Srijeda, 17 srpnja, 2024

Top 4 ovog tjedna

spot_img

„Villa Una Lux” – Tužitelj osumnjičen za protuzakonito stjecanje kredita za izgradnju vile pored Une

Županijsko tužiteljstvo Srednjobosanske županije podiglo je optužnicu protiv Adnana Tulića, zamjenika glavne županijske tužiteljice za Odjel za privredni kriminal, poreze i korupciju Unsko-sanske žuopanije.

Optužnica je podignuta zbog krivičnog djela obmana pri dobivanju kredita ili drugih pogodnosti iz člana 268. stav 3. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine.

Predmetna optužnica potvrđena je u cijelosti od strane Općinskog suda u Livnu dana 05.07.2024. godine.

Po rješenju Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine kao mjesno nadležan sud za postupanje po predmetnoj optužnici određen je Općinski sud u Livnu.

Adnanu Tuliću se stavlja na teret da je 19. srpnja 2022. godine, nakon objavljenog Javnog poziva za odobrenje kreditnih sredstava za kupovinu stana ili izgradnju individualnog stambenog objekta, svjesno podnio prijavu sa lažnim podacima. Iako je znao da ne ispunjava sve uvjete, podnio je prijavu u kojoj je naveo da on i njegova obitelj nemaju u vlasništvu stambenu jedinicu.

Na osnovu prethodno zaključenog predugovora, Tulić je stekao vlasništvo nad stanom, ali je u prijavi naveo suprotno. Također je prikrio činjenicu da je ranije imao stan u vlasništvu, koji je prodao 2020. godine. Upravni odbor JU Županijski fond za pomoć u stambenom zbrinjavanju odobrio mu je kredit u iznosu od 95.000,00 KM, koji je isplaćen u dvije tranše do 12. listopada 2022. godine.

Iznos kredita je potom utrošen za izgradnju objekta za drugu namjenu, a ne za rješavanje stambenog pitanja, te je objekat registriran kao kuća za odmor i za pružanje ugostiteljskih usluga.

Riječ je o vili koja se nalazi na obali rijeke Une u Lohovu kod Bihaća.

Tulić je optužen za obmanu prilikom dobivanja kredita, a predmet će se voditi pred Općinskim sudom u Livnu.

Optuženom Adnanu Tuliću stavlja se na teret da je dana 19.07.2022. godine nakon objavljenog Javnog poziva za odobrenje kreditnih sredstava za kupovinu stana ili stambenog objekta ili izgradnju individualnog stambenog objekta (II kreditna linija) iako svjestan da ne ispunjava sve kumulativno propisane uvjete za dodjelu kreditnih sredstava po navedenom javnom pozivu i kao takve navedene i u prijavnom obrascu, u namjeri da pribavi kredit po povoljnijim uvjetima podnio Prijavu na javni poziv, u kojoj je svjesno i htijući dao nepotpune i obmanjujuće podatke da on i njegova supruga nemaju u vlasništvu stambenu jedinicu, niti su vlasnici stana navodeći da postojeća zgrada nema urednu vlasničku dokumentaciju, te da žive u stanu koji nije etažiran niti uplanjen, iako je znao da je prethodno faktički stekao vlasništvo na navedenom stanu kao vanknjižni vlasnik, na osnovu prethodno zaključenog predugovora sa bihačkom firmom povodom čega je dana 21.01.2020.godine, ZK uredu Općinskog suda u Bihaću, podnio zahtjev za predbilježbu sticanja prava vlasništva povodom istog, te slijedom čega je navedeni ZK ured donio Rješenje o upisu predbilježbe sticanja vlasništva u B vlasničkom listu u ZK ulošku na spomenutom stanu, a za koji stan je prodavaču dana 10.12.2019.godine, isplatio iznos kupoprodajne cijene od 15.000,00KM, dana 03.08.2020. godine, iznos od 41.000,00KM i dana 28.09.2020.godine iznos od 45.000,00KM, a koji ZK uložak svjesno i htijući nije priložio uz prijavu, iako je u tom stanu živio sa obitelji i u tom periodu, kao što je i u ovjerenoj Izjavi od 19.07.2022.godine, koju je priložio uz prijavu, traženoj slijedom Odjeljka 5. – Potrebna dokumentacija, pod I – Individualna gradnja, točka 4. Dokumentacije o stambenoj situaciji predmetnog javnog poziva i tačke 3.d) obrasca prijave u pogledu potrebne dokumentacije sve u smislu statusa stanovanja podnositelja zahtjeva, odnosno da osoba koje traži kredit ima status podstanara ili živi kod roditelja kao podstanar, ili živi u objektu koji je neuvijetan za upotrebu, naveo da formalno ne postoji stambena jedinica u kojoj boravi zajedno sa suprugom i dvoje djece , jer se stan nalazi u spomenutoj zgradi, koja nije etažirana, niti uplanjena, iako je znao da navedeno ne potpada niti pod jedan od navedenih statusa, pri tome svjesno ne prikazujući ni činjenicu da je prije tog stana, i to još od dana 02.06.2014.godine, imao u vlasništvu stan i riješeno stambeno pitanje, a na osnovu ugovora zaključenog sa D. i N. Đ: kada je kupio stan u ulici Ozimice površine 75m2 slijedom čega je na njegov zahtjev u ZK Uredu Općinskog suda u Bihaću bio upisan i kao njegov vlasnik u ZK ulošku a koji stan je potom dana 15.06.2020.godine zaključujući Ugovor o kupoprodaji prodao kupcima D. I. i K. M., a koja je činjenica da je i prethodno živio na navedenim adresama, na kojima je prijavljen, te i dalje živi na jednoj od njih, proizilazi i iz službene evidencije MUP USŽ/Sektor za pravne poslove – Odsjek za administraciju od 05.01.2024. godine, a iste te stanove je prilikom podnošenja financijskih izvještaja VSTV-u, kao nositelj pravosudne funkcije – VSTV-u, navodio kao svoje vlasništvo i to stan prilikom podnošenja godišnjih izvještaja za period 2015-2018.godine, te u financijskim izvještajima za 2019 – 2022.godine i stan kao i da je vlasnik vikend objekta na parceli Lohovu zatim u financijskom izvještaju za 2020/2021.godina, te financijskom izvještaju za 2022.godinu da je vlasnik i vikend objekta 9×4,5 m i kuće 140m2, slijedom kojeg je neistinitog i nepotpunog prikazivanja činjenica odlučnih za dobivanje kredita Upravni odbor JU Županijski fond za pomoć u stambenom zbrinjavanju i zapošljavanju braniteljskih populacija, prognanih osoba i socijalno ugroženih kategorija USŽ, donio odluku kojom mu je odobrio kredit u iznosu od 95.000,00KM po povoljnim uvjetima, sa rokom otplate 240 mjeseci i kamatnom stopom od 2,00 % na godišnjem nivou, koji kredit mu je i isplaćen u dvije tranše, zaključno sa danom 12.10.2022 godine i to po prethodnoj suglasnost koji iznos kreditnih sredstava je potom svjesno i htijući utrošio u izgradnju objekta na navedenoj k.č za drugu namjenu, a ne za rješavanje stambenog pitanja, jer je supruzi T. E. dana 26.06.2023.godine, a nakon što joj je dana 15.06.2023.godine, dao suglasnost da navedeni objekat registrira kao kuću za odmor i za pružanje ugostiteljskih usluga pod nazivom „Villa Una Lux” i podnijela zahtjev Službi za financije, privredu i poljoprivredu Grada Bihaća za izdavanje navedenog odobrenja i u svrhu pružanja ugostiteljskih usluga – kao kuća za odmor, povodom čega je navedena služba i donijela Rješenje a koji objekat i koristi u takve svrhe, pri tome nastavljajući da i dalje stanuje sa obitelji na adresi gdje je i dalje prijavljen.

OTPOR.Media

Odgovori

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.