U radnoj posjeti Općini Posušje boravili predstavnici Projekta integriranog lokalnog razvoja

PRO Oglas

Jučer su u radnom posjetu Općini Posušje boravili predstavnici Projekta integriranog lokalnog razvoja (ILDP).

Na sastanku s načelnikom Antom Begićem i djelatnicima Odsjeka za razvoj razgovarano je, pored ostalog, o Strategiji razvoja Općine Posušje koja se trenutno usklađuje sa novom metodologijom za planiranje strateških dokumenata, propisanom Zakonom o razvojnom planiranju i Uredbom o strateškom planiranju.

Također jedna od tema sastanka bio je Projekt koji će uskoro biti realiziran u općini Posušje kroz novouspostavljenu Grant shemu u sklopu Financijskog mehanizma za financiranje projekata integriranog i održivog lokalnog razvoja 2020/2021.

Sredstva za realizaciju Grant sheme osigurale su Vlada FBiH kroz Federalno ministarstvo financija, kao i Vlada Švicarske putem Projekta integriranog lokalnog razvoja, koji predstavlja zajednički projekat Vlade Švicarske i UNDP Bosnia and Herzegovina.

Grant shema „Poboljšanje dostupnosti i kvaliteta javnih usluga u općinama i gradovima u FBiH“ predstavlja rezultat saradnje Federalnog ministarstva financija i ILDP-a.

Općina Posušje

PRO Oglas

POSLJEDNJE OBJAVLJENO