Ucijene, prijetnje i bijeg sa Pravnog fakulteta u Mostaru od ekipe koju očekuje sv. Petar!

PRO Oglas

17.veljače 2023. godine svi profesori Pravnog fakulteta dobili su E-mail sljedećeg sadržaja:

„Poštovana dekanice profesorice Pehar,

u najboljoj namjeri i u cilju zaštite interesa Pravnog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, kao i interesa svih njegovih djelatnika, ovim putem Vam želimo ukazati na Vašu kontinuiranu zlouporabu položaja i ovlasti, nepoštivanje propisa i pravila profesionalne etike, zaobilaženje procedura, omalovažavanje, podcjenjivanje, diskriminiranje i ucjenjivanje pojedinih nastavnika i suradnika, (a pogodovanje nekim pojedincima i interesnim skupinama).

Nadamo se da ćete s ovakvim načinom rada i postupanja odmah prestati, jer u protivnome ćemo za zaštitu svojim prava biti primorani obratiti se nadležnim institucijama, kao i medijima.

Napominjemo da je Pravni fakultet Sveučilišta u Mostaru javna visokoškolska ustanova, a ne privatni fakultet.“

Anonimno, s lažne E-mail adrese.

Nakon nekoliko dana dvije mlade asistentice daju otkaz!

Mlade asistentice se nakon toga prikazuju kao razmažena derišta koje ne bi radile. Očevi su im uglednici političke elite Hercegovine (jedan je bivši načelnik Čitluka, drugi bivši gradonačelnik Ljubuškog, sadašnji saborski zastupnik).

Uprava fakulteta umjesto da sazove sjednicu Znanstvenonastavnog vijeća, ide difamirati mlade znanstvenice. Umjesto da se raspravi tko koga ucjenjuje i zašto, o kakvim se zloporabama radi, kakvi propisi se ne poštivaju, tko se diskriminira, kome se pogoduje, mlade znanstvenice se prikazuje kao neradnice, kao one čije želje ispunjavaju moćni roditelji, pa su nesposobne i sl., da bi se sakrilo ono zbog čega su dale otkaz.

Naime, Pravni fakultet priprema novi specijalistički studij koji bi trebao biti usko specijaliziran i na kojem bi trebali biti angažirani i stručnjaci iz prakse. Međutim, oni koji su zaduženi da napišu plan i program tog studija najavljuju kako to i neće biti usko specijalizirano već da će biti uključeno više disciplina, između ostalih i neke ekonomske. Na Pravnom fakultetu već postoji studij Kriminalistike i sigurnosnog menadžmenta, na kojem studentima predaju aktualni rektor Tomić, i prorektor Klepić.

Prorektoru Klepiću je asistentica njegova kćerka koja mu je i šefica ureda u rektoratu! Prorektor Klepić svoju kćerku nije uspio zaposliti na svom matičnom, ekonomskom fakultetu, pa to radi preko filozofskog i pravnog fakulteta na kojima joj je već osigurao devet predmeta. Dekan ekonomskog fakulteta je odbio sudjelovati u očitom nepotizmu.

Oni koji pišu plan i program studija na pravnom fakultetu su poslušnici pomoćnice rektora Vesne Kazazić, te njima neće smetati niti imaju problem predvidjeti predmete za rektora i prorektora. Revnim učenicima Vesne Kazazić sve je moguće i ništa nije nepotizam!

Možda mlade asistentice koje su dale otkaz na pravnom fakultetu ne žele dati svoj glas za ovakav vid nepotizma?!

Možda im se osporava, onemogućava da doktoriraju?

Poznato je kako je jedan asistent na pravnom fakultetu primljen na predmet teorija države i prava. Prvotno mu nisu dali da upiše doktorski studij, pa su onda dopustili, ali sada ne smije pisati doktorat iz teorije prava i države već iz ustavnog prava predmeta na koji nije primljen u radni odnos. Je li to zloporaba položaja i ovlasti i onemogućavanje napredovanja?

Također je poznato kako na doktorskom studiju pravnog fakulteta predmet Metodologiju predaje Vesna Kazazić iako nema izbor na taj predmet i otišla je u mirovinu. Je li to nepoštivanje propisa?

Mladim asistenticama treba čestitati na hrabrosti jer su radije odabrale otkaz nego da se na početku znanstvene karijere uvaljaju u blato sveučilišne hobotnice!

Rektor koji sam sebi plaća priznanja i nagrade sramota je za cijelu akademsku zajednicu!

Što čekaju uškopljeni doktori prava?

Da hobotnica od duga Sveučilišta koji je 7 milijuna KM dovede do toga da se Sveučilište mora ugasiti?

Ili rektor s pomoćnicom Kazazić sve radi da se dva sveučilišta u gradu spoje u jedno?

Iako je penzionerka Vesna Kazazić trebala uživati u penziji, ostala je uz rektora Tomića kako bi dovršila svoj cilj uništenja Sveučilišta. Njen brat, Zoran Kazazić, član SDP-a je pomoćnik direktora Zavoda za zdravstveno osiguranje HNŽ-a.

Sve je umreženo i svima je odavno jasno kako je Sveučilište, a ne samo Pravni fakultet privatno leno pojedinaca radi ostvarivanja njihovih privatnih, porodičnih interesa.


Kako nadležne inspekcije, kao ni tužilaštvo, ne rade posao iz svoje nadležnosti, možemo očekivati kako će se nepotizam i nezakonitosti i dalje provoditi i sve će se zataškati kao i afera Peti kat! Dok će nam mladi nastaviti odlaziti iz ove kaljuže nepotizma i nezakonitosti!

Marija Tavelić / OTPOR.Media

SLUČAJ "AMIR GROSS KABIRI"

POSLJEDNJE OBJAVLJENO