VIDEO: “Borba bikova” o rasvjeti između Ivana Baraća i Josipa Vidovića na sjednici Gradskog vijeća

PRO Oglas

Rasvjete u naseljenom području Pecare i Lisa na području Širokog Brijega malo ima, malo nema, nekad se palila ranije, nekad se pali kasnije, a nekad nije nikad!

Proračun Grada Širokog Brijega za 2021. godinu u iznosu od 14.084.700,00 KM izglasan je na 3. sjednici Gradskog vijeća. Uz ovakav proračun koji je najveći do sada, uvjereni smo kako će sve sijalice javne rasvjete uz šetališta, parkirališta, školska igrališta i mjestima kojima do sada nije postavljena ni bila, biti postavljena i davati dovoljnu sigurnost građanima u 21. stoljeću.

“Borba bikova” dvojice vijećnika grada Širokog Brijega oko toga ima li rasvjete tamo gdje je postavljena, vodila se između Ivana Baraća i Josipa Vidovića. Ali prije te “borbe” uslijedio je “performans” vijećnika Baraća koji je nabavio i “prezentirao” okupljenima senzor za paljenje svijetla koji košta 10-ak KM i skrenuo na problem gradske rasvjete na Pecari i Lisama koja ne funkcionira baš kako treba u zadnje vrijeme, kako je kazao!

Nakon njegova govora, za pozornicu dolazi vijećnik Vidović koji je isti s tog naseljenog područja i počinje dokazivanje kako sve funkcionira i upućuje ga prema COMING-u. Vijećnica Eva Suton na upit vijećnika Vidovića potvrđuje kako kod nje rasvjeta funkcionira. Na kraju pomoćnik gradonačelnika za lokalni ekonomski razvoj, Andrija Kraljević ga upućuje isto na COMING koji je zadužen za tu rasvjetu, ali ne negira taj problem, na što Barać tvrdi kako ih je više puta kontaktirao.

Prije same sjednice, svim vijećnicima je poslao video materijale različitih datuma koje je snimao, a koji dokazuju probleme s rasvjetom kako bi potkrijepio svoj govor. Iste materijale je ustupio i portalu OTPOR.Media, kako bi ih iskoristili u video prilogu sa same sjednice vezano za ovu temu.

Tko je tu u pravu, tko u krivu, neka institucije rade svoj posao!

Mili Marušić / OTPOR.Media

PRO Oglas

POSLJEDNJE OBJAVLJENO