MUP ŽZH po školama provodi program socijalizacije sa pravom i prevencije maloljetničke delikvencije

PRO Oglas

Ministarstvo unutrašnjih poslova Županije Zapadnohercegovačke sudjeluje u PH International Programu socijalizacije sa pravom i prevencije maloljetničke delikvencije u Bosni i Hercegovini.

Osnovni cilj ovog projekta jeste pomoći svim sudionicima u nastojanjima da ojačaju vladavinu prava i smanje stopu maloljetničke delikvencije u BiH. Odnosno postići smanjenje stope kriminaliteta među mladima osiguravajući veći stupanj razumijevanja pojma vladavine prava i potrebe njegovog poštivanja, te boljeg upoznavanja sa pravnim pitanjima i institucijama nadležnim za provođenje zakona. Uz to cilj je ostvariti viši stupanj povjerenja javnosti i mladih po pitanju provođenja zakona.

Program socijalizacije sa pravom i prevencije maloljetničke delikvencije u Bosni i Hercegovini podrazumijeva pojačano partnerstvo i uspostavljanja novih partnerstava između federalnih i županjskih ministarstava, odnosno svih institucija koje rade sa mladima na pitanjima vladavine prava.

Sukladno tome policijski službenik MUP-a ŽZH koji trenutno radi u PU Grude, mlađi Inspektor Slaven Šutalo održao je učenicima Gimnazije u Ljubuškom ovaj tjedan predavanja na temu „Prava i obveze mladih i institucije zaštite“ i „Djeca i mladi u kontaktu sa zakonom“. Ranije je isti predavač u Gimnaziji Ljubuški učenicima održao predavanje na temu ‘Prevencija ovisnosti’.

Kroz svoja predavanja Šutalo mladima pokušava predočiti svoja iskustva sa terena, te im iznoseći razne primjere približiti ove teme i ukazati na ispravno ponašanje. Pored Slavena Šutala obuku za predavača u PH International programu prošli su još policijski službenici uniformirane i kriminalističke policije MUP-a ŽZH Marin Grbavac, Ivan Bešlić i Mario Bilić. Svi oni raspoređeni su kao predavači u osnovnim i srednjim školama na području Županije Zapadnohercegovačke. Inače, PH International Program socijalizacije sa pravom i prevencije maloljetničke delikvencije u Bosni i Hercegovini podijeljen je u sedam modula koje će kroz naredni period predavači proći s učenicima u osnovnim i srednjim školama.

Priručnike izrađene u okviru Programa socijalizacije sa pravom i prevencije maloljetničke delikvencije u Bosni i Hercegovini financirala je Vlada SAD-a, a njegovu realizaciju provodi Ured PH International-a u BiH u suradnji s nadležnim institucijama. U projektu pored ŽZH-a sudjeluju Bosansko-podrinjska i Srednjobosanska županija, priopćeno je iz MUP-a ŽZH.

OTPOR.Media

PRO Oglas

POSLJEDNJE OBJAVLJENO