Ucjenjuje li firma iz Širokog Brijega radnike novim ugovorom da lako ne pređu kod konkurencije?

PRO Oglas

Nakon što su brojne velike firme svojim postupcima i ponašanjem prema radnicima koji im donose milijunske profite doslovno “zatrali” u Njemačku, Austriju, Hrvatsku…, i pri tome se sada doveli u situaciju da “na sva zvona” traže nove radnike kojih je sve manje, a sve više onih koji ne žele raditi pod tim njihovim uvjetima jer je konkurencija poslodavaca sve veća, izgleda dolazi do “raspada sustava” i među njima koji su donedavno “zajedno pili kavu i dogovarali” na koji način će iskorištavati radnu snagu kako bi nabavili što lijepiš brodić, pokupovali što više apartmana na moru ili planinama….

Društvo se brzo raspalo, postali konkurencija jedni drugima i svatko mora svoju firmu održati ako misli opstati!

Ovih dana brojni radnici tih velikih “gazda” dobili su na ruke nove ugovore, a kojeg smo između ostalih i mi u posjedu.

Kao što ste mogli iščitati detalje iz tog ugovora, jedan dio donosimo ispod, a nakon toga odgovore stručnjaka koji će nam pobliže pojasniti što to znači za radnika i što potpisuje!

“8.3 Ugovorne strane su suglasne da, bez pisane suglasnosti Poslodavaca, Radnik/ca se ne može u roku od dvije godine od dana prestanka ugovora o radu zaposliti kod druge osobe koja je u tržišnoj utakmici s Poslodavcem i da ne može u istom roku za svoj ili račun treće osobe, sklapati poslove kojima se takmiči s Poslodavcem.

8.4. Ukoliko Poslodavac želi iskoristiti pravo iz prethodnog članka, dužan je Radniku/ci za čitavo vrijeme zabrane isplaćivati naknadu u iznosu polovice prosječne plaće isplaćene Radniku/ci u razdoblju od tri mjeseca prije prestanka ugovora o radu.

8.5. Radniku/ci nije dozvoljeno da za vrijeme trajanja radnog odnosa kod Poslodavca, kao i 2 (dvije) godine po prestanku istog, na bilo koji način, posredno ili neposredno, direktno ili indirektno: (i) nudi, nagovara i/ili pokuša da nagovori bilo kog radnika ili bilo koju drugu osobu koja je u poslovnom i/ili profesionalnom odnosu sa Poslodavcem ili sa njim povezanim osobama, da raskine ili zahtjeva izmjenu radnog ili nekog drugog profesionalnog odnosa sa Poslodavcem ili sa njim povezanim osobama, i/ili da se zaposli ili pruža usluge bilo kojoj drugoj pravnoj ili fizičkoj osobi; kao i da (ii) nudi, nagovara i/ili pokuša da nagovori bilo kog bivšeg, sadašnjeg ili budućeg klijenata Poslodavca ili sa njim povezane osobe da smanji obujam svog poslovanja koje ima, namjerava da ima ili očekuje da će imati sa Poslodavcem ili sa njim povezanom osobom.”

Ugovor koji je postavljen ispred radnika od strane poslodavca jedne firme iz Širokog Brijega, učinio se nekima sumnjivim da olako potpisuju nešto tako na dvije godine, kada i ne znaju hoće li ta firma i osnovne uvjete prema njima narednog mjeseca moći ispunjavati.

Zato smo angažirali jednog od najvećih stručnjaka u državi iz ovog sektora, a koji nam je pojasnio što znače ove točke ugovora koje se traže da potpiše (običan) radnik i koji je pojasnio kako raskinuti isti ili maknuti određene točke iz njega.

Moramo još kazati kako je ovo učinio besplatno za naš portal, kao i za sve poštene radnike koji su ostali ovdje živjeti i raditi, i na čemu mu se ovom prilikom puno zahvaljujemo!

“Ugovorna klauzula zabrane konkurentskog takmičenja definirana je u Zakonu o radu F BIH člankom 86 i 87. Ovu ugovornu klauzulu neki ili mnogi poslodavci stavljaju u ugovore o radu sa svojim radnicima. Poslodavac i radnik mogu ugovoriti da se određeno vrijeme nakon prestanka ugovora o radu radnik ne smije zaposliti kod druge pravne osobe koja je u tržišnom natjecanju s poslodavcem te da ne smije za svoj račun ili za račun treće osobe sklapati poslove kojim se natječe s poslodavcem. Cilj nije generalno radniku onemogućiti rad, već samo rad kod poslodavca koji predstavlja konkurenciju bivšem poslodavcu. Recimo npr jedna banka – druga banka ili npr X – XX firma” – pojasnio nam je naš sugovornik na početku kada smo mu dali ugovor na uvid.

Na koje vrijeme se ugovara?

Ugovorna zabrana utakmice zaključuje se na razdoblje od najduže dvije godine od dana prestanka radnog odnosa. Dvije godine je zakonski maximalni rok. Ako stranke ugovore trajanje zabrane natjecanja duže od dvije godine, ugovorna zabrana obvezivala bi ugovorne strane samo dvije godine, a dio ugovorne odredbe kojom se ugovara duže razdoblje od dvije godine bio bi ništavan.

Kada ne obvezuje radnika?

Ugovorna zabrana natjecanja ne obvezuje radnika ako cilj iste nije zaštita opravdanih interesa poslodavca ili ako se njima, s obzirom na područje, vrijeme i cilj zabrane, a u odnosu na opravdane poslovne interese poslodavca, nerazmjerno ograničava rad i napredovanje radnika. – Ovo treba provjeriti u Vašem konkretnom ugovoru da li su opravdani interesi Poslodavca ako aktivira ovu klauzulu u konkretnom slučaju kod tog radnika – Trebalo bi provjeriti da zabranom rada radnika kod drugog poslodavca se nerazmjerno ograničava rad i napredovanje radnika. Mislim da se radnik u razgovoru može pozvati na ovo i tražiti od poslodavca da ne aktivira ovu klauzulu.

Naknada u slučaju ugovorne zabrane natjecanja

Ugovorna zabrana natjecanja obvezuje radnika samo ako je poslodavac ugovorom preuzeo obvezu da će radniku za vrijeme trajanja zabrane isplaćivati naknadu najmanje u iznosu polovice prosječne plaće isplaćene radniku u tri mjeseca prije prestanka ugovora o radu. Naknadu je poslodavac dužan isplatiti najkasnije do petnaestog u mjesecu za prethodni mjesec.

Što ovo znači?

Ovo znači ako je Poslodavac aktivirao ovu klauzulu on je morao sa radnikom nakon otkaza sklopiti sporazum o aktiviranju ove klauzule u kome će se jasno navesti koje su obveze poslodavca u periodu dokle vrijedi ova klauzula, a te obveze su da poslodavac mora isplaćivati 50% plaće radniku kroz period npr od dvije godine, a sukladno kolektivnom ugovoru i pravilniku o radu firme poslodavca. Riječ je o prosjeku plaće u zadnja tri mjeseca pa od toga 50%.

U praksi se pojavilo pitanje je li poslodavac dužan isplaćivati naknadu plaće ako se radnik za vrijeme trajanja zabrane natjecanja zaposli kod poslodavca koji nije u tržišnom natjecanju s ranijim poslodavcem. Odgovor na ovo pitanje bio bi pozitivan, dakle, u tom slučaju postoji obveza Poslodavca na isplatu naknade. Smatra se da ako je radnik vezan zabranom natjecanja, to ne znači da tijekom razdoblja važenja zabrane mora biti nezaposlen.

Dajte nam malo slikovito to pojasnite?

Ovo u okviru znači sljedeće: npr firma X ima ovakve ugovore, te radnik da otkaz i aktivira mu se Ugovorna zabrana, napravi se sporazum o isplati 50% plaće, to znači radnik se ne može npr zaposliti u firmi XX, ali se može zaposliti bilo gdje, npr U firmi Y koji nije konkurent X-u, pa radnik prima plaću od Y firme, i dvije god 50% plaće od firme X.

Samo malo, znači radnik nakon potpisanog ugovora već može dati otkaz i nakon par mjeseci te početi raditi u drugog firmi koja nije konkurencija i osim svoje plaće u novoj firmi dobiva i 50% od bivše do isteka ugovora? Koja je kvaka u tome?

Da ali ako mu poslodavac aktivira tu klauzulu, sve je stvar dogovora. Nije na radniku da je aktivira već na poslodavcu. Ali recimo X će ovo aktivirati jedino ako sazna da netko prelazi u XX a vrijedan je X-u, onda bi mu X mogao malo “zakomplicirati život”.

Donekle možemo razumjeti kako poslodavac želi “pod svaku cijenu” zadržati radnika u kojeg je ulagao, ali ovdje imamo riječ o običnom radniku. Dajte nam pojasnite zašto je običnom radniku dato ovo na potpisivanje?

Ugovorna zabrana tržišnog natjecanja do sada se uglavnom kao klauzula u ugovore o radu najčešće stavlja kod financijskih institucija, i to kod radnika na visokopozicioniranim mjestima. Zašto? Pa zato što su te financijske institucije mnogo ulagale i investirale u te radnike kroz razne seminare, edukacije, predavanja, prezentacije, menadžerstvo usavršavanje, slali u privremene obuke u zemlji i inozemstvu, a suma sumarum trošak takvog ulaganja u izabrani ljudski potencijal na određenim pozicijama mnogo ili enormno košta.

Kada primijenimo ugovornu klauzulu zabrane tržišnog natjecanja za takve radnike u koje je poslodavac uložio ogromna sredstva u usavršavanje onda se sve može smatrati i logičnim i opravdanim.

Međutim ugovaranje ove klauzule za radnike na strojevima, vozilima tj u proizvodnji, smatram da je kontraproduktivno, jer zasigurno taj radnik nema menadžersku plaću pa da na tu klauzulu gleda kao nešto opravdano.

Ovo kod mnogih radnika može izazvati zbunjenost, nervozu, te shvaćanje da ih poslodavac ne poštiva već smatra svojim vlasništvom.

Ja osobno u cipelama poslodavca da sam zasigurno bih uradio selekciju a ne za sve ugovore svih zaposlenika uglavljivati ovu klauzulu koja može biti sutra predmet spora i sukoba – a poslodavcu i radniku to zasigurno ne treba.

Kakve posljedice za radnika ima ta ugovorna zabrana natjecanja?

Ugovorna zabrana natjecanja ne postoji i nema posljedice za radnika, ako je poslodavac samo radniku rekao ili naredio ne smiješ raditi u konkurencije, a da pri tom poslodavac nije preuzeo obvezu da taj period plaća radnika 50 % plaće. Znači ako poslodavac ne plaća radnika npr dok on leži kući ili dok radi negdje drugo ova klauzula je ništavna.

Sporazumom nakon otkaza radnika može se ugovoriti i kraća ugovorna zabrana, ili se skroz izbjeći tako da se poslodavac odrekne aktiviranja ove klauzule.

Možete li nam pojasniti ovu točku ugovora 8.5. Radniku/ci nije dozvoljeno da za vrijeme trajanja radnog odnosa kod Poslodavca, kao i 2 (dvije) godine po prestanku istog, na bilo koji način, posredno ili neposredno, direktno ili indirektno: (i) nudi, nagovara i/ili pokuša da nagovori bilo kog radnika ili bilo koju drugu osobu koja je u poslovnom i/ili profesionalnom odnosu sa Poslodavcem ili sa njim povezanim osobama, da raskine ili zahtjeva izmjenu radnog ili nekog drugog profesionalnog odnosa sa Poslodavcem ili sa njim povezanim osobama, i/ili da se zaposli ili pruža usluge bilo kojoj drugoj pravnoj ili fizičkoj osobi; kao i da (ii) nudi, nagovara i/ili pokuša da nagovori bilo kog bivšeg, sadašnjeg ili budućeg klijenata Poslodavca ili sa njim povezane osobe da smanji obujam svog poslovanja koje ima, namjerava da ima ili očekuje da će imati sa Poslodavcem ili sa njim povezanom osobom.?

Ovo je sad moj stav mišljenja prema toj točki 8.5 ili njen smisao ne stoji u Zakonu o radu koji je temeljni zakon kojima se definiraju radno pravni odnosi te obveze i uvjeti poslodavca te obveze i prava radnika. Sada je pitanje npr. ako radnik odbije potpisati ugovor o radu sa ovakvom klauzulom onda ga ta firma neće primiti jer firma ima tipske ugovore i neće ih mijenjati na zahtjev radnika. Osim toga nameće se pitanje da li je ova klauzula oboriva na sudu – moje mišljenje je da možda jeste ako radnik kaže da je bio primoran potpisati ugovor sa ovom klauzulom.

E sada najbitnije i moj prijedlog je sljedeći:

-1- da pošalje zahtjev na županijski ili federalni inspektorat rada da inspekcija utvrdi zakonitost ove odredbe,

-2- da vidi sa nekim pravnikom ili odvjetnikom da li je ta odredba diskriminatorna za radnika.

Na prvu, po meni je ova odredba diskriminatorna tj ne znam kako im je palo na pamet da je ovako konstruiraju.

Recite nam još za kraj par savjeta kako da se sam radnik postavi kada je već dobio ovaj ugovor u ruke da ga potpiše!

Radnik mora u pismenom zahtjevu koji dostavlja poslodavcu a isti podrazumijeva zahtjev za sporazumni raskid ugovora o radu, mora navesti i molbu da traži od poslodavca da se poslodavac odrekne tj da ga oslobodi aktiviranja ove klauzule ugovora o radu „Ugovorna obveza takmičenja“

Idealno bi bilo da naknadno radnik ode na razgovor kod poslodavca na tu temu i još usmeno zatraži oslobađanje aktiviranja ove klauzule sa jasnim obrazloženjem npr da će ga ta klauzula zaustaviti u daljnjem napretku karijeri isl.

U dogovoru sa poslodavcem može se i skratiti ta ugovorna klauzula npr na 3 mjeseca – zašto ako ostane dvije god onda poslodavac mora radniku te dvije god plaćati 50% plaće (prosječna u tri mjeseca pa 50% od toga), a radnik može raditi kod drugog poslodavca izvan te branše pa ima primanja od obojice tj veća nego što je imao samo kod tog poslodavca.

Uglavnom ova priča je definirana Zakonom, po mom saznaju rijetko se aktivira, a ako se aktivira jasna su pravila – pojasnio nam je naš sugovornik.

Mili Marušić / OTPOR.Media

  1. Te gazde su previše sebi dali za pravo i nakon što su radnike otrali oni nastavljaju i misle kako će ih i sirijci trpit

Komentiraj

Unesite svoj komentar!
Ovdje unesite svoje ime

SLUČAJ "AMIR GROSS KABIRI"

POSLJEDNJE OBJAVLJENO