Još rubrika

  CGS raspisuje Javni poziv za dostavljanje prijava za dodjelu uredske opreme

  PRO Oglas

  Centar za građansku suradnju iz Livna i Udruženje građanki „Grahovo“ iz Bosanskog Grahova implementiraju aktivnost „Snaga lokalnog – Zajedno za lokalni razvoj„ i pozivaju zainteresirane lokalne organizacije civilnog društva (udruge/udruženja, NVO) i mjesne zajednice iz općina Bosansko Grahovo, Drvar, Glamoč, Kupres, Livno, Tomislavgrad, Grude, Ljubuški, Posušje i Široki Brijeg da podnesu aplikacije za dodjelu uredske opreme. Aktivnost podržava Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID), u okviru projekta Snaga lokalnog.

  Javni poziv je otvoren od dana objavljivanja, 17.11.2021. godine do 1.12.2021. godine.

  Oprema odabranim MZ/OCD bit će isporučena tijekom prosinca 2021. godine.

  Povjerenstvo/Komisija za dodjelu opreme će vršiti procjenu i odabir pristiglih aplikacija.

  Aplikacioni obrazac sa detaljnim informacijama o potrebnoj opremi dostavljaju se uz ovaj poziv, a dostupani su u CGS-u i UG „Grahovo“.

  Cijeli tekst Javnog poziva možete pronaći na linku:
  https://cgslivno.org/wp/2021/11/17/centar-za-gradansku-suradnju-raspisuje-javni-poziv-za-dostavljanje-prijava-za-dodjelu-uredske-opreme/

  Sva pitanja koja se tiču ovoga poziva za projekte trebaju biti dostavljena na e-mailove:

  Ivona Mišković – e-mail: cgs-li@tel.net.ba, telefon/faks; 034/ 202-770, i

  Danka Zelić – e-mail: danka.zelic@tel.net.ba, u.g.grahovo@tel.net.ba, mob. 063/332-294.

  Mjesne zajednice i organizacije civilnog društva trebaju dostaviti popunjenu aplikacionu formu (jedan tiskani primjerak), te ostale aplikacijom zahtijevane dokumente (Rješenje o registraciji, potvrdu o članstvu u Mreži za lokalni razvoj – potpisan Memorandum o suradnji) i to poštom u zatvorenoj koverti ili skenirano na gore navedene mailove sa naznakom ili predmetom “Aplikacija za dodjelu opreme” na adresu:

  Centar za građansku suradnju
  G.Jurkića 8a (Livnoputovi)
  80101 Livno

  POSLJEDNJE OBJAVLJENO

  PRO Oglas