Vlada ŽZH na 24. sjednici donijela “brdo” Odluka, Rješenja o razrješenjima i programa rada za 2024. godinu

PRO Oglas

U utorak 12. prosinca 2023. godine, pod predsjedavanjem predsjednika Vlade Predraga Čovića, u Širokom Brijegu je održana 24. sjednica Vlade Županije Zapadnohercegovačke.

Na sjednici Vlada je donijela Odluku o davanju suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi Županije Zapadnohercegovačke. Zbog usklađivanja Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva s odredbama Uredbe o načelima za utvrđivanje unutarnjeg ustrojstva županijskih tijela uprave i županijskih upravnih organizacija, gradskih i općinskih tijela uprave i upravnih organizacija, potrebe uvođenja u naziv radnog mjesta i opis poslova za rad na EU integracijama i rekonstrukcije Sektora socijalne skrbi, bilo je potrebno pristupiti donošenju novog Pravilnika u unutarnjem ustrojstvu Ministarstva;

Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o kriterijima i odobravanju isplate sredstava s pozicije „Tekući prijenosi za odgoj i obrazovanje djece s poteškoćama u razvoju“ utvrđenih Proračunom Županije Zapadnohercegovačke za 2023. godinu. U Izmjenama i dopunama Proračuna ŽZH za 2023. godinu uvećana su sredstva na poziciji „Tekući prijenosi za odgoj i obrazovanje djece s poteškoćama u razvoju“ za iznos od 50.000,00 KM te ista sada iznose 322.000,00 KM. Naime, nakon potpisivanja Ugovora o sufinanciranju zapošljavanja odgovarajućeg stručnog kadra za djecu s poteškoćama u predškolskim ustanovama s područja ŽZH između Federalnog zavoda za zapošljavanje Sarajevo i Ministarstva obrazovanja, znanosti, kulture i športa ŽZH, kojim je ugovoren iznos sufinanciranja dijela troškova obveznih doprinosa i dijela neto plaće u iznosu od 800,00 KM mjesečno po osobi, a 500,00 KM od strane Vlade ŽZH te je isti iznos raspoređen sukladno broju djece s poteškoćama u razvoju u predškolskim ustanovama u Županiji Zapadnohercegovačkoj;

Odluku o davanju suglasnosti na Odluku o isplati dijela sredstava za investicije u zdravstvu predviđene Financijskim planom Zavoda za zdravstveno osiguranje ŽZH za 2023. godinu. Financijska sredstva predviđena ovom Odlukom isplaćuju se domovima zdravlja ŽZH u sljedećim iznosima: Dom zdravlja Posušje iznos od 210.000,00 KM, Dom zdravlja Grude iznos od 206.300,00 KM, Dom zdravlja Široki Brijeg 290.006,41 KM i Dom zdravlja Ljubuški iznos od 288.900,00 KM. Razlog za donošenje ove Odluke je osuvremenjivanje zdravstvenih ustanova u ŽZH, a u cilju podizanja razine zdravstvene zaštite pučanstva;

Odluku o davanju suglasnosti na rebalans Financijskog plana Zavoda za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke za 2023. godinu;

Odluku o davanju suglasnosti na Odluku o izvršenju rebalansa Financijskog plana Zavoda za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke za 2023. godinu;

Odluku o davanju suglasnosti na Financijski plan Zavoda za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke za 2024. godinu i procjenu za 2025. i 2026. godinu;

Odluku o davanju suglasnosti na Odluku o izvršenju Financijskog plana Zavoda za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke za 2024. godinu;

Odluku o dodjeli koncesije gospodarskom društvu T. G. FERIMPORT d. o. o. Ljubuški za izgradnju i korištenje fotonaponske elektrane „Bubalo 2“ na lokaciji Cerno, Grad Ljubuški;

Odluku o dodjeli koncesije gospodarskom društvu LUKAS TP NAKIĆ d. o. o. Široki Brijeg za korištenje vode iz vrela „Borak“ izvorište rijeke Lištice, Grad Široki Brijeg;

Odluku o dodjeli koncesije gospodarskom društvu LUMA d. o. o. Široki Brijeg za izgradnju i korištenje fotonaponske elektrane „LUMA“ na lokaciji Privalj, Grad Široki Brijeg.

Vlada je donijela Rješenje o razrješenju privremenog predsjednika i člana Upravnog vijeća JU Ceste ŽZH, kojim se Anton Vukojević iz Ljubuškog razrješava navedene dužnosti;

Rješenje o imenovanju člana Upravnog vijeća JU Ceste ŽZH, kojim se na navedenu dužnost imenuje Dalibor Musa iz Širokog Brijega;

Rješenje o imenovanju predsjednika Upravnog vijeća JU Ceste ŽZH, kojim se za predsjednika navedenog Upravnog vijeća imenuje Anton Vukojević iz Ljubuškog;

Rješenje o razrješenju Upravnog vijeća JU Zavod za javno zdravstvo ŽZH, kojim se dužnosti razrješava Upravno vijeće u sastavu: Marija Vlašić, Velimir Jukić, Josip Luburić, Katica Pralas i Ivo Ćavar;

Rješenje o imenovanju Upravnog vijeća JU Zavod za javno zdravstvo ŽZH, u sljedećem sastavu: Kata Paradžik, Katica Pralas, Boro Grgić, Mate Ćavar i Velimir Jukić;

Rješenje o razrješenju Upravnog vijeća JU Dom zdravlja Ljubuški u sastavu: Slaven Tomić, Ana Bubalo, Jure Lauc, Franka Bajto i Slavenka Granić;

Rješenje o imenovanju Upravnog vijeća JU Dom zdravlja Ljubuški u sastavu: Slaven Tomić, Ana Bubalo, Valerija Lauc, Anita Keža i Franka Markotić;

Rješenje o utvrđivanju prijedloga člana Upravnog odbora Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje, kojim se za člana navedenog Upravnog odbora imenuje Danijel Mucić iz Ljubuškog.

Usvojeni su programi rada za 2024. godinu sljedećih tijela uprave Županije Zapadnohercegovačke:

Program rada Uprave civilne zaštite Županije Zapadnohercegovačke za 2024. godinu,

Program rada Ministarstva financija Županije Zapadnohercegovačke za 2024. godinu,

Program rada Ministarstva unutarnjih poslova Županije Zapadnohercegovačke za 2024. godinu,

Program rada Ministarstva gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke za 2024. godinu,

Program rada Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi Županije Zapadnohercegovačke za 2024. godinu,

Program rada Ministarstva pravosuđa i uprave Županije Zapadnohercegovačke za 2024. godinu,

Program rada Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i zaštite okoliša Županije Zapadnohercegovačke za 2024. godinu,

Program rada Ministarstva hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata Županije Zapadnohercegovačke za 2024. godinu,

Program rada Ministarstva obrazovanja, znanosti, kulture i športa Županije Zapadnohercegovačke za 2024. godinu,

Program rada Ureda za zakonodavstvo Vlade Županije Zapadnohercegovačke za 2024. godinu.

Vlada ŽZH

Komentiraj

Unesite svoj komentar!
Ovdje unesite svoje ime

SLUČAJ "AMIR GROSS KABIRI"

POSLJEDNJE OBJAVLJENO