VIDEO: Održana 31. sjednica GV Široki Brijeg – Poskupljenje odvoza smeća, “Bazen” na bubanj, stipendije za još 31 studenta…

PRO Oglas

Pod predsjedanjem predsjednika Gradskog vijeća Vinka Topića, održana je 31. sjednica Gradskog vijeća.

Vijećnici su prvo usvojili zapisnik s prethodne 30. sjednice Gradskog vijeća.

Gradsko vijeće je usvojilo proračun za 2024. godinu. Prema planu proračuna prihodi iznose 22.296.500 KM. Rashodovna strana planirana je u iznosu od 22.296.500 KM. Usvojena je i Odluka o izvršenju proračuna. Prijedlog i odluke obrazložila je Dijana Sesar, pomoćnik gradonačelnika za financije.

Vijećnici su usvojili Odluku o izmjenama Odluke o izmjenama i dopunama urbanističkog plana uređenja naselja Široki Brijeg. Prema ovim izmjenama broj parkirališnih mjesta u sklopu višestambene građevine povećava se s 1,25 na 2 PM po stambenoj jedinici. 50% parkinga mora ostati za zajedničko korištenje suvlasnika stambenih jedinica i poslovnog prostora.

Usvojeno je Izvješće o realizaciji projekata i programa iz Strategije razvitka Širokog Brijega u 2023. godini. Tijekom 2023. godine u infrastrukturne i druge projekte uloženo je 4,77 milijuna KM, a u razvojne mjere 2,29 milijuna. Najveća ulaganja tijekom 2023. godine bila su u projekte rekonstrukcije lokalnih cesta i školskih objekata, a kada su u pitanju razvojne mjere, najveća su izdavanja za prijevoz učenika.

Usvojena je i Odluka o trogodišnjem planu projekata i mjera iz Strategije razvitka Širokog Brijega za razdoblje 2023./2024.

Grad Široki Brijeg stipendirat će još 31 studenta deficitarnih zanimanja u akademskoj godini 2023./2024., odlučeno je jednoglasno na 31. sjednici Gradskog vijeća.

Odluku je obrazložio pomoćnik gradonačelnika Dalibor Markić iz Službe za opću upravu i društvene djelatnosti istaknuvši da su kriteriji i bodovanje isti kao što je to bio slučaj prije dva mjeseca kada je Gradsko vijeće donijelo odluku o isplati jednokratne potpore studentima. U akademskoj godini 2022./2023. od 65 studenata, njih 34 je upisalo sljedeću godinu dok su ostali završili fakultete, a neki nisu upisali sljedeću godinu stoga se stvorilo mjesto za 31 stipendiju.

Usvojena je Odluka o utvrđivanju javnog interesa za proširenje mjesnog groblja Šarampovo u Uzarićima.

Jednoglasno je usvojena Odluka o davanju zemljišta u zakup u svrhu izgradnje sportsko-rekreacijskih sadržaja. Riječ je o prostoru gradskog bazena. Prostor gradskog bazena prostire se na ukupno 4.960 m².Koncesija će ići na 15 godina, a vještak građevinske struke procijenio je da je početna mjesečna cijena zakupa 1577,70 KM, obrazložio je pomoćnik gradonačelnika Vjekoslav Draškić dodavši da će se konačna cijena zakupa utvrditi postupkom javnog nadmetanja.

Vijećnici su usvojili i Odluku o davanju u zakup poljoprivrednog zemljišta i pripadajućih objekata.

Odluka o prodaji nekretnine neposrednom pogodbom Janji Soldo kći Gojka iz Knešpolja također je usvojena.

Vijećnici su usvojili Odluku o davanju zemljišta na korištenje Javnom poduzeću Autoceste FBiH d.o.o. Mostar. Riječ je o zemljištu u k.o. Rasno u svrhu izgradnje brze ceste Mostar – Široki Brijeg – granica RH.

Odluka o prodaji nekretnina za izgradnju poslovnih objekata je usvojena. Riječ je o neizgrađenim građevinskim zemljištima u poslovnoj zoni Knešpolje. Odlukom se ovlašćuje gradonačelnik za raspisivanje javnog oglasa o licitaciji.

Usvojena su Rješenja o utvrđivanju prava vlasništva na građevinskom zemljištu u korist:

a)Marka Miličevića sina Mate iz Širokog Brijega;

b)Nikole Brekala sina Vinka iz Širokog Brijega;

c)Željke Kožul kći Mirka iz Širokog Brijega;

d)Bore Solde sina Jakova iz Crnih Lokava;

e)Marinka Vukoje sina Mirka iz Ljubotića;

f)Ive Solde sina Joze iz Donje Britvice;

g)Ante Nakića sina Pere Donjeg Crnča;

h)Ivana Cigića sina Mirka iz Dobrkovića;

Gradsko vijeće usvojilo je suglasnost na cijene komunalnih usluga JKP Čistoća d.o.o Široki Brijeg. S obzirom na potrebu održavanja kvalitete pružanja komunalnih usluga, zbog činjenice kako cijene nisu mijenjane od 2000. godine i zbog ekonomskih promjena koje su utjecale na operativne troškove, prijedlog je upućen na Gradsko vijeće koji je isti usvojilo.

S dosadašnjih 13,68 KM, nova mjesečna cijena odvoza smeća iznosit će 16,84 KM bez PDV-a za domaćinstva preko 50 m². Domaćinstva do 50 m² će umjesto dosadašnjih 9,40 KM, plaćat će 11,54 KM bez PDV-a, dok će samačka domaćinstva uslugu odvoza smeća mjesečno plaćati 7,18 KM bez PDV-a. Sve cijene komunalnih usluga bit će objavljene u Službenom glasniku.

Usvojeno je Rješenje o imenovanju Tomislava Ćosića za člana Školskog odbora Prve osnovne škole Široki Brijeg.

Vijeće je usvojilo i Rješenje o imenovanju Ante Ćužića za vršitelja dužnosti Narodne knjižnice Široki Brijeg.

Na Gradskom vijeću imenovani su i članovi:

Upravno vijeće JU Centar za socijalni rad: Alenka Kvesić, Boris Sesar i Stanko Ćavar;

Nadzorni odbor JKP Čistoća: Borislav Čolak, Stanko Bazina i Josip Nakić.

Informacija o aktivnostima iz oblasti kulture, športa i drugih društvenih događanja u Širokom Brijegu primljena je na znanje.

Grad Široki Brijeg

Vaš komentar

SLUČAJ "AMIR GROSS KABIRI"

POSLJEDNJE OBJAVLJENO

Protected by Security by CleanTalk