Predavanja u ožujku za srednje škole ŽZH o EU i pravilima koja će BiH prihvatiti

PRO Oglas

Direkcija za Europske Integracije BiH će zajedno sa udrugom Pravi Put Grude u ožujku 2021 održati nekoliko predavanja u srednjim školama Županije Zapadnohercegovčke i to na teme:

1)predavanje o Europskoj Uniji. Prvo predavanje na temu procesa europskih integracija Bosne i Hercegovine i obaveza koje naša država mora ispuniti prije nego što postane članica EU, ovo predavanje održati će iz Direkcije za europske integracije.

2)u drugom dijelu učenicima će predavanje održati profesor gdin Kulenović sa Filozofskog fakulteta u Sarajevu, na temu zaštite osobnih podataka, odnosno, pravilima koja se primjenjuju u EU i koja će se, nakon izmjene zakonodavstva, primjenjivati i u BiH.

Za ova predavanja Udruga je dobila suglasnost od nadležnog Ministarstva ŽZH . U sklopu ovih predavanja učenicima će biti podijeljeni kao i novo, dopunjeno i ažurirano izdanje Pojmovnika europskih integracija, koje je objavljeno 2020. Direkcija, također, izdaje i naučno-stručni časopis Sui generis, pa u sklopu ovih događaja će se podijeliti ovaj časopis.

U sklopu ovih predavanja će se pridržavati epidemiloške mjere, navedno je u priopćenju.

OTPOR.Media

PRO Oglas

POSLJEDNJE OBJAVLJENO