URB HVO-a ŽZH: Kome Ministarstvo hrvatskih branitelja ŽZH prodaje muda pod bubrege i zašto?

PRO Oglas

Dana 20.rujna 2023.godine Ministarstvo hrvatskih branitelja ŽZH je dostavilo svoja 2/dva odgovora na 5/pet postavljenih pitanja portala Otpor.media od 18.rujna 2023.godine.

Pitanja portala Otpor.media:

1.Možete li nam odgovoriti jeste li dobili prijedlog izmjena i dopuna Zakona o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih obitelji u ŽZH, upućen od strane URB HVO-a ŽZH kojim isti traže uvrštavanje tog prijedloga po hitnoj proceduri na Skupštinu ŽZH?

2.Ukoliko ste dobili taj prijedlog što ste poduzeli s tim u svezi kao nadležno ministarstvo koje je dužno taj prijedlog dostaviti Vladi ŽZH na očitovanje, a ona potom u Skupštinu ŽZH.

3.Jeste li upoznati kako je autor Javnog natječaja za prijam studenata/brucoša u Studentski centar u Mostaru za akademsku 2023/2024 godinu među 14/četrnaest točka uvjeta u tom natječaju ispustio uvrstiti 2/dvije točke koje se tiču sudjelovanja roditelja studenata/brucoša u Domovinskom ratu i njihov status RVI a što je bio dužan učiniti po Zakonu o pravima branitelja u FBiH i Zakona o dopunskim pravima branitelja u HNŽ?

4.Ukoliko ste upoznati što ste poduzeli u tom smislu jer je opće poznata činjenica kako velik broj studenata iz ŽZH participira na studijima u Mostaru kao i prigodom prijama u studentski centar u Mostaru?

5.Molimo hitan odgovor imajući u vidu kako svi Zakoni o pravima razvojačenih Branitelja u FBiH i Zakona o dopunskim pravima branitelja u ŽZH i HNŽ predviđaju između ostalog i odredbe o povoljnijim uvjetima školovanja Branitelja i članova njihovih obitelji te smještaja u đačke i studentske domove u FBiH i njenim županijama.

Odgovor Ministarstva hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata ŽZH:

1.Ministarstvo branitelja Županije Zapadnohercegovačke je od URB HVO-a ŽZH je dobilo Inicijativu kojom ista predlaže izmjene zakona o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih obitelji. Sukladno članku 108. Poslovnika o radu skupštine (N.N. 10/03) definirana je procedura podnošenja Inicijative za eventualne izmjene zakona , kojim su također definirani i podnositelji Inicijativa. Sukladno navedenom Ministarstvo branitelja nije nadležno za postupanje po navedenoj Inicijativi.

2.Ministarstvo hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata nije upoznato sa sadržajem Javnog natječaja za prijem studenata u Studentski centar u Mostaru niti ima nadležnost nad radom istog . U slučaju da je došlo do kršenja odredbi Federalnog Zakona o pravima branitelja i članova njihovih obitelji i Zakona o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih obitelji HNŽ-a , Kontrolu nad provedbom pobrojanih Zakona vrši Federalno Ministarstvo odnosno Ministarstvo branitelja HNŽ-a.

Iz dostavljenog odgovora Ministarstva hrvatskih Branitelja ŽZH na pitanje jesu li upoznati s prijedlogom za izmjene i dopune Zakona o dopunskim pravima branitelja i članova i njihovih obitelji u ŽZH koje im je ta udruga dostavila navedeno ministarstvo odgovara kako to ministarstvo sukladno čl.108.Pravilnika o radu Skupštine ŽZH navedeno ministarstvo nije nadležno postupati po inicijativi URB HVO-a ŽZH.

URB HVO-a ŽZH: Kako bismo dali svoj odgovarajući odgovor na odgovor Ministarstva hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata u ŽZH dužni smo citirati čl.108.Pravilnika o radu Skupštine ŽZH koji kaže:

2.Postupak za donošenje zakona

a) Inicijativa za donošenje zakona

Članak 108.

(1) Inicijativu za donošenje zakona, može pokrenuti svaki zastupnik Skupštine, radno tijelo Skupštine, Vlada, ministarstva i ostala županijska tijela, županijska javna poduzeća i druge pravne osobe, općinska vijeća, kao i građani i njihove udruge.

(2) Inicijativa za donošenje zakona dostavlja se predsjedniku Skupštine.

Iz navedenog članka Pravilnika jasno je kao dan kako inicijativu za donošenje zakona pa čak i za njegove izmjene mogu pokrenuti svi zastupnici Skupštine ŽZH, radno tijelo Skupštine, Vlada, ministarstva i ostala županijska tijela, županijska javna poduzeća, i druge pravne osobe, općinska vijeća, kao i građani i njihove udruge.

Ako zanemarimo sve ostale navedene inicijatore donošenja i izmjene županijskih zakona, kao ovlašteni predlagač tih donošenja i izmjena ostaje ministarstvo hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata ŽZH, građani i njihove udruge.

Ukoliko navedeno ministarstvo hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata ŽZH kao nadležno ministarstvo ne želi pokrenuti inicijativu za izmjenu nakaradnog, diskriminirajućeg zakona o dopunskim pravima branitelja u ŽZH, kojemu se svojom pismenom inicijativom za izmjenu tog zakona obratila URB HVO-a ŽZH onda odista ne znamo čemu i kome služi to ministarstvo ako ne istinskim razvojačenim Braniteljima HVO-a bez ikakvih trajnih prava iz Domovinskog rata u BiH.

S druge pak strane inicijativu za izmjenu tog zakona URB HVO-a ŽZH je paralelno sa slanjem te inicijative-Prijedloga na adresu Ministarstva hrvatskih branitelja ŽZH isti prijedlog-inicijativu poslalo i na adresu Predsjednika Skupštine ŽZH, Vladi ŽZH i svim klubovima zastupnika u Skupštini ŽZH za što imamo dokaze.

Stoga se postavlja opravdano pitanje zašto navedeno Ministarstvo hrvatskih branitelja ŽZH ne želi pokrenuti inicijativu za izmjene i dopune Zakona o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih obitelji imajući u vidu navedeni čl.108.Pravilnika o radu Skupštine na koji se bez ikakvog osnova to ministarstvo poziva?

Pitamo se zašto?????? Valjda ćemo odgovor dobiti od Skupštine ŽZH, Vlade ŽZH i svih klubova zastupnika u Skupštini kojima smo se također obratili s inicijativom za izmjenu tog zakona i to vrlo skoro inače će biti jako vruće.

Što se tiče drugog odgovora Ministarstva hrvatskih branitelja ŽZH na pitanje jesu li upoznati s Javnim natječajem za prijam studenata/brucoša u studentski centar u Mostaru u Akademskoj 2023/2024.godine imamo također svoje primjedbe, jer se tiču naših članova koji imaju studente/brucoše zainteresirane za prijam u Studentski centar u Mostaru.

U njihovom odgovoru se navodi kako Ministarstvo hrvatskih branitelja ŽZH također nema nadležnost postupati u svezi tog Javnog natječaja već Federalno ministarstvo branitelja iz Sarajeva ukoliko je povrijeđen Zakon o prvima branitelja i članova njihovih obitelji u FBIH, te Ministarstvo branitelja HNŽ ukoliko je povrijeđen Zakon o dopunskim pravima branitelja u HNŽ, što opet nije istina a evo zašto.

Potpuno je jasno kako Ministarstvo hrvatskih branitelja ŽZH potpuno ravnopravno participira u donošenju svih Zakona o pravima Branitelja u FBiH, na koje može ravnopravno utjecati svojim prijedlozima, amandmanima, sugestijama, izmjenama i dopunama što je uobičajena praksa od završetka Domovinskog rata u BiH i za što URB HVO-a ŽZH ima materijalne dokaze.

Znači ministarstvo hrvatskih branitelja ŽZH je moglo bez ikakvih problema uputiti inicijativu Federalnom ministarstvu branitelja kako je u Mostaru prigodom objave Javnog natječaja za prijam studenata/brucoša u studentski centar u Akademskoj 2023/2024 godini grubo povrijeđen Zakon o pravima branitelja i članova njihovih obitelji u FBiH jer među 14.točaka tog natječaja nisu uvrštene 2/dvije najbitnije a one se tiču sudjelovanja u Domovinskom ratu roditelja studenata/brucoša i njihov status RVI što je autor tog natječaja bio dužan učiniti sukladno važećem Zakonu o pravima branitelja i članova njihovih obitelji u FBIH.

To Ministarstvo hrvatskih branitelja ŽZH ne čini pravdajući se kako nije nadležno.

Što se tiče povreda Zakona o dopunskim pravima branitelja u HNŽ odista je nadležnost tog ministarstva starati se o povredama tog zakona, no, zar Ministarstvo hrvatskih branitelja ŽZH nije moglo uputiti pismenu inicijativu tom ministarstvu u HNŽ kako je Javnim natječajem grubo povrijeđen Zakon o dopunskim pravima branitelja u HNŽ jer također nisu uvrštene 2/dvije navedene točke u taj natječaj, ako ni zbog čega drugog onda zbog sveopćeg interesa studenata/brucoša iz ŽZH koji pohađaju mnoge fakultet u Mostaru i participiraju za mjesto u studentskom centru?

Ako ni zbog čega drugog jer Ministarstvo hrvatskih branitelja ŽZH i ministarstvo branitelja HNŽ usko surađuju na svim pitanjima koja se tiču hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji.

Konačno tko ovdje kome prodaje muda pod bubrege? Kome i zašto?

Neka ova pitanja ostanu za kraj svim nama.

URB HVO-a ŽZH

Komentiraj

Unesite svoj komentar!
Ovdje unesite svoje ime

PRO Oglas

POSLJEDNJE OBJAVLJENO