Zakon o razvojačenim braniteljima treba stupiti na snagu, a on još nije potpisan

PRO Oglas

Zakon o izmjenama Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju koji je na Domu naroda Parlamenta Federacije BiH usvojen 30. rujna, a tiče se ispravljanja diskriminacije prema braniteljima, još nije upućen predsjedniku Federacije BiH Marinku Čavari na potpis. Razlog je što tekst zakona još nije potpisan u Parlamentu Federacije BiH.

-Stručne službe Parlamenta FBiH su odmah po donošenju zakona pripremile tekst zakona za potpis. Tekst je upućen na potpis predsjedavajućem Zastupničkog doma FBiH Mirsadu Zaimoviću, koji tekst još nije potpisao.

Kada on to učini, tekst zakona se šalje na potpis Tomislavu Martinoviću, predsjedavajućem Doma naroda FBiH. Nadamo se da će to konačno biti završeno do petka, kako bi se zakon poslao na potpis predsjedniku Federacije BiH Marinku Čavari, odnosno, objavio u Službenim novinama FBiH jer tada počinje njegova primjena – rekao nam je Izmir Hadžiavdić, tajnik Doma naroda FBiH.

Podsjećamo, usvojenim izmjenama Zakona o PIO-u vrijednost boda za obračun posebnog staža braniteljima sa sadašnjih 0,5 povećan je na jedan bod. I ovi bodovi će biti od koristi razvojačenim braniteljima koji su tokom radnog odnosa bili na minimalcu.

Zatim, osiguraniku koji ima navršenih 40 godina mirovinskog staža starosna granica za ostvarivanje prava na starosnu mirovinu snižava se za ukupni priznati posebni staž u dvostrukom trajanju, a ne više od 58 godina života. Dakle, osoba koja ima 40 godina mirovinskog staža, tri i po godine sudjelovanja u obrani, tj. sedam godina posebnog staža, njemu se umanjuje uvjet za starosnu mirovinu za sedam godina, što znači da može ostvariti pravo na mirovinu sa 58 godina života.

Faktor.ba

POSLJEDNJE OBJAVLJENO

PRO Oglas