Vlada ŽZH u 2024. godinu kreće sa boljim uvjetima pružanja usluga osobama s invaliditetom

PRO Oglas

Na današnjoj sjednici Vlada je donijela Odluku o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjenama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke;

Odluku o davanju suglasnosti na Odluku o davanju suglasnosti ravnatelju Zavoda za sklapanje Aneksa Ugovora o reguliranju međusobnih odnosa u svezi s pružanjem zdravstveno-rehabilitacijskih usluga s Javnom ustanovom Edukacijsko-rehabilitacijski centar za djecu, mlade i odrasle osobe s teškoćama u razvoju Ljubuški. Ugovorom o reguliranju međusobnih odnosa u svezi s pružanjem zdravstveno-rehabilitacijskih usluga, sklopljenim između Zavoda za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke i JU Edukacijsko-rehabilitacijski centar za djecu, mlade i odrasle osobe s teškoćama u razvoju Ljubuški, Zavod se obvezao da će navedenoj Ustanovi, na ime obavljanja pojedinih mjera zdravstvene zaštite iz domene zdravstveno-rehabilitacijske djelatnosti za osiguranike s područja Županije Zapadnohercegovačke isplaćivati sredstva za pružene usluge u ukupnom godišnjem iznosu od 50.000,00 KM, a koja će se isplaćivati u 12 rata. Ugovor je zaključen za razdoblje od 1. siječnja 2023. do 31. prosinca 2023. godine. Aneksom ovog Ugovora, Zavod za zdravstveno osiguranje se obvezuje da će Ustanovi socijalne skrbi, na ime povećanja troškova za obavljanje zdravstveno-rehabilitacijskih usluga u 2023. godini isplatiti dodatni iznos od 15.000,00 KM.

Odluku o davanju suglasnosti na Odluku o davanju suglasnosti ravnatelju Zavoda za sklapanje Aneksa Ugovora o reguliranju međusobnih odnosa u svezi s pružanjem zdravstveno-rehabilitacijskih usluga s Domom za djecu ometenu u tjelesnom ili psihičkom razvoju „Marija – Naša nada“. Ugovorom o reguliranju međusobnih odnosa u svezi s pružanjem zdravstveno-rehabilitacijskih usluga, sklopljenim između Zavoda za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke i Domom za djecu ometenu u tjelesnom ili psihičkom razvoju „Marija – Naša nada“, Zavod se obvezao da će navedenoj Ustanovi, na ime obavljanja pojedinih mjera zdravstvene zaštite iz domene zdravstveno-rehabilitacijske djelatnosti za osiguranike s područja Županije Zapadnohercegovačke isplaćivati sredstva za pružene usluge u mjesečnom iznosu od 6.000,00 KM. Ugovor je zaključen za razdoblje od 1. siječnja 2023. do 31. prosinca 2023. godine. Aneksom ovog Ugovora, Zavod za zdravstveno osiguranje se obvezuje da će Ustanovi socijalne skrbi, na ime povećanja troškova za obavljanje zdravstveno-rehabilitacijskih usluga u 2023. godini, isplatiti dodatni iznos od 21.600,00 KM.

Odluku o davanju suglasnosti na Odluku o sklapanju Ugovora s Javnom ustanovom Edukacijsko-rehabilitacijski centar za djecu, mlade i odrasle osobe s teškoćama u razvoju Ljubuški za 2024. godinu, koju je donijelo Upravno vijeće Zavoda za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke. Potpisivanjem ovog Ugovora, Zavod se obvezuje da će navedenoj Ustanovi u razdoblju od 1. siječnja 2024. godine do 31. prosinca 2024. godine isplatiti iznos od 50.000,00 KM u 12 rata na ime obavljanja pojedinih mjera zaštite iz domene zdravstveno-rehabilitacijske djelatnosti za osiguranike s područja ŽZH.

Odluku o davanju suglasnosti na Odluku o sklapanju Ugovora s Domom za djecu ometenu u tjelesnom ili psihičkom razvoju „Marija – Naša nada“ za 2024. godinu, koju je donijelo Upravno vijeće Zavoda za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke. Potpisivanjem ovog Ugovora, Zavod se obvezuje da će navedenoj Ustanovi u razdoblju od 1. siječnja 2024. godine do 31. prosinca 2024. godine isplaćivati mjesečni iznos od 6.000,00 KM na ime obavljanja pojedinih mjera zaštite iz domene zdravstveno-rehabilitacijske djelatnosti za osiguranike s područja ŽZH.

Usvojeni programi rada tijela uprave ŽZH za 2024. godinu

Vlada je usvojila Program rada Zavoda za javno zdravstvo Županije Zapadnohercegovačke za 2024. godinu, Program rada Ureda Vlade ŽZH za europske integracije za 2024. godinu, Program rada Županijskog zavoda za pravnu pomoć za 2024. godinu, Program rada Županijskog arhiva Široki Brijeg za 2024. godinu te Program rada Uprave za inspekcijske poslove Županije Zapadnohercegovačke za 2024. godinu.

Prihvaćeno je i Izvješće o korištenju financijskih sredstava ostvarenih na temelju naknade za zaštitu od požara i vatrogastvo za 2023. godinu, koje je izradila Uprava civilne zaštite Županije Zapadnohercegovačke.

Vlada ŽZH

Komentiraj

Unesite svoj komentar!
Ovdje unesite svoje ime

SLUČAJ "AMIR GROSS KABIRI"

POSLJEDNJE OBJAVLJENO