NAJAVA: 5. sjednica GV Ljubuški

PRO Oglas

Na temelju članka 18. Poslovnika Gradskog vijeća Ljubuški (“Sl. glasnik Općine/Grada Ljubuškog”, broj 4/08 i 08/19), saziva se V. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA LJUBUŠKI za 19.03.2021.godine (petak) s početkom u 10,00 sati i predlažen je slijedeći:

Dnevni red:

1.Usvajanje zapisnika s III. sjednice Gradskog vijeća,

2.Informacija o stanju sigurnosti na području Grada Ljubuškog za 2020. godinu,

3.Informacija o radu za 2020. godinu i Program rada za 2021. godinu Doma zdravlja Ljubuški,

4.Informacija o radu za 2020. godinu i Program rada za 2021. godinu SSŠ Ruđera Boškovića Ljubuški,

5.Informacija o radu za 2020. godinu i Program rada za 2021. godinu Gimnazije Ljubuški,

6.Izvješće o radu za 2020. godinu i Program rada za 2021. godinu OŠ Marka Marulića Ljubuški,

  1. Izvješće o radu za 2020. godinu i Program rada za 2021. godinu OŠ IB Mažuranić Humac,

8.Izvješće o radu za 2020. godinu i Program rada za 2021. godinu OŠ Tina Ujevića Vitina,

9.Izvješće o radu za 2020. godinu i Program rada za 2021. godinu Gradskog pravobraniteljstva Ljubuški,

10.Izvješće o radu za 2020. godinu i Program rada za 2021. godinu Dječjeg vrtića Ljubuški,

11.Izvješće o radu za 2020. godinu i Program rada za 2021. godinu Centra za socijalni rad Ljubuški,

12.Aktualni sat (vijećnička pitanja, sugestije, prijedlozi i ostalo),

13.Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o realizaciji Programa rada Gradskog vijeća Ljubuški za 2020. godinu,

14.Prijedlog Programa rada Gradskog vijeća Ljubuški za 2021. godinu

15.Prijedlog Rješenja o dopuni Rješenja o imenovanju Povjerenstva za izgradnju spomen obilježja stradalim braniteljima u Domovinskom ratu Grada Ljubuškog

16.Prijedlog Odluke o mjerama pomoći poljoprivrednicima radi ublažavanja negativnih posljedica pandemije uzrokovane koronavirusom (COVID-19),

17.Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o gradskim upravnim pristojbama i tarifi upravnih pristojbi Grada Ljubuškog,

18.Prijedlog Odluke o usvajanju Plana zaštite od požara Grada Ljubuškog,

19.Prijedlog Rješenja o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu Dječjeg vrtića Ljubuški,

20.Prijedlog Odluke o određivanju građevnog zemljišta u državnom vlasništvu,

21.Prijedlog Odluke o pristupanju izradi Regulacijskog plana „Duhanska stanica Ljubuški“,

22.Prijedlog Zaključka o zamjeni nekretnina između Grada Ljubuškog i Ivana (Tihomir) Petrovića,

23.Prijedlog Odluke o organizaciji taksi prijevoza za 2021. godinu na području Grada Ljubuškog,

24.Prijedlog Zaključka o dodjeli poslovnog prostora na korištenje šahovskom klubu Kula Ljubuški, ,

25.Prijedlog Rješenja o:

a)razrješenju Povjerenstva za rješavanje po žalbi na odluke u kojima je u prvom stupnju rješavano na temelju odluka Gradskog vijeća, u okviru isključivih prava i dužnosti Grada Ljubuškog,

b)imenovanju Povjerenstva za rješavanje po žalbi na odluke u kojima je u prvom stupnju rješavano na temelju odluka Gradskog vijeća, u okviru isključivih prava i dužnosti Grada Ljubuškog,

Sjednica će se održati u prostorijama Kulturnog centra Ljubuški.

PREDSJEDNIK
Tihomir Kvesić

PRO Oglas

POSLJEDNJE OBJAVLJENO