražiteljski organi F BiH i BiH i utvrdi odgovornost za sva nezakonita postupanja upravljačkih i nadzornih tijela kao i osnovana sumnja u počinjenje kaznenih djela

8.Ne imenovati na Skupštini Novi Odbor za Reviziju kao ni Vanjskog revizora, odgoditi to za izvanrednu Skupštinu, dok se ne formira novi NO i upravljačka nova struktura Društva

9.Osnova Elaborata o novoj stvarnoj i pravoj financijskoj konsolidaciji Aluminija d.d. i restrukturi poslovanja mora ležati u činjenici da se Aluminij d.d. mora i treba financijski konsolidirati vlastitim snagama, znanjima i strategijama koje će dovesti do pozitivnog poslovanja Društva preko proizvodnje u ljevaonici ( a to je pokazao i Najmoprimac koji je pokrenuo proizvodnju bez kapitala), gdje bi se u narednim godinama veliki iznosi dugova prvenstveno obveze prema radnicima izmirile, a druge obveze konsolidirale na srednji i dugi rok.

Brojne analize, elaborate na ovu temu financijske konsolidacije smo višestruko dostavili Vama Vlado F BiH, te tražimo da sprovedete ove prijedloge i pretočite ih u Odluke i budete istinska Vlada koja zna, može i hoće spasiti svoje poduzeće koje u F BiH ima i dan danas najveći potencijal proizvodnog poduzeća sa sudbinom dugoročne opstojnosti.

Naša borba Udruge malih dioničara je borba sa sustavom, sa izvršnom vlašću koju Vi predstavljate, borba za povrat vlasništva imovine i kapitala Aluminija d.d. u ruke stvarnih vlasnika/dioničara, te pokretanje proizvodnje u vlastitoj režiji. Najmoprimac je pokazao, a nula kapitala je donio i uložio, da Ljevaonica nakon ukidanja carina na ingote 2018 g, može biti profitabilna samo pretapanjem bez proizvodnje tečnog metala u elektrolizi.

Vi ste odgovorni zašto to radi posrednik, a ne sam Aluminij d.d., te sa ovakvom politikom svjesno i namjerno vučete Aluminij d.d. u stečaj, te potvrđujemo da taj plan se neće ostvariti.

Još jednom napominjemo, kako smo ispunjeni žaljenjem, tugom, gorčinom i nevjericom, kada smo doživjeli da ste Vi kao Vlada , koji ste jedini relevantni za donošenje svih odluka na Skupštini, jer vaši glasovi su cca 77% svih glasova Skupštine, usprkos činjenici da je postojeći NO, sa svim dokazima, nesposoban, donosi nesavjesne odluke, načinio štetu u vidu gubitaka za Aluminij d.d. od cca 133 mil KM za tri godine, otvorio je put u nove gubitke do cca 1 milijardu KM. NO koji prelazi preko činjenice da je nestalo zaliha cca 14,3 mil KM, Vi mu dajete ohrabrenje, podržavate ih, ne smjenjujete ih te sukladno Zakonu ne potencirate da se istraže kaznena djela.

Još Više Nas začuđuje i ponašanje Vas kao Vlade F BiH koji nakon gašenja proizvodnje u Elektrolizi te prestanka rada Aluminija d.d. 10.07.2019 g tada, a evo proteklo je tri godine nikada niste došli u posjet tvornici, Upravi, radnicima, sindikatima, ali ste u više navrata Vi te vaši ministri dolazili na poziv Amir Gross Kabirija da obiđete njegov Aluminij Industries doo koji je praktički imovina cjelokupnog Aluminija d.d., a prošetali ste se samo 15 m od ureda gdje sjedi Uprava tj Direktor „Vašeg“ Aluminija d.d. (koji je zadnje tri godine stvorio 133 mil KM gubitaka) te niste našli za shodno da posjetite „Svoj“ Aluminij d.d.

Ovim putom Vas i izvještavamo da se borba Udruge Dial i svih malih dioničara nastavlja svim legalnim sredstvima pa i putom tužiteljstva i suda, jer je evidentno da tisuće stranica dopisa, analiza, strategija, dokaza o osnovanoj sumnji u počinjenja kaznenih djela poslanih na Vašu adresu je ostalo samo mrtvo slovo na papiru, gdje izražavamo potpunu sumnju u Vašu vjerodostojnost i zakonitost.

Predsjednik udruge DIAL
Zlatko Topić

Sjećate li se zadnjeg intervjua koji je dao Amir Gross Kabiri dnevnim novinama 24 PLUS+ iz Republike Hrvatske objavljeno dana 07.08.2022.g., gdje Kabiri ne priča o zapošljavanju, ulaganju, gospodarstvu, BDP-u, dugoročnosti poslovanja itd.. gdje smo analizirali taj njegov govor u kojem već nesvjesno otkriva kako je u sprezi i savezništvu sa svim političkim opcijama, što se može iščitati da je u savezništvu i sa Premijerom i sa Resornim ministrom, jer obojica znaju sve detalje o nezakonitosti poslovanja A. Gross Kabirija, a i dalje šute i ne reagiraju.

Na kraju, vratimo se na početak i preuzimanje mostarskog aerodroma i upitajmo se hoće li ga Amir Gross Kabiri koristiti za vožnju u Panami (Off shore zona, pogodnu za izbjegavanje plaćanja poreza, utaju poreza, pranje novca financiranje terorizma itd)!?

Istraživački tim portala OTPOR.Media

PRO Oglas

POSLJEDNJE OBJAVLJENO