Zašto roditelji u Širokom Brijegu plaćaju najskuplje vrtiće?

PRO Oglas

Klub vijećnika HDZ-a 1990 upozorio je kako roditelji u Širokom Brijegu neopravdano plaćaju najviše cijene boravka djece u vrtićima u Županiji Zapadnohercegovačkoj, te je na 14. Sjednici Gradskog vijeća ponovno (nakon više odbijenih amandmana) zatražio da Grad Široki Brijeg sufinancira boravak djece u vrtićima u iznosu od 50 posto ukupne cijene boravka u vrtićima, da se subvencionira boravak djece i u privatnim vrtićima, kao i djeca vrtićke dobi koja ne pohađaju dječji vrtić.

Prilikom podnošenja izvješća o radu Dječjeg vrtića „Trnoružica“ javnost je upoznata kako roditelji u Širokom Brijegu za boravak djece u jaslicama izdvajaju 220 KM, za poludnevni boravak 150 KM, što je dvostruko više od primjerice cijena vrtića u Ljubuškom.

Naime, Ljubuški je od 2021. godine je donio Odluku o subvencioniranju vrtića i prema toj Odluci roditelji za dijete u cjelodnevnom boravku u vrtiću umjesto dotadašnjih 180 KM, plaćaju 90 KM, za poludnevni boravak umjesto dotadašnjih 160 KM, plaćaju 80 KM. Za dijete koje je cjelodnevno u jaslicama dosada se plaćalo 200 KM, a sada 100 KM, dok se za dijete koje je poludnevno u jaslicama prije izdvajalo 180 KM, a sada se izdvaja 90 KM. Grad Ljubuški također, putem javnog poziva, subvencionira privatne vrtiće u iznosu od po 20 000 KM, s tim da bi, osim navedenog, po mišljenju Kluba vijećnika HDZ-a 1990 i sukladno Konvenciji o pravima djeteta, Grad Široki Brijeg trebao financirati i djecu vrtićke dobi koja ne pohađaju vrtiće.

Ljubuški je svojim primjerom pokazao da su ove demografske i pronatalitetne mjere provedive, a poznato je da Ljubuški ima manji proračun od Širokog Brijega – istaknula je predsjednica Kluba vijećnika HDZ-a 1990 Antonija Banožić i nadodala:

Novaca u proračunu Širokog Brijega za provedbu ove mjere ima, samo je pitanje ima li vladajuća većina volju za provedbu iste.

GO HDZ 1990 Široki Brijeg

PRO Oglas

POSLJEDNJE OBJAVLJENO