Uvedene izmjene i dopune Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u FBiH

PRO Oglas

Vlada Federacije BiH je izmijenila i dopunila Uredbu o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u FBiH, koja je u primjeni od 28. veljače 2019. godine.

Novo rješenje odnosi se na član koji regulira izuzetke od obaveze javnog oglašavanja kod poslodavaca kada je riječ o primjeni otkaza sa ponudom izmijenjenog ugovora o radu, u skladu sa Zakonom o radu i internim aktom poslodavca.

Nadalje, uvodi se ograničenje prijema u radni odnos na određeno vrijeme do šest mjeseci jednokratno tijekom jedne kalendarske godine za određeno radno mjesto, umjesto ranije predviđenog perioda do 120 dana.

Također, uveden je i izuzetak kod mogućnosti prijema u radni odnos na određeno vrijeme najdalje do 12 mjeseci ukupno, za vrijeme proglašenog stanja prirodne ili druge nesreće ili epidemije zarazne bolesti u FBiH, kao i izvanrednog stanja kojeg proglase nadležne institucija.

Za izmjene i dopune Uredbe suglasnost su ranije dali i socijalni partneri u Federaciji BiH.

OTPOR.Media

PRO Oglas

POSLJEDNJE OBJAVLJENO