VIDEO: Popis lijepih želja Antonije Banožić

PRO Oglas

Sve se želje naglo u dušu povuku,
Kada vide hladnu, neumitnu zbilju;
Povrate se natrag, ne stigavši cilju,
I žive u muku.

Ovo su stihovi hrvatskog pjesnika Dobriše Cesarića koji su dobra uvertira da opišemo raspravu predsjednice Kluba vijećnika HDZ-a 1990 Antonije Banožić i gradonačelnika Širokog Brijega Mire Kraljevića, te drugih sudionika na temu proračuna Širokog Brijega za 2021. godinu.

Naime, vijećnica Antonija Banožić je na 3. Sjednici GV predstavila 20 prijedloga i 10 amandmana od kojih je gradonačelnik samo dva uvrstio u prijedlog proračuna za 2021. godinu i to usvajanje pravila i kriterija za raspodjelu transfera iz tekućih sredstava za sport i kulturu, te umanjenje troškova reprezentacije za 20.000 KM. Za ostale amandmane gradonačelnik je izjavio kako je to tek popis želja, a predsjednik Kluba vijećnika HDZ-a BiH Tomislav Ćosić, inače bratić od predsjednika Vlade ŽZH Zdenka Ćosića, je gradonačelnikovu izjavu nadopunio kako je to popis lijepih želja. U rječniku hrvatskog jezika riječ želja se definira kao težnja za postizanjem, za ostvarenjem nečega, nagon, čežnja, žudnja…

U nastavku ćemo prezentirati popis želja Antonije Banožić i izvršiti njihovu analizu.

1.Potrebno je donijeti pravila i kriterije raspodjele tekućih transfera iz Nacrta proračuna Grada Širokog Brijega za 2021. godinu u cilju dosljedne primjene pravičnosti i transparentnosti dodjele proračunskih sredstava, a isplate vršiti temeljem javnog poziva i valjanje dokumentacije;

2.Sufinanciranje boravka djece u svim vrtićima u Širokom Brijegu za svaki mjesec u godini u iznosu od 50 posto cijene vrtića, te osiguranje jednokratnih novčanih naknada za onu djecu do 6. Godine, odnosno do polaska u školu, koja ne pohađaju vrtiće;

3.Hitno uvođenje evidencija o relacijama kretanja, o stanju početne i završne kilometraže za vozila u vlasništvu Grada Širokog Brijega;

4.Ukidanje dužnosničkog dodatka u iznosu od 600 KM mjesečno za gradonačelnika, te 300 KM mjesečno za predsjednika Gradskog vijeća;

5.Osiguranje naplate prihoda po osnovu komunalne naknade na depozitni račun Grada Širokog Brijega;

6.Asfaltiranje Vinkovačke ulice koja se spaja sa Ulicom Herceg Stjepana u naselju Puringaj u Širokom Brijegu;

7.Izgradnja prometnice Trn-Belušine-Mokro;

8.Postavljanje rasvjete uz Grabovinu;

9.Sanacija prometnice – zavoja kod Gradske mrtvačnice;

10.Uređenje dionice puta koja vodi do OŠ Trn (postavljanje nogostupa, uspornika, saniranje udubljenja na putu i dr.);

11.Postavljanje natkrivenih autobusnih stajališta u mjesnim zajednicama na području Grada Širokog Brijega;

12.Konačni početak uređenja prostora Duhanske stanice;

13.Implementacija digitalne baze lokalnih poljoprivrednih proizvođača na službenim stranicama Grada Širokog Brijega;

14.Dovršetak projekta izgradnje treće trake Kočerin-Vranić;

15.Implementacija besplatnog pristupa internetu na području Grada Širokog Brijega;

16.Hitna izrada demografske strategije Grada Širokog Brijega;

17.Povećanje naknade za svako novorođeno dijete u Širokom Brijegu sa 500 KM na 1000 KM, za drugo dijete 2000 KM, treće i svako iduće 3000 KM;

18.Sufinanciranje prehrane učenika u osnovnim i srednjim školama na području Grada Širokog Brijega;

19.Uređenje središta grada (Penavića kuće) i uređenje zapadnog ulaza u grad (Soptine kuće);

20.Izgradnja prilaza u javnim institucijama za osobe za invaliditetom na području Grada Širokog Brijega, te prilagodba nogostupa i ulica za kretanje osoba sa invaliditetom;

21.Ukidanje poreza na tvrtku;

22.Analiza naknade za opće korisne funkcije šuma na području Širokog Brijega;

23.Umanjenje stavke u proračunu“ Usluge reprezentacije“ sa 55.000 KM na 35.000 KM;

24.Izdvajanje 10.000 KM iz proračuna za volontiranje;

25.Formiranje proračuna za mlade u iznosu od 10.000 KM;

26.Smanjenje stavke u proračunu „Usluge medija“ za 10.000 KM, a koji iznos bi se uvrstio u novu stavku rashoda: Izrada stručnog elaborata sa Eko udrugom Crnašnica za zaštitu vrela Crnašnice;

27.Jednokratna godišnja novčana potpora (Božićnica) u iznosu od 100,00 KM uz prethodno objavljivanje Javnog poziva za svaku nezaposlenu osobu na području Širokog Brijega;

28.Subvencija za veterinarsku stanicu u iznosu od 65.000 KM;

29.Poribljavanje toka Lištice sa autohtonom potočnom pastrvom (7.000 KM iz proračuna);

30.Umanjenje putnih troškova za iznos od 7.000 KM.

Koliko god puta čitali prijedloge i amandmane nije nam jasno zašto ih Gradska uprava smatra neostvarenim željama, posebno zato što su provodljivi i korisni za Široki Brijeg. Gradonačelnikova argumentacija je da za navedene projekte nema novca u proračunu, jer bi se provedbom ovih amandmana prihodi u proračunu smanjili za pola milijuna maraka (ukidanje poreza na tvrtku), a rashodi povećali za oko milijun maraka.

Ako znamo da je sukladno izvješću Ureda za reviziju institucija FBiH iz proračuna Općine odnosno Grada Širokog Brijega na ime tekućih transfera u posljednjih 16 godina oko 16 milijuna maraka podijeljeno nezakonito, po osobnom nahođenju gradonačelnika bez ikakvog javnog poziva odnosno utvrđenih kriterija i podnijetih izvješća o utrošku onda gradonačelnikova konstatacija pada u vodu. Ovdje je stvar o prioritetima.

Albert Einstein je rekao: “Um je poput padobrana – funkcionira jedino ako je otvoren!” Tako bi i Gradska uprava trebala biti otvorena prema prijedlozima, mišljenjima i primjedbama koji dolaze prvenstveno od građana, oporbenih političkih stranaka i drugih. Međutim njihov moto je izgleda: “Ne želeći ništa, posjedujemo sve” i tu dolazimo do odbijanja gotovo svih prijedloga oporbe ma koliko su oni dobri za Široki Brijeg.

Gradonačelnik Miro Kraljević je svjestan da nam vrlo često želje za onim što nemamo ne dopuštaju da se radujemo i uživamo u onome što imamo. Tako ne treba patiti za provedbom amandmana i prijedloga vijećnice Banožić, nego treba uživati u prekrasnoj Duhanskoj stanici, središtu grada, prekrasnim prometnicama, kružnom toku na Lisama, muzeju, revitalizaciji ruralnih sredina, demografskoj strategiji, šahtovima, novoizgrađenoj srednjoj školi, transparentnom radu Gradske uprave, visokim plaćama i brojnim drugim pogodnostima.

OTPOR.Media

PRO Oglas

POSLJEDNJE OBJAVLJENO