Ljubuški traži prijedloge kandidata za javna priznanja za 2020. godinu

PRO Oglas

Povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja Grada Ljubuški, na temelju članka 14. Odluke o javnim priznanjima Grada Ljubuškog (“Sl. glasnik općine/grada Ljubuškog, broj 6/07, 1/09, 6/11, 8/17 i 10/19), pokreće postupak

za predlaganje kandidata za dodjelu javnih priznanja koja se dodjeljuju na svečanoj sjednici Gradskog vijeća prigodom obilježavanja Dana Grada Ljubuškog 2021. godine, i objavljuje

P O Z I V za dostavljanje prijedloga kandidata za dodjelu javnih priznanja Grada Ljubuškog za 2020. godinu

I. Zlatni grb Grada Ljubuškog

Zlatni grb Grada Ljubuškog dodjeljuje se građanima, institucijama, udrugama BiH ili druge države koji svojim znanstvenim radom, političkim ili vjerskim djelovanjem značajno doprinose napretku i ugledu općine Ljubuški i ostvarivanju razvoja demokracije i svekolikom napretku čovječanstva.

Zlatni grb Grada Ljubuškog ne može se dodijeliti osobi s prebivalištem u Ljubuškom kao niti institucijama ili udrugama s područja Grada Ljubuškog.

II. Nagrada Grada Ljubuškog za životno djelo

Nagrada Grada Ljubuškog za životno djelo je javno priznanje koje se dodjeljuje pojedincu za osobite uspjehe u razvoju društvenih odnosa, unaprjeđenju gospodarstva, obrazovanja, znanosti, kulture, tjelesne kulture, zdravstva, socijalne skrbi i drugih djelatnosti od posebnog interesa za Grad Ljubuški.

III. Godišnja nagrada Grada Ljubuškog

Godišnja nagrada Grada Ljubuškog je javno priznanje koje se dodjeljuje fizičkim i pravnim osobama za izuzetna postignuća i doprinos u svim područjima djelatnosti gospodarskog i društvenog života Grada.

Godišnja nagrada dodjeljuje se za iznimna postignuća i doprinos u području:

-gospodarstva,

-znanosti,

-odgoja i obrazovanja,

-zaštite okoliša i ekologije,

-zdravstva i socijalne skrbi,

-kulture,

-tjelesne kulture,

-tehničke kulture,

-drugih društvenih djelatnosti.

Prijedloge za dodjelu javnih priznanja Grada Ljubuškog mogu podnijeti sve fizičke i pravne osobe u pisanom obliku-podnesku.

Podnesak treba sadržavati podatke o podnositeljima prijedloga, subjektima za koje se prijedlog podnesi s naznakom kategorije Javnog priznanja, te obrazloženje s dokumentacijom kojom se prijedlog potkrepljuje.

Nepotpuni i neblagovremeno podneseni prijedlozi neće se uzimati u razmatranje.

Prijedlozi se dostavljaju na adresu:

GRAD LJUBUŠKI

GRADSKO VIJEĆE

POVJERENSTVO ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA

Trg dr. Franje Tuđmana 1

88320 LJUBUŠKI

Rok za predlaganje kandidata je deset (10) dana od dana objave na mrežnoj stranici Grada Ljubuškog, a poziv za predlaganje objavit će se u Večernjem listu i na oglasnoj ploči Gradske uprave.

PREDSJEDNIK,
Tihomir Kvesić

PRO Oglas

POSLJEDNJE OBJAVLJENO