Ponovno izigrani u Novom Kolektivnom Ugovoru: Propao pokušaj pregovora Sindikata HP Mostar

PRO Oglas

Nakon više od dva mjeseca pregovora o Novom Kolektivnom Ugovoru za područje djelatnosti poštanskog prometa u FBiH oba Sindikata HP Mostar su napustila pregovore.

Razlog napuštanja je neprimjereni i drzak istup predstavnika Vlade FBiH gosp. Zlatka Hurtića koji je na uvredljiv i krajnje neprimjeren način komentirao sastav pregovaračkog tima ispred Sindikata, te problematizirao sudjelovanje u radu ovlaštenih predstavnika Sindikata hrvatske pošte Mostar i Nezavisnog sindikata djelatnika hrvatske pošte Mostar na samom sastanku. Ovim činom je poslana poruka da ovlašteni predstavnici preko 700 radnika Hrvatske pošte d.o.o. Mostar uopće nisu bitni, te je time doveo u pitanje legitimnost procesa kolektivnog pregovaranja.

Izjavom što to mi pričamo i da uopće ne zna šta mi tu radimo gosp. Hurtić je reagirao na naše argumentirane primjedbe kako se novim člankom Kolektivnog Ugovora krši Zakon o Radu i direktno pogoduje jednom Sindikatu, u ovom slučaju Sindikatu BiH Pošte.

U periodu prije posljednjeg sastanka održanog 02.03.2021 sva tri Sindikata su imala usuglašene prijedloge izmjena kolektivnog ugovora koji su bili bazirani na poboljšanju socijalnog i materijalnog položaja radnika i mogućnosti sudjelovanja predstavnika radnika u donošenju odluka za iste. Ovako sročeni prijedlozi poslani su predstavnicima Uprava i Vlade FBiH, no oni na iste nisu dali odgovor nego su poslali svoj prijedlog izmjena Kolektivnog Ugovora koji je u najmanju ruku po radnike nepovoljan i niti u jednoj riječi se ne dotiče poboljšanja materijalnog statusa radnika.

Predstavnici Sindikata BiH pošte su prvobitno zajedno sa nama odbili prijedloge Uprava i Vlade FBiH, da bi nas neposredno pred zadnji sastanak obavijestili kako su donijeli odluku o prihvaćanju novog Kolektivnog Ugovora kako je predložen od strane Uprava i Vlade FBiH. Naša je odluka kao Sindikata bila da nećemo podržati ovaj prijedlog Kolektivnog Ugovora koji umanjuje prava radnika i omogućuje Upravama da se direktno mješaju u rad Sindikata, te da na isti nećemo staviti svoj paraf.

Važno je napomenuti da su predstavnici Uprave HP Mostar ostali na pregovorima koje smo mi napustili. Isto tako ne samo da su podržali ovakav Kolektivni Ugovor nego su i mnoge promjene u njemu koje idu na štetu radnika sami inicirali. Novi kolektivni ugovor za područje djelatnosti poštanskog prometa u FBiH neće poboljšati materijalni ili pravni položaj radnika, niti uvjete rada, te je čak nepovoljniji od prethodnog. Kroz ovaj Kolektivni Ugovor su Uprave poštanskih operatera u FBiH dodatno osnažile svoj utjecaj, ograničile rad i djelovanje Sindikata što je zabranjeno zakonom.

Sindikatima preostaje da pokušaju svoje zahtjeve, a naročito one o povećanju koeficijenta, toplog obroka, naknade za minuli rad, naknade za prijevoz i dodatka na prekovremi, noćni i rad nedjeljom i blagdanima realizirati kroz razgovore sa Upravom HP Mostar u novom Pravilniku o radu HP d.o.o. Mostar.

Nezavisni sindikat djelatnika HP Mostar
Tomislav Erić, predsjednik

Sindikat hrvatske pošte Mostar
Berislav Babić, predsjednik

PRO Oglas

POSLJEDNJE OBJAVLJENO