USMJERAVANJE MLADIH KA EKOLOGIJI: Za škole u ŽZH 320 kanti za elektronski otpad i 8 kontejnera

PRO Oglas

U okviru projekta „YOUth drive“, financiranog od strane Europske unije, organizirane su video edukacije učenika osnovnih i srednjih škola sa područja Županije Zapadnohercegovačke. Kroz ovaj vid edukacija obuhvaćene su sve najvažnije teme o značaju i važnosti očuvanja okoliša, te o pravilnom upravljanju otpadom. Učenici su upoznati sa najčešćim propustima i greškama u odnošenju prema okolišu, ali isto tako i sa prilikama i mogućnostima za njegovo očuvanje i obnavljanje.

Ukupno 4616 učenika sa područja Županije Zapadnohercegovačke uključeno je u edukacije, a škole sa ovog područja će dobiti 320 kanti za elektronski otpad i 8 kontejnera, koji će biti postavljeni na odgovarajuća mjesta. Kroz projekt će se organizirati i akcije prikupljanja otpada na utvrđenim divljim odlagalištima u dogovoru s gradovima i općinama, a provesti će se i istraživanje o stanju na terenu, koje će biti smjernica za buduće aktivnosti.

Projekat „Y O U t h d r i ve“ kroz svoje aktivnosti uključuje i animira veliki broj mladih osoba, koje će u budućnosti igrati ključnu ulogu po pitanju očuvanja okoliša. U suradnji sa školama, projektom će se prvenstveno utjecati na svijest mladih, koji bi kroz svoje znanje i djelovanje u budućnosti, trebali utjecati i djelovati općenito na svijest društva o potrebi zaštite okoliša. Također, projektom će se stvoriti podloga za unaprjeđenje i doradu postojećih zakonskih regulativa u ovoj oblasti, a bit će pokrenuta i web platforma na kojoj će se razmjenjivati različite informacije o projektu.

Podizanje svijesti o zaštiti okoliša, i pokretanje konkretnih akcija na području Županije Zapadnohercegovačke i Bokokotorskog zaljeva se provodi u okviru projekta „YOUth drive“ kroz IPA Program prekogranične suradnje Bosna i Hercegovina – Crna Gora, koji financira Europska unija u iznosu preko 230.000 eura. Partneri na projektu su nevladine organizacije, Udruga za razvoj, okoliš i kulturu EKO ZH iz Širokog Brijega (BiH) kao nositelj projekta i Naša akcija, sa sjedištem u Kotoru (CG).

Projekt je počeo je sa realizacijom aktivnosti u studenom 2019, a trajati će do svibnja 2021. godine, navodi se u priopćenju.

OTPOR.Media

PRO Oglas

POSLJEDNJE OBJAVLJENO