SPORAZUM JE POTPISAN – Donosimo što su potpisali i da se ne zaboravi za četiri godine!

PRO Oglas

Lideri Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine (HDZ BiH), Socijaldemokratske partije (SDP) BiH, Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD), kao i njihovi koalicijski partnera, potpisali su danas u Sarajevu dokument “Smjernice, načela i ciljevi u izvršnoj i zakonodavnoj vlasti na nivou BiH za razdoblje 2022 – 2026. godina”.

Potpisivanju ovog koalicijskog sporazuma o formiranju vlasti na državnom nivou prethodio je sastanak lidera navedenih političkih predstavnika na kojem je finaliziran dogovor.

Uime koalicija stranaka HDZ-a BiH, potpisnik dokumenta je predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović, uime koalicije stranaka koje sa SDP-om čine “Osmorku”, potpis je stavio predsjednik SDP-a Nermin Nikšić, a uime SNSD-a predsjednik te stranke Milorad Dodik.

Kad je riječ o formiranju izvršne vlasti na državnom nivou nakon izbora održanih u BiH 2. listopada ove godine, u međuvremenu je obznanjeno da je Borjana Krišto (HDZ BiH) kandidirana za predsjedavajuću Vijeća ministara BiH.

Predsjednik Hrvatske demokratske zajednice (HDZ) BiH Dragan Čović izjavio je danas u Sarajevu da će nova većina biti dovoljno snažna, kako u Vijeću ministara BiH tako i u zakonodavnoj vlasti.

Nakon što je s Miloradom Dodikom (SNSD) i Nerminom Nikšićem (SDP) potpisao dokument nazvan “Smjernice, načela i ciljevi u izvršnoj i zakonodavnoj vlasti na razini BiH za razdoblje 2022. – 2026.”, Čović je rekao da je nakon dugo vremena napravljeno partnerstvo koje je “stavljeno na papir”, za razliku od dosadašnjih iznuđenih koalicija.

Izrazio je uvjerenje da će i sa partnerima izvana biti otvoren put po pitanju financijskih transakcija sa EU i o samom kandidacijskom statusu za BiH.

Čović je istakao da je dogovor postignut u krajnje fleksibilnom odnosu predstavnika “Osmorke”, HNS-a i SNSD-a i njihovih partnera iz RS-a.

Najavio je skoru popunu Vijeća ministara i izrazio uvjerenje da danas unose novu dimenziju u svoj rad.

Također, Čović je istakao da sada u Federaciji BiH predstoji posao na postizanju dogovora o formiranju Vlade FBiH.

Nakon potpisivanja sporazuma sa koalicijskim partnerima HDZ-om i SNSD-om, Nermin Nikšić je govoreći uime Osmorke kazao kako je siguran da će novo Vijeće ministara pokazati građanima da je bolja suradnja na državnom nivou moguća.

“Naravno da možemo potencirati razlike koje evidentno postoje u našim pogledima, ali smo se opredijelili da se fokusiramo na ono oko čega se možemo dogovoriti i da pokušamo vratiti nadu građanima. Gradeći barikade i kopajući rovove između nas, ljudi odlaze iz zemlje”, rekao je Nikšić.

Komentirao je i sadržaj sporazuma, dok su ostali potpisnici kazali da je ovo prvi put zapravo da na državnoj vlasti postoji neki dokument koji se ne odnosi samo na podjelu resora.

“U našem sporazumu neka nikakvih tajni, radili smo u kvalitetnoj atmosferi i on sadrži priču eurointegracijama, oko vladavine prava, socioekonomskih mjera – znači stvari koje trebaju ovim građanima”, rekao je on.

Dodaje još kako je “siguran da će nakon formiranja ovog Vijeća ministara građani osjetiti poboljšanje i neku drugu suradnju, nešto što će im vratiti nadu”.

Odgovarajući na pitanje novinara, Nikšić je rekao kako će raditi na pozitivnim rješenjima, ali da ne možemo očekivati instant promjene.

“Sigurno je da se neće sve preko noći promijeniti i da nećemo od ponedjeljka imati pravnu državu, ali ako dođe do realizacije ovog sporazuma očekujemo dobre stvari. Jedan dio sporazuma je izvršavanje obaveza koje smo dogovarali sa poslodavcima iz oba entiteta, to je između ostalog preduvjet za bolji život, ali nam naravno morate dati malo vremena da sve počne funkcionirati. Ne može nitko reći to će biti sutra”, kazao je on.

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik kazao je nakon potpisivanja sporazuma o formiranju vlasti na državnom nivou da je uložen ozbiljan napor i ozbiljna brzina za postizanje sporazuma.

“Dakle mislim da je uložen ozbiljan napor, ozbiljna brzina, i uvažavanje partnera koji su došli u ovo sve, to je podrazumijevalo nekoliko osnovnih dokumenata, usvajanje važnih dokumenta za funkcioniranje budžeta, razvojnih planova i deblokada planova mislim da smo dobro izabrali dan kada Bosna i Hercegovina treba da dobije kandidacijski status”, kazao je Dodik

Poručio je da postoje razlike, da nitko nije napustio svoje pozicije i rekao da će se nastaviti baviti pitanjima suradnje, te da Bosna i Hercegovina ima plan reformi za obranu i suradnju sa NATO-m koji će nastaviti raditi.

Isatako je da su pregovarači iz Osmorke bili uporni u nastojanju da osiguraju svoje pozicije i interese, ali i jednako fleksibilni te da je neobično brzo se došlo do konsenzusa

“Ne sumnjivo da postoji suradnja sa NATO-om, nesumnjivo da je rečeno u dokumentu da to ne prejudicira proširenje i nesumnjivo da će odluka o pristupanju Bosni i Hercegovine NATO-u biti donesena u Bosni i Hercegovini. HDZ ima svoje pozicije oko NATO i misli da treba, Osmorka misli da treba, mi mislimo da ne treba i ništa nismo dodavali ni oduzimali iz programa reformi”, kazao je Dodik o putu ka NATO.

Rekao je da primijeti ozbiljnu razliku u odnosu na pregovore sa SDA, i da sa SDA nije bilo nikakvih sporazuma, programskih i drugih načela osim što su se dijelile pozicije, a da ovaj put postoje programska i druga načela.

Rekao je da želi zahvaliti ljudima iz koalicije Osmorka i to da su imali dovoljno širine da se dogovore i da po prvi put uopće postoji potpisani sporazum

“Sad imamo sjajne stvari, imamo neke dogovore , da se deblokiraju institucije, da se poštuju procedure, da je Ustav glavni dokument koji će opredijeliti sve pa i dogovore oko obrazovanja koji će osigurati prolaznost diploma. Sve je to daleko kvalitetnije, ste može da potvrdi i Dragan. Prošli put smo imali samo pozicije, sada smo potpisali neka programska načela, europsku opredijeljenost”, kazao je Dodik.

Podvukao je da su to neke kvalitete koje treba prepoznati i da ne brani bilo čiju poziciju, ali da je zadovoljan što sudjeluje u ovom procesu.

“Mislim da smo uspjeli napraviti dobar sporazum i potpisali, ovo je dobra vijest za Bosnu”, podvukao je Dodik.

O odnosu sa Bakirom Izetbegovićem kazao je da mu je on poručivao da on njega mora napadati, a ako ga ne napada da je onda u lošoj poziciji.

“Za Osmorku me nitko nije zvao. Kad je bilo oko Osmorke zvali su me Bakirovi prijatelji sa strane i molili da ga ne ostavim na cjedilu.” rekao je Dodik.

U nastavku možete pročitati kompletan sporazum koji su potpisali Dodik, Čović i Nikšić:

Uvažavajući strukturu i ustavne nadležnosti Bosne i Hercegovine (BiH) predviđene Općim okvirnim sporazumom za mir (Dejtonskim sporazumom) i Ustavom BiH kao Aneksom IV tog sporazuma, poštujući ustavne nadležnosti Bosne i Hercegovine, Federacije BiH i Republike Srpske, Brčko Distrikta BiH, županija, gradova i općina,

Iskazujući važnost i izražavajući opredijeljenost za što brže uspostavljanje funkcionalne i efikasne strukture vlasti na nivou BiH, kao zajedničkog interesa tri konstitutivna naroda i građana BiH, kako u Republici Srpskoj tako i u Federaciji BiH i Brčko Distriktu BiH,

Polazeći od principa ustavnosti, zakonitosti, transparentnosti i uzajamnog uvažavanja kao načina zajedničkog djelovanja,

Fokusirajući se na politiku koja nudi primjerene odgovore na probleme i potrebe konstitutivnih naroda i svih ostalih građana,

Spremni da zajednički radimo na relaksaciji međunacionalnih i međuentitetskih odnosa, s ciljem stvaranja političkog i društvenog ambijenta tolerancije i suradnje,

Opredijeljeni za suzbijanje govora mržnje u javnom prostoru,

Iskazujući nužnost stvaranja konstruktivnog ambijenta suradnje u namjeri unapređenja društveno-političkog i socio-ekonomskog ambijenta, uz poticanje i podizanje nivoa domaćih i stranih investicija u BiH,

Podržavajući ustavnu obavezu ostvarivanja pune ravnopravnosti tri konstitutivna naroda i svih ostalih građana BiH,

Opredjeljujući se za jačanje vladavine prava i pravne sigurnosti u skladu s europskim pravnim standardima,

Izražavajući zajedničko opredjeljenje za što brže pristupanje i punopravno članstvo Bosne i Hercegovine u Europskoj uniji kao i nastavak suradnje na regionalnom planu i sa multilateralnim organizacijama u oblasti sigurnosti.

Mi, dole potpisani predsjednici političkih stranaka u Bosni i Hercegovini, usvajamo sljedeće:

SMJERNICE, NAČELA I CILJEVE U IZVRŠNOJ I ZAKONODAVNOJ VLASTI NA NIVOU BiH ZA PERIOD 2022. – 2026. GODINE

1.EUROPSKE INTEGRACIJE

a)Potpisnici ovog sporazuma izražavaju opredjeljenje za punopravno članstvo BiH u Europskoj uniji, te će u tom cilju poduzimati zakonodavne, reformske i druge potrebne aktivnosti u cilju ispunjavanja uvjeta za pridruživanje, poštujući ustavnu strukturu i nadležnosti BiH, entiteta te konstitutivnost naroda i ustavne mehanizme odlučivanja i njihove zaštite.

b)Potpisnici ovog sporazuma će aktivno raditi na kapacitiranju nadležnih institucija Bosne i Hercegovine za značajniji pristup fondovima EU i drugim međunarodnim fondovima.

c)Tijekom realizacije ovih aktivnosti potpisnici će usko surađivati s Europskom unijom kao i međusobno, u dobroj vjeri, tražiti i težiti kompromisima u prevazilaženju svih spornih političkih pitanja.

2.BRZO USVAJANJE BUDžETA

a)Odmah po uspostavljanju Savjeta ministara pristupit će se svim potrebnim radnjama kako bi se što prije usvojio Budžet za 2023. godinu.

b)Princip brzog usvajanja Budžeta bit će opći princip funkcioniranja vlasti u periodu obuhvaćenim ovim sporazumom.

c)Potpisnici ovog sporazuma opredijeljeni su za adekvatno financiranje i kapacitiranje institucija BiH.

3.MJERE I AKTIVNOSTI ZA EKONOMSKI RAST I RAZVOJ, TE USPOSTAVLjANJE MEHANIZMA ZA BRZU PROHODNOST I ODOBRENJE INVESTICIJSKIH PROJEKATA

a)Partneri iz ovog sporazuma obavezuju se na kreiranje novog programa ekonomskih reformi Bosne i Hercegovine, te su opredijeljeni za brzu prohodnost i odobravanje investicijskih projekata na svim nivoima vlasti, a za koje je u skladu s ustavnim nadležnostima potrebna ratifikacija, odobrenje ili neka druga vrsta aktivnosti institucija Bosne i Hercegovine, s ciljem brzog uklanjanja svih administrativnih barijera za realizaciju takvih projekata. U cilju podizanja nivoa investicija u Bosni i Hercegovini, izbjegavat će se politizacija pitanja investicijskih projekata.

b)Potpisnici ovog sporazuma su suglasni za provođenje ekonomskih mjera, s ciljem ublažavanja posljedica ekonomske krize u Bosni i Hercegovini i osiguranja podrške privredi.

d)Stranke iz ovog sporazuma obavezuju se na transparentno informiranje o investicijama.

e)Potpisnici ovog sporazuma ohrabruju i daju snažnu podršku zajedničkim investicijskim projektima Republike Srpske, Federacije BiH, Brčko Distrikta BiH i županija.

g)Potpisnici su opredijeljeni za zaštitu domaćih proizvođača i izvoznika kroz efikasan rad nadležnih institucija, uključujući olakšanje graničnih procedura i infrastrukturno kapacitiranje.

h)Potpisnici podržavaju napore institucija da diplome stečene na akreditiranim univerzitetima u BiH i dalje budu ravnopravne na EU akademskom nivou, te na EU tržištu rada.

4.IZBORNO ZAKONODAVSTVO I DEMOKRATIZACIJA IZBORNOG PROCESA

Potpisnici ovog sporazuma opredijeljeni su za:

a)hitno provesti, a najkasnije u roku od šest (6) mjeseci od uspostave vlasti na svim nivoima, ograničene promjene Ustava BiH i usvojiti izmjene i dopune Izbornog zakona BiH suglasno odluci Ustavnog suda BiH i presudama Europskog suda za ljudska prava. Ova mjera uključuje reformu koja će zaštititi kolektivna prava i individualna prava suglasno Ustavu BiH i odluci Ustavnog suda BiH, te u skladu s presudama Europskog suda za ljudska prava (Predsjedništvo Bosne i Hercegovine i domovi naroda).

b)Uspostavljanje pune ustavnosti i integriteta izbornog procesa.

5.REFORMA PRAVOSUĐA

Potpisnici ovog sporazuma opredijeljeni su izvršiti cjelovitu reformu pravosuđa, vodeći se ustavnim nadležnostima BiH, entiteta i županija, preporukama Europske komisije, europskim standardima, dosadašnjim iskustvima i dobrim europskim praksama, čvrsto opredijeljeni za efikasnu borbu protiv organiziranog kriminala i korupcije.

6.REFORMA SIGURNOSNO – OBAVJEŠTAJNOG SUSTAVA

Potpisnici ovog sporazuma opredijeljeni su izvršiti reformu sigurnosno-obavještajnog sustava u cilju njegove potpune depolitizacije i profesionalizacije, kako bi se u cijelosti onemogućila zloupotreba tog sustava u političke ili neke druge svrhe.

OTPOR.Media

PRO Oglas

POSLJEDNJE OBJAVLJENO