Treba li Amir Gross Kabirija potjerati iz BiH

PRO Oglas

Moderna povijest BiH nije izrodila takvo kontraverzniju osobu, da li dobronamjernu, blagu i prijateljski nastrojenu, ili opasnu, sumnjivu te prijeteću za sigurnost i ekonomiju, ostaje nam da vidimo, a nadamo se da ćemo uskoro sve saznati, nego što je to Amir Gross Kabiri.

Pisali smo do sada u više navrata i to u epizodama o Amir Gross Kabiriju, njegovoj ulozi u Mostaru, Aluminiju, međutim naša politika, vlast i mnogi mediji su skloniji da skrivaju istinu o Aluminiju, da Aluminij vežu za Kabirija, da skrivaju sve nezakonitosti koje se događaju u tom poduzeću, da skrivaju financijsko poslovanje Aluminija, te da jedino i isključivo prikazuju uspjeh Aluminij industriesa doo (posve drugi pravni subjekt), te ostvarenja tog pravnog subjekta prikazuju da su to ostvarenja samog Aluminija.

2022 g je iza nas, a sada postoje objavljeni financijski podaci svih poduzeća te se nema šta kriti, te treba jasno prikazati šta je to našem Aluminiju doprinio kroz tri godine najam imovine tj pogona a rezultat je sljedeći:

Aluminij d.d. 2020.g. – gubitak 18,4 mil KM

Aluminij d.d. 2021.g. – gubitak 15,1 mil KM

Aluminij d.d. 2022.g. – gubitak 18,1 mil KM

Suma – GUBITAK 51,6 mil KM

Godišnje zatezne kamate na dugove vjerovnicima (na dug od 450 mil KM) je cca 45 mil KM

Aluminij industries doo

2020;2021;2022.g – OSTVARENA DOBIT = 85 mil KM

Tajna Vladara Hercegovine, koju sada svatko već zna, ali oni na Vlasti i Sudska vlast ne reagiraju jeste da Aluminij kroz period najma od 30 godina tone do vrtoglavih 500 mil KM do 550 mil KM gubitaka, jer hladni pogon, tj mirovanje Aluminija će za 30 godina to ostvariti. Sa zateznim kamatama vjerovnika to je još dodatnih 400 mil KM gubitaka što je blizu jednu milijardu KM.

Gospodar i Vladar Hercegovine zna kako je ostvario tu dobit na štetu Aluminija.

Ovo je prikaz ova dva društva kao rezultat: nezakonitog, štetnog, Ugovora o najmu i najmovima, te desetinama drugih počinjenih nezakonitosti , a koje evo već zadnje dvije godine javno, na sajmovima, medijski, bilboardima, te rođendanima države Izrael koji se ne slave u Izraelu već u Mostaru, Sarajevu itd.. – slavimo kao dostignuće. Ali dostignuće samo jednog poduzeća, dok se ime i nasljeđe drugog poduzeća pripisuje Kabiriju, tako da je postignuto da na webu, medijima i javnosti Aluminij čak ne postoji.

Sve to gosp Kabiri zna našim novcima opravdati, plaćajući našim novcima, razne evente, promocije, bilboarde, te po tko zna koji put maše zastavama Izraela, wall projekcijama, saziva najutjecajnije političare slaveći 75 godina države Izrael ili dan nezavisnosti.

Toliko funkcija, gosp Kabiri obnaša u Mostaru, u našoj državi BiH, a obzirom da je stranac, logično se nameće i pitanje, da li je ponašanje gosp Kabirija u skladu sa izdatom mu radnom dozvolom za strance, te da li je njegovo ponašanje prešlo granicu onoga što propisuje Zakon o strancima.

Tako prenosimo jednu vrlo zanimljivu analizu sa FB koja može dati odgovore na ova pitanja, a koja je izazvana nedavnim dešavanjima u Sarajevu u vezi upućenih zahtjeva gradonačelnici kojim je traženo od predsjednika Privredne Komore Države Izrael, Amira Gross Kabiri da: oslika Vijećnicu , ne zastavom Izraela, već prizorima iz pjesme Jerusalem of Gold, koja se pored zvanične himne izraela smatra i nezvaničnom himnom, a govori o ‘osvajanju’ Brda Hrama od strane Jevreja; upriliči vatromet na Jajce kasarni i da se sakrije ploča na Vijećnici koja govori o historijskim činjenicama kako bi se udovoljilo stranci SNSD čiji članovi ne žele zbog ploče na Vijećnici ući u objekat u kojem je bila planirana svečanost povodom Dana nezavisnosti izraela.

Karić otkrila: Ko je iz Izraela tražio skidanje ploče sa Vijećnice zbog SNSD-a

Prema važećem Zakonu o strancima u BiH propisani su uvjeti za strance koji zakonito borave u BiH i prava koja uživaju – to su pravo na slobodu kretanja unutar BiH i slobodan izbor mjesta boravka. Prava mogu biti djelomično ili potpuno ograničena u skladu sa zakonom u mjeri koja je neophodna u demokratskom društvu U INTERESU DRŽAVNE ILI JAVNE BEZBJEDNOSTI, RADI OČUVANJA JAVNOG PORETKA, SPREČAVANJA KRIMINALA, ZAŠTITE ZDRAVLJA ILI MORALA, ILI RADI ZAŠTITE PRAVA I SLOBODA DRUGIH.

Stranac je dužan da za vrijeme ulaska, kretanja, boravka u BiH i izlaska iz BiH POŠTUJE JAVNI POREDAK -/Op Bota sveukupnost pravnih, društvenih i moralnih normi, vrijednosti i običaja/- odnosno da se pridržava zakona i propisa, te odluka organa vlasti u BiH

Zakonom su propisane vrste boravka, pa se privremeni boravak stranca u BiH dozvoljava u trajanju do jedne godine, ako dozvolom boravka nije drugačije određeno, a osnova za odobrenje je i rad sa radnom dozvolom.

Produženje privremenog boravka može se odobriti na zahtjev stranca, ALI SAMO PO ISTOM OSNOVU PO KOJEM MU JE ODOBREN PRIVREMENI BORAVAK ČIJE PRODUŽENJE TRAŽI.
Radna dozvola izdaje se ZA ODREĐENO RADNO MJESTO ODNOSNO ZA ODREĐENU VRSTU POSLOVA I NE MOŽE SE IZDATI SA ROKOM VAŽENJA DUŽIM OD JEDNE GODINE.

Na osnovu radne dozvole stranac može RADITI U BIH SAMO NA ONOM RADNOM MJESTU ILI NA ONOJ VRSTI POSLOVA ZA ČIJE JE OBAVLJANJE RADNA DOZVOLA IZDATA, te na osnovu koje je strancu odobren privremeni boravak u BiH.

Po dolasku u BiH Amir Gross Kabiri u 2020.g prvo osniva i registrira društvo Aluminij Industries d.o.o. Mostar /kasnije osnivački kapital prebacuje na ABRAHAM GROUP S.A. , Panama City , Panama/ što bi prema Zakonu bio njegov osnov za izdavanje RADNE DOZVOLE I DOZVOLE PRIVREMENOG BORAVKA u BiH
Nakon toga , osniva i direktor je u još dva društva, M.T. ABRAHAM GROUP d.o.o. Mostar i Le Club Social d.o.o Mostar.

Paralelno sa svojim “privrednim djelatnostima”, registrira Privrednu komoru Države Izrael koje je predsjednik, postaje predsjednikom Židovske zajednice Mostar , članom uprave HŠK Zrinjski i otvara The Hub of Fine Arts u kojoj izaže umjetnička djela IZ SVOJE PRIVATNE KOLEKCIJE. Napominjemo privatnu kolekciju izlaže u privrednom društvu i pri tome naplaćuje ulaznice za posjetitelje koji će razgledati njegovu privatnu kolekciju… čudno da ne može biti čudnije

Većinu svojih “društvenih, pa i poslovnih aktivnosti” pripisuje i stavlja logo M.T. ABRAHAM GROUP S.A. Izrael – koja grupacija ne egzistira u BiH a niti je osnivač bilo kojeg od subjekata u BiH, ipak Amir Gross Kabiri tu Grupaciju plasira javnosti u BiH prilikom raznih ceremonija, poslovnih zahvata i dr.

Izraelska tzv. GRUPACIJA u brošurama kao jedno od SVOJIH sjedišta kao podružnicu označava i Mostar navodeći da danas TZV. GRUPACIJU MT ABRAHAM GROUP IZRAEL ČINE:


M.T. ABRAHAM GROUP S.A. Izrael


M.T. ABRAHAM FONDACIJA Izrael


HERMITAGE MUSEUM FONDACIJA Izrael


svi na istoj adresi: 21, Bar Kochva st., Bnei Brak, 5126001, Israel
“ART NEWSPAPER ISRAEL” De Walden Court, 5, 85, New Cavendish St. London W1W 6XD, United Kingdom, na kojoj je registrirano ravno 76 drugih firmi-
https://suite.endole.co.uk/explorer/postcode/w1w-6xd


Te,

M.T. ABRAHAM GROUP d.o.o. Mostar
Aluminij Industries d.o.o. Mostar
Le Club Social d.o.o Mostar
Svi na istoj adresi Baćevići b.b., Mostar
The Hub of Fine Arts, Kralja Tvrtka, Mostar
https://mtabraham.com/subsidiaries/

Dok na početnoj web stranici stoje još i:


Aluminijum dd Mostar
HŠK Zrinjski Mostar
https://mtabraham.com/

a i veliko A, krije , sakriva, ne spominje firmu u Panami, jer i sam zna šta je Panama i kako se Panama promatra kao „Siva“ zona.

Zakon o strancima BiH kaže:

Član 67

(Veza između odobrenja privremenog boravka i radne dozvole)

(2) Stranac može raditi u BiH samo na osnovu one radne dozvole na osnovu koje mu je odobren privremeni boravak. Na osnovu radne dozvole stranac može raditi u BiH samo na onom radnom mjestu ili na onoj vrsti poslova za čije je obavljanje radna dozvola izdata, te na osnovu koje je strancu odobren privremeni boravak u BiH.

Tako da se postavlja osnovno pitanje:

Ako je strancu Amiru Gross Kabiri izdata radna dozvola za radno mjesto i poslove u Aluminijum Industries d.o.o Mostar – što je jedino logično i zakonito i na osnovu toga odobren privremeni boravak u BiH, a kao što vidimo da je POSEBNO zadnjih dana najmanje “aktivan” u vezi onoga za što ima odobrenje boravka , već se bavi “isticanjem zastava” i podnošenjem “zahtjeva” a koji “poslovi” su dijametralno različiti od onih za koje ima radnu dozvolu i privremeni boravak, to se kao Bot pitam da li su se “možda” stekli uvjeti za otkazivanje boravka ovom “strancu” , tim više što je u podnesenim zahtjevom, Amir Gross Kabiri u svojstvu predsjednika Privredne komore Države Izrael tražio da se “sakrije ploča na Vijećnici koja govori o historijskim činjenicama i to je traženo da bi se udovoljilo SNSD-u čiji članovi ne žele zbog ploče na Vijećnici ući u objekt. Da li je sa ovim gosp Kabiri izvršio politički upliv u unutarnje plitičke odnose u BiH – zaključite sami.

Ako uzmemo u obzir politički situaciju u BiH – koja nije “blistava”, posebno ako se osvrnemo na i posljednje izjave predsjednika SNSD, te da je pitanje “ploče” na Vijećnici, ako ništa “jako osjetljivo pitanje naročito za građane Sarajeva koji su preživjeli višegodišnju opsadu i lako bi njeno pokrivanje moglo dovesti do određenih “ protesta, pa čak i nereda” i ne samo od strane njih već svih onih koji su na strani istine, da li je namjera i zahtjev Amira Gross Kabirija u tom slučaju moglo dovesti do ugrožavanja bezbjednosti?

Da li je možda ovaj njegov zahtjev radi članstva jedne političke partije kojima se željelo udovoljiti za neke svoje “privatne manifestacije” uplitanje u unutranje pitanje i ima li elemenata koji predstavljaju prijetnju javnom poretku u BiH, a tim više , jer i nakon odbijanja postavljenih zahtjeva, dotični stranac nastavio je s manipulacijom i iznošenjem neistine – jer se, kako smo obavješteni, u zahtjevu nije radilo o nikakvoj zastavi , već o oslikavanju Vijećnice prizorima iz pjesme Jerusalem of Gold, a on je napisao , a što su i mediji prenijeli …

“NIKO NE MOŽE SPRIJEČITI JEVREJSKU DRŽAVU DA PONOSNO PODIGNE SVOJU ZASTAVU. SRETAN 75. DAN NEZAVISNOSTI MOM VOLJENOM IZRAELU. IDUĆE GODINE NAŠA ZASTAVA ĆE PONOVO BITI PODIGNUTA. “…

Iako je Amir Gross Kabiri ostao s svojom namjerom samo u “pokušaju” da li nam trebaju uopće ovakvi “stranci” koji su nam radi i isključivo zadovoljenja svojih interesa JASNO pokazali svoje namjere “ ? ”

Te da li je ova posljednja izjava Kabirija- skrivena prijetnja- zaključite?

Kakve ovo sve ima veze s “Aluminijumom” ili “ekonomijom na osnovu čega mu je dozvoljeno da radi i boravi u BiH ?!?

Član 106 – (Razlozi za izricanje mjere protjerivanja)

… j) prisustvo stranca predstavlja prijetnju javnom poretku ili bezbjednosti BiH …

Tako vidimo da neki najuži članovi Kabirijevog tima koji su bili prisutni u Mostaru nekoliko godina prije preuzimanja Aluminija i djelovali kao „Spavači“, već lagano mislimo i vjerujemo da su napustili BiH.

Da li će Kabiri preko Ureda za strance biti zamoljen da napusti BiH jer je prekršio Zakon o strancima, ili mu prkos , ponos i ego neće dopustiti da napusti svoje „balerine“ vješto skrivene u Galeriji.

ZAKON O STRANCIMA

ČOVIĆEV POSLOVNI PARTNER ŠIRI SE NA SVE STRANE: Amir Gross Kabiri postao i predsjednik Privredne komore Izraela u BiH

Aluminij……. Ostaje da vidimo, a zasigurno ova sapunica Tajni Vladara Hercegovine sa operacijom „Aluminij“ će se nastaviti, o čemu ćemo izvještavati.

Vaš BiH BOT / OTPOR.Media

Komentiraj

Unesite svoj komentar!
Ovdje unesite svoje ime

SLUČAJ "AMIR GROSS KABIRI"

POSLJEDNJE OBJAVLJENO