Usvojen plan cijepljenja u Federaciji BiH, a koje je dobrovoljno i besplatno

PRO Oglas

Prioritetne grupe za cijepljenje su zdravstveni radnici (uključujući i drugo osoblje zaposleno u zdravstvenim ustanovama), osobe i osoblje u socijalnim ustanovama za smještaj starije populacije, građani stariji od 60 godina, ranjiva populacija (s kroničnim bolestima), zdrave osobe u dobu od 18 do 64 godine koje rade u značajnim javnim službama (policija, javni promet i sl.), objavila je danas Vlada federacije BiH.

Naime, Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Sarajevu, prihvatila Plan cijepljenja protiv COVID-19 u Federaciji BiH i za njegovo provođenje zadužila Federalno ministarstvo zdravstva i Zavod za javno zdravstvo FBiH, svako u okviru svojih nadležnosti. Plan se realizira u suradnji s nadležnim tijelima vlasti za oblast zdravstva u kantonima, kao i zdravstvenim ustanovama na teritoriji Federacije BiH.

Plan ide u kantone

Za provođenje ovih zaključaka zadužena su i druga federalna ministarstva i tijela federalne uprave, ukoliko bude ocijenjeno da je provođenje određenih mjera iz Plana i u njihovoj nadležnosti. Federalno ministarstvo zdravstva i Zavod za javno zdravstvo FBiH zaduženi su da, svatko u okviru svojih nadležnosti, da u odnosu na promijenjenu epidemiološku situaciju, odnosno nova naučna saznanja o cjepivu, kao i na promjene drugih uvjeta od kojih ovisi provedba cijepljenja, revidiraju Plan cijepljenja protiv COVID-19 u FBiH.

Zadužen je Zavod za javno zdravstvo da Plan cijepljenja, zajedno sa zaključcima, proslijedi zavodima za javno zdravstvo kantona, Federalno ministarstvo zdravstva kantonalnim ministarstvima zdravstva.

Vlada će obavijestiti Parlament FBiH o prihvaćenom Planu cijepljenja protiv COVID-19 u FBiH, zajedno sa zaključcima. Planom cijepljenja, koji je izradio Zavod za javno zdravstvo FBiH, a preložilo Federalno ministarstvo zdravstva, obuhvaćeni su epidemiološka situacija, regulatorni okvir za njegovo provođenje, planiranje i koordinacija uvođenja cjepiva protiv COVID-19, resursi i financije, ciljne populacije i strategija cijepljenja, upravljanje lancima opskrbe, upravljanje ljudskim resursima i trening, provođenje cijepljenja, te komunikacija s javnošću i prihvaćanje cijepljenja.

IPA za cjepivo

Vlada FBiH je, zajedno s Federalnim ministarstvom zdravstva i Federalnim ministarstvom financija, pravovremeno poduzela potrebne aktivnosti s ciljem osiguranja nabave potrebnih cjepiva protiv COVID-19 za građane Federacije BiH. Naime, cjepivo se temeljem zaključenih međudržavnih Ugovora s GAVI-jem nabavlja kroz COVAX mehanizam, kao i kroz EU mehanizam – Europski plan radi zaštite javnog zdravlja i osiguranja optimalnog upravljanja COVID-19 kroz cijepljenje populacije u Europi.

Za nabavu cjepiva putem COVAX mehanizma iz Proračuna FBiH za 2020. godinu osigurano je 13.689.538 KM. Proračunom FBiH za 2021. godinu su predviđena sredstva za nabavu cjepiva u iznosu od 12 milijuna KM, kao i dva milijuna KM za poduzimanje mjera za sprječavanje i suzbijanje COVID-19 iz nadležnosti Federacije BiH, a što može podrazumijevati i financiranje potrošnog materijala neophodnog za proces cijepljenja (šprice, igle i druga pomoćna sredstva za transport i hladni lanac navedena u planu).

Federacija BiH se predbilježila za nabavu dodatnih 800.000 doza cjepiva putem zajedničke nabave Europske komisije, te potrošnog materijala i zaštitne opreme. Planirano je da ova nabava bude financirana iz sredstava IPA II pristupnog instrumenta Europske unije, koji će uskoro biti aktiviran.

Provođenje Plana cijepljenja obavlja se kroz postojeći sustav zavoda za javno zdravstvo u Federaciji BiH, kao i zdravstvenih ustanova u kojima se provodi cijepljenje. Cijepljenje protiv COVID-19 je dobrovoljno i besplatno.

Stručno savjetodavno tijelo za imunizaciju je predložilo prioritetne grupe kako bi bio postignut najefikasniji rezultat s cijepljenjem protiv COVID-19, priopćila je Vlada Federacije.

OTPOR.Media

PRO Oglas

POSLJEDNJE OBJAVLJENO