JAVNI POZIV za “financijsku podršku” u unaprjeđenju turističke infrastrukture u ŽZH

PRO Oglas

Predmet Javnog poziva je prikupljanje prijava, za raspodjelu sredstava, osiguranih Proračunom Županije Zapadnohercegovačke, namijenjenih za poticanje razvoja gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke u 2021. godini.

Dodijelit će se grant sredstva za promociju i razvoj lokalne zajednice malih poduzetnika kroz unaprjeđenje turističke infrastrukture i jačanje kapaciteta lokalnih pružatelja usluga u ugostiteljstvu i turizmu, a sve u svrhu produktivnijeg poslovanja i rasta gospodarske aktivnosti te postizanja konkuretnosti malog i srednjeg poduzetništva.

Pravo sudjelovanja na Javnom pozivu za dodjelu grant sredstava za jačanje kapaciteta lokalnih pružatelja usluga u ugostiteljstvu i turizmu, a koji se odnose na projekte poboljšanja uvjeta smještajnih objekata kao i na ostale turističko – ugostiteljske djelatnosti su fizičke i pravne osobe koje su registrirale svoje objekte, do dana podnošenja zahtjeva za dodjelu sredstava u svrhu turističko – ugostiteljske djelatnosti.

Prijave s odgovarajućom dokumentacijom dostavljaju se osobno u pisarnicu Ministarstva ili preporučeno poštom u zapečaćenim kuvertama na adresu:

Ministarstvo gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke

Ul. Fra Andrije Kačića Miošića 2, 88240 Posušje

s naznakom “Zahtjev za poticanje razvoja gospodarstva”

„NE OTVARAJ – PRIJAVA NA JAVNI POZIV“

Na poleđini kuverte obavezno navesti:

naziv – ime podnositelja prijave,
adresu i kontakt telefon,
ovjeriti pečatom poslovnog subjekta.
Neblagovremene prijave i prijave koje nemaju sve elemente bit će odbačene i neće bit predmet razmatranja.

Javni-poziv_-turizam_2021. Preuzmi

Prijavni_obrazac_za_turisticke_subjekte_2021 Preuzmi

SKRACENI-POSLOVNI-PLAN Preuzmi

POSLJEDNJE OBJAVLJENO

PRO Oglas