Vlada FBiH poziva na preispitivanje odluka Kriznog stožera zbog odluke Ustavnog suda BiH

PRO Oglas

Vlada Federacije jednim od donesenih zaključaka naložila je Kriznom stožeru Federalnog ministarstva zdravstva da, u roku od sedam dana, sagleda kompletnu epidemiološku situaciju vezanu za korona virus u Federaciji, sačini procjenu rizika i dostavi joj prijedlog mjera radi potvrde ili izmjene mjera utvrđenih Naredbom Kriznog stožera od 9. studenog 2020. godine.

Ovo je učinjeno jer je Ustavni sud BiH na sjednici održanoj 22. prosinca 2020. presudio kako mjera ograničenja kretanja u noćnim satima koja je na snazi u FBiH te obveza nošenja zaštitnih maski kako u zatvorenim prostorima tako i na otvorenome koja je na snazi u oba entiteta predstavljaju ‘miješanje u temeljna ljudska prava i slobode zajamčene Ustavom BiH Europskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda’.

Nadalje, Federalnoj upravi civilne zaštite naloženo je da, u istom roku od sedam dana, Vladi dostavi prijedlog izmjene Odluke o prestanku proglašenja prestanka stanja nesreće uzrokovane pojavom korona virusa na području FBiH od 29. svibnja 2020., a koja se odnosi na zaduženje Federalnog stožera civilne zaštite i Kriznog stožera Federalnog ministarstva zdravstva da utvrđuju mjere i aktivnosti na sprečavanju širenja koronavirusa i to tako da ova dva stožera prijedloge mjera dostavljanju na usvajanje Vladi FBiH.

Zakonodavna i izvršna vlast

–Federalna vlada će jednom mjesečno obavještavati Parlament FBiH o epidemiološkoj situaciji u FBiH i mjerama koje je donijela s ciljem zaštite zdravlja žitelja i smanjenja rizika za širenje virusa, te će poštovati okvir djelovanja izvršne vlasti koji uspostavi Parlament FBiH za vrijeme trajanja pandemije. Ured za saradnju i zastupanje pred Ustavnim sudom BiH zadužen je da, u utvrđenom roku, obavijesti ovaj sud o provođenju naloga iz Odluke o dopustivosti i meritumu, navodi se u priopćenju.

Nadalje, dodaju kako i u samoj informaciji je ukazano na činjenicu da Ustavni sud BiH zaključuje kako mjere koje su donesene u spornim naredbama kriznih stožerane odstupaju od onih koje poduzimaju druge države i koje preporučuje Svjetska zdravstvena organizacija.

–Dakle, Ustavni sud BiH ukazuje na povredu prava apelanata utvrđenih Ustavom BiH i Europskom konvencijom, koju vidi u činjenici da je, u konkretnom slučaju, riječ o miješanju u pravo na privatni život i na slobodu što je izvršeno naredbama uskih segmenata izvršne vlasti, odnosno kriznih stožera ministarstava zdravstva. S tim u vezi, Ustavni sud BiH smatra da je izostalo aktivno sudjelovanje u donošenju i preispitivanju naređenih mjera od strane najviših organa zakonodavne i izvršne vlasti, te da ta činjenica predstavlja kršenje prava i sloboda apelanata, navodi se.

OTPOR.Media

PRO Oglas

POSLJEDNJE OBJAVLJENO