JAVNI POZIV za zakup kućica za vrijeme trajanja manifestacije „ADVENT U ŠIROKOM BRIJEGU“

PRO Oglas

Manifestacija „Advent u Širokom Brijegu“ će se održati na lokaciji Parka Sajmište.

Manifestacija „Advent u Širokom Brijegu“ će trajati od 15. 12. 2023. do 14. 01. 2024. godine.

Zakupci kućica neće raditi 20., 21., i 22. 12. 2023. godine za vrijeme trajanja humanitarne manifestacije „Što ti možeš učiniti za Božić“.

PREDMET POZIVA

Ovim pozivom pozivaju se sve zainteresirane registrirane pravne i fizičke osobe da podnesu ponude za zakup kućica.

U zakup se daje 5 kućica. Kućice se daju u zakup za obavljanje djelatnosti ugostiteljstva.

Kućica broj 1. dimenzije cca 2,2 x 1,5, početna cijena 1500,00 KM.
Kućica broj 2. dimenzije cca 2,2 x 1,5, početna cijena 1500,00 KM.
Kućica broj 3. dimenzije cca 2,5 x 1,5, početna cijena 1500,00 KM.
Kućica broj 4. dimenzije cca 2,8 x 1,7, početna cijena 2000,00 KM.
Kućica broj 5. dimenzije cca 2,8 x 1,7, početna cijena 2000,00 KM.

PRAVO NA PRIJAVU

Pravo na prijavu na javni poziv imaju pravne i fizičke osobe registrirane za obavljanje ugostiteljske djelatnosti

PONUDA

Ugostiteljska ponuda odnosi se na pripremu, prodaju i usluživanje jela i pića odnosno tradicionalnih proizvoda vezanih uz božićno–novogodišnje blagdane (kuhano vino, razne vrste čajeva, prirodne domaće likere, fritule, palačinke, roštilj, razne vrste kobasica, burgere, tople sendviče…).

RADNO VRIJEME

Radno vrijeme kućica je od 09:00 do 24:00 sata.

Zakupac kućice mora poštovati radno vrijeme. Sve promjene u radnom vremenu isključivo u dogovoru sa Gradom.

UVJETI OBAVLJANJA DJELATNOSTI

Izabrani zakupci su dužni poštovati propise o javnom redu i miru i komunalnom redu, polazeći od posebnosti ove manifestacije. U slučaju da inspekcijski ili neki drugi nadzor nadležnih tijela utvrdi nepravilnosti u poslovanju zakupca kućice, Grad Široki Brijeg ne snosi odgovornost za istu. Zakupci su obvezni o svom trošku prigodno ukrasiti kućice blagdanskim ukrasima.

Kućice će imati električnu energiju samo za potrebe rasvjete i rashladnih uređaja i u druge svrhe se ne može koristiti. Zakupac može koristiti isključivo plin za grijanje i pripremanje hrane i dužan je osigurati vatrogasni aparat. Odabrani ponuditelji za obavljanje ugostiteljske djelatnosti bit će u obvezi skupljati i odlagati otpadno jestivo ulje i masti u posude za odlaganje. Također nije dopušteno korištenje zvučnika za reproduciranje glazbe za vrijeme trajanja glazbenog programa manifestacije.

Zakupcu nije dopušteno na vanjskim površinama ispred kućice postavljati vlastite uređaje i opremu bez odobrenja Grada Širokog Brijega.

Zakupac je dužan svakodnevno održavati čistoću kućice i okolnog prostora i otpad odlagati na predviđeno mjesto. Nadzor i kontrolu komunalnog reda i sanitarnih uvjeta vršit će Odsjek za inspekcijske poslove. Nije dozvoljeno davanje kućice u podzakup ili na korištenje trećim osobama.

Zakupac je odgovoran za svu štetu koja nastane na kućici, te na istoj ne smije raditi nikakve preinake bez odobrenja Zakupodavca. Zakupac je dužan vratiti kućicu po završetku manifestacije, a najkasnije do 15.01.2024. godine i predati Gradu Širokom Brijegu u stanju u kakvom ju je primio.

KRITERIJ ZA ODABIR PONUDE

Kriterij za odabir ponude je najviši ponuđeni iznos zakupnine za kućicu, a u slučaju dvije iste ponude za istu kućicu primijenit će se licitacija na principu tko ponudi više.

Na koverti ispod „Ponuda za javni poziv „ADVENT U ŠIROKOM BRIJEGU“ naznačiti broj kućice za koju aplicirate.

PROCEDURA DODJELE

Imenovano povjerenstvo će pristigle ponude otvarati u Gradskoj vijećnici 11. 12. 2023. godine u 12,00 sati, te će se utvrditi konačna lista korisnika prema najvišim ponuđenim cijenama. Na otvaranju ponuda trebaju biti prisutni svi ponuđači zbog moguće licitacije.

Grad Široki Brijeg će sa odabranim ponuditeljem sklopiti Ugovor o zakupu kućice.

Ugovoreni iznos zakupac je dužan uplatiti najkasnije do 3 dana nakon potpisivanja Ugovora na račun Grada Širokog Brijega.

U prilogu Javnog poziva nalazi se Obrazac prijave.

Nepravovremene ponude, te ponude koje ne ispunjavaju naveden uvjete iz Javnog poziva neće se razmatrati.

Obrazac ponude može se preuzeti na web stranici Grada Širokog Brijega, a potrebne informacije možete dobiti na mail ured.gradonacelnika@sirokibrijeg.ba

Ponuđači su dužni obrazac ponude, sa preslikom izvoda iz sudskog registra za pravne osobe, odnosno odobrenje za obavljanje djelatnosti za fizičke osobe, dostaviti u zatvorenoj koverti, svaku ponudu zasebno, na adresu:

Grad Široki Brijeg
Ured gradonačelnika
Fra Didaka Buntića 11, 88220 Široki Brijeg
Sa naznakom „Ponuda za javni poziv „ADVENT U ŠIROKOM BRIJEGU“
(naznačiti na koverti broj kućice za koju se prijavljujete)
Ponude moraju biti na protokolu do 11. 12. 2023. godine do 11,00 sati.

Gradonačelnik
Miro Kraljević

Komentiraj

Unesite svoj komentar!
Ovdje unesite svoje ime

SLUČAJ "AMIR GROSS KABIRI"

POSLJEDNJE OBJAVLJENO