Održana 4. sjednica GV Širokog Brijega – Izvješće o radu predali Gradonačelnika i službe za Upravu Grada

PRO Oglas

Pod predsjedanjem predsjednika Gradskog vijeća Vinka Topića, održana je 4. sjednica Gradskog vijeća.

Na samome početku vijećnici su usvojili zapisnik s prethodne sjednice Gradskog vijeća.

Vijećnici su usvojili i Odluku o primjeni trogodišnjeg operativnog plana projekata i mjera iz Strategije razvitka Širokog Brijega za 2017.-2026. u 2021. godini. Trogodišnji operativni plan odnosio se na razdoblje do kraja 2020. godine. Ovim planom obuhvaćeno je 50 projekata čija je vrijednost oko 22 milijuna KM. Sljedeći trogodišnji operativni plan pripremat će se kroz ovo godinu, a usvajanje je planirano do kraja 2021. godine.

Odluka o gubljenju statusa nekretnine u općoj uporabi također je usvojena. Usvojena je i odluka o prodaji nekretnina u katastarskim općinama Donji Crnač, Knešpolje i Ljubotići. Ovom Odlukom ovlašten je Gradonačelnik da raspiše javni oglas o licitaciju za prodaju predmetnih nekretnina.

Gradsko vijeća usvojilo je i zaključak kojim se daje suglasnost na ugovor o diobi nekretnina zaključen pred Općinskim sudom Široki Brijeg kojim se vrši dioba školske imovine između Prve osnovne škole, Druge osnovne škole, Osnovne škole Biograci i Osnovne škole Kočerin.

Rješenja o utvrđivanje vlasništva nad građevinskim zemljištem u korist Marinka Ćavara sina Zdravka i u korist Ivana Zeljke sina Dragana također su usvojena.

Usvojeno Rješenje o utvrđivanju prijedloga za imenovanje člana Školskog odbora Gimnazije fra Dominika Mandića Široki Brijeg ispred osnivača (Grad Široki Brijeg).

Usvojeno je Izvješće o radu Gradonačelnika i službi za Upravu Grada Širokog Brijega za 2020. Godinu. Izvješće je obrazložio gradonačelnik Miro Kraljević.

Izvješće o radu za 2020. godinu podnijeli su direktori JP Vodovod i kanalizacija d.o.o., JKP „Čistoća“ d.o.o. i JP Radio postaja Široki Brijeg d.o.o., te ravnatelj JU „Coming“, te su ista i usvojena.

Izvješće o radu JP Veterinarska stanica d.o.o. za 2020. godinu nije usvojeno.

Cjelokupnu sjednicu i raspravu po svi točkama možete pogledati u videu.

Grad Široki Brijeg

SLUČAJ "AMIR GROSS KABIRI"

POSLJEDNJE OBJAVLJENO