Amir Gross Kabiri dobio poruku da napusti Aluminij- ugovor ti je nezakonit i ništavan!!

PRO Oglas

Udruga malih dioničara Aluminija DIAL, reagirala je na članak portala Bljesak.info, objavljen 22. ožujka pod nazivom Aluminij Industries – Ugovorene obveze prema Aluminiju do.o. su ispunjene.

Podsjetimo, iz Aluminij Industriesa za Bljesak.info su komentirali navode Udruge malih dioničara DIAL, da su Vlada Federacije i Aluminij Industries dijelom krivci za dugove koji su nastali prošle godine u Javnom poduzeću Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg-Bosne d.d. Mostar. Naime, Elektroprivreda Hrvatske zajednice-Herceg Bosne okonačala je 2022. godinu sa gubitkom od 81 milijun KM, što je pokazao financijski izvještaj objavljen na Sarajevskoj berzi.

Mali dioničari su naveli u jednom od svojih priopćenja kako je ”gospodin Kabiri, trebao i bio obvezan da prije pokretanja proizvodnje uredi ugovorne odnose s vjerovnicima koji imaju hipoteku nad ljevaonicom, a to su JP EP HZHB i banke. Navedeno znači da je morao ugovoriti s JPEPHZ otkup duga od Aluminija”.

Naime, iz Aluminij Industriesa su nam rekli kako je sukladno Ugovoru zaključenom između Aluminij Industriesa i Aluminija d.d. predviđena mogućnost da partner stupi izravno u pregovore, a ne kao ugovorna obveza.

U tekstu je došlo do lapsusa u nazivu firmi te smo napisali Aluminij d.o.o umjesto Aluminij d.d., a tiče se propalog hercegovačkog diva, zbog čega se ispričavamo javnosti.

No iz udruge DIAL tvrde kako obveze iz ugovora nisu ispunjene i šalju njegove detalje.

”Odgovorno tvrdimo da Najmoprimac nije ispoštovao uvijete i obveze koje su definirane u članku 12. Ugovora o najmu, a to i dokazujemo: – Sam članak 12 Ugovora je najbitniji članak cjelokupnog Ugovora jer se člankom definiraju uvjeti i obveze koje Najmoprimac mora ispuniti, a da bi sam ugovor stupio na snagu.

Ugovor je sačinjen 06.04.2020 g., u samom članku je definiran rok 60+60 dana za ispunjenje tih obveza iz članka 12.:

-Članak 12. Ugovora o najmu možemo podijeliti na dva dijela. U prvom dijelu definirane su 3 (tri)

Ugovorne obveze koje Najmoprimac mora ispuniti (kumulativno) da bi Ugovor stupio na snagu.
Drugi dio je jedna obveza, koju ako Najmoprimac ispuni, ne mora ispunjavati ove tri obveze definirane u prvom dijelu.

-Znači Ugovorni partner mora ispuniti 3 ugovorne obveze (prvi dio) – ne mora ispuniti obvezu iz drugog diela = Ugovor stupa na snagu

  • li – Ugovorni Partner mora ispuniti jednu obvezu iz drugog dijela čl. 12, a ne mora ove prve tri =

Ugovor stupa na snagu.

-Znači postoje dvije opcije ili/ili!

  1. Prvi dio čl. 12 tri ugovorne obveze glase (pojednostavljeno prenosimo značenje tih obveza):

a) Obvezna je da se dostavi pisana suglasnost svih vjerovnika Aluminija d.d. da su suglasni sa ovim ugovorom o najmu, te je obvezno da se dostavi pisana suglasnost vjerovnika koji imaju založno pravo na pokretninama i nekretninama koji su pod najmom- da neće pobijati ovaj ugovor.

b) Dostaviti sporazume/memorandume sa relevantnim institucijama F BiH i HNŽ gdje će te institucije u tim sporazumima iskazati spremnost u pružanju podrške npr poticaj pri zapošljavanju , kao i svih beneficija koje je imao Aluminij za vrijeme rada.

c) U ovom dijelu se spominje provjera pokretne imovine koja se iznajmljuj tj njena upotrebljivost i funkcionalnost. Analiza: (napominjemo da je cjelokupan Ugovor radio Aluminij industries doo tj A.G. Kabiri –sebi a po sebi).

Točka a) je nemoguća za ispuniti – navedeno znači da se ugovor dostavlja svim vjerovnicima a ima ih na stotine koji moraju dati suglasnost na ugovor o najmu – to je tehnički izvesti nemoguće i verovati da će od nekoliko vjerovnika baš svi dati suglasnost da prihvata stotinaju Ugovor o najmu. Tehnički je nemoguće i nevjerojatno da će vjerovnici koji imaju založno pravo nad imovinom a koja se iznajmljuje dati suglasnot da neće pobijati Ugovor. Da, ti vjerovnici bi dali suglasnost ako bi im se otkupili dugovi – ali gosp Kabiri to nije niti planirao

Točka b) Sporazumi/Memorandumi – koji se spominju u točki b) da ih izda Vlada F BiH ili Ministarstva ili Vlada ZHŽ napravi, potpiše i obveže se – smatramo da je tkđ nemoguća misija

Točka c) – ova točka je tehničke prirode i ona se može ispuniti.

Zaključak: Prvi dio čl 12 Ugovora – točke a) i b) nije bilo moguće ispuniti , te nije niti ispunjeno – što podrazumijeva da je A.G. Kabiri sa svojim start up poduzećem MORAO ispuniti točku tj obvezu/uvijet drugog dijela čl 12. da bi Ugovor o najmu mogao stupiti na snagu.

Taj drugi dio čl. 12. citiramo: Ugovorne strane su suglasne da ukoliko PARTNER zaključi sporazume sa povjeriocima koji imaju registrirano založno pravo na Ljevaonici, kojim sporazumoma će se regulirati način izmirenja obveza koje Aluminij ima prema tim povjeriocima od strane Partnera, ovaj UGOVOR stupa na snagu zaključenjem sporazuma sa ovim povjeriocima.

Da bi gosp Kabiri zaključio sporazume sa vjerovnicima Aluminija koji imaju zalog na Ljevaonici, a to su JP EP HZ HB i jedna ili dvije banke, on je morao otkupiti dug (Elektroprivrede i banaka koje imaju zalog na Ljevaonici) i dogovoriti način otplate – to je značenje ovog drugog dijela čl 12. Gosp Kabiri to nije uradio tj nije ništa ispoštovao u svezi članka 12. vezano za ispunjenje uvijeta i obveza koji su bili mandatorni i obligatorni da Ugovor o najmu stupi na snagu.

U Gospi. Amir Gross Kabiri,- MORAO si i TREBAO ispuniti drugi dio članka 12. tj obvezu definiranom u istom, jer jer su u prvom dijelu čl 12 obveze a) i b) neispunjive. Tako da si imao jedinu mogućnost da ispuniš drugi dio čl 12 – a nisi- stoga Ugovor nije na snazi i ništavan je.

U Gospi. Kabiri, Ugovor o najmu Ti je ništavan i nezakonit po više osnova!!! Gosp Kabiri kao i tadašnji direktor, tadašnji Nadzorni odbor, te Vlada na čelu sa Premijerom i Resornim ministrom – su sa ovime u izravnom počinjenju kaznenih djela. (teška kaznena djela iz područja gospodarskog kriminala).

Postoje još brojni drugi dokazi zašto je Ugovor o najmu ništavan, nezakonit, te iz istog ne proizlazi niti jedna pravna radnja da gosp Kabiri i njegovo poduzeće Aluminij industries mogu i smiju raditi dalje u Aluminiju d.d., koristiti imovinu Aluminija d.d., proizvoditi.

Zaključak: gosp Kabiri radi sa imovinom Aluminija d.d. temeljem nezakonitog i ništavnog Ugovora o najmu!!!!!

Ovim putom pozivamo gosp Kabirija da napusti Aluminij i preda kompaniju njenim vlasnicima jer je i sam svjestan, da dolazi kraj, prevarama, lažima , obmanama , spinovima, nezakonitom djelovanju, te guranju Aluminija u desetine mil KM gubitaka godišnje. Kabiri je znao i medijski izjaviti- citiramo: ”Ovaj posao zahtjeva savezništvo sa političarima. Ovo je velika ”Poslovna operacija” – završen citat. Mi smatramo da je ova ”poslovna operacija” završila!!”, poručili su iz druge malih dioničara Aluminija.

Bljesak.info

Portal OTPOR.Media redovno je upravo ove stvari javnosti prezentirao i upozoravao kroz naše brojne istraživačke radove gdje smo razotkrivali sav kriminal koji se “uvukao straga” u Aluminij Mostar! Sve članke možete pronaći na link stranici:

SLUČAJ: Amir Gross Kabiri

PRO Oglas

POSLJEDNJE OBJAVLJENO