VIDEO: Održana još jedna panel diskusija na temu zaštite okoliša na području ŽZH

PRO Oglas

Kroz projekt „Y O U t h d r i ve“ koji financira Europska unija u tijeku je održavanje seta panel diskusija na temu zaštite okoliša na području Županije Zapadnohercegovačke. Predstavnici Ureda Vlade za europske integracije ZHŽ, Ministarstvo za prostorno uređenje, graditeljstvo i stambeno-komunalnu djelatnost ZHŽ, JP Parkovi Ljubuški i Udruga Dinarica/WWF Adria, koji su dugogodišnji stručnjaci iz sektora okoliša, bili su panelisti navedenih događaja. Na događajima su isto tako bili prisutni i svi ostali relevantni dionici iz sektora okoliša.

Trenutno stanje okoliša, najveće prepreke u istom, te prijedlozi i smjernice za dugoročan i održiv razvoj i zaštitu prirodnih dobara samo su neke od tema o kojima se diskutiralo. Nakon četiri održana panela zaključeno je da će aktivna uključenost nevladinog sektora, kako u sadašnjosti tako i u budućnosti, odigrati vrlo važnu ulogu u kreiranju i razvoju svijesti lokalne zajednice, posebice mladih, glede okolišnih pitanja i politika. Gđa. Soldo je istaknula da ovakvi i slični projekti čine veliki iskorak prema jačanu i uvezivanju svih sektora u cilju kvalitetnog i konkretnog djelovanja u akcijama zaštite okoliša, te da stvaraju jedan novi prostor za zajedničko djelovanje i doprinost održivom razvoju Županije.

“U Zapadnohercegovačkoj županiji pred nama je mnogo posla vezanog za zaštitu okoliša. NVO sektor, kao katalizator promjena, mora raditi zajedno s lokalnim zajednicama, institucijama i privatnim sektorom na zaštiti prirodnih dobara izrazito osjetljivog krškog područja karakterističnog zbog iznimne biološke raznolikosti, u kojem biljne i životinjske vrste nažalost sve više nestaju”, izjavio je jedan od panelista, Vedran Kordić iz Udruge Dinarica i WWF Adrie.

„U sklopu ovog projekta ukazano je na stanje voda u Županiji Zapadnohercegovačkoj i značaj zaštite osobito podzemnih voda. Podzemne vode u kršu imaju neprocjenjivu ekološku i ekonomsku vrijednost. Neophodna je provedba odgovarajućih tehničkih mjera kojima se sprječava onečišćenje podzemnih voda. Zaštita voda bi trebala biti zakonska i moralna obveza svih jer: Voda nije sve, ali sve bez vode je ništa!“, navela je biotehnologinja Marijana Bubalo.

Kroz projekt je provedena i analiza stanja vodotokova na području Županije Zapadnohercegovačke, koja je uvrštena u set preporuka za zakonodavce u cilju jačanja okolišnih politika, te donošenja konkretnih i kvalitetnih mjera.

U okviru održanih događaja predstavljena je i službena stranica projekta „Naša priroda“ kroz koju je omogućeno lokalnoj zajednici i pojedincima da se aktivno uključe u pitanja rješavanja okolišnih problema – https://nasapriroda.com/.

Projekt financira Europska unija u iznosu od preko 230.000 eura, s ciljem podizanja svijesti kod mladih o pravilnom zbrinjavanju otpada i zaštiti okoliša u prekograničnom području Crne Gore i Bosne i Hercegovine.

Projekt „Y O U t h d r i v e“ podizanje svijesti o zaštiti okoliša, i pokretanje konkretnih akcija na području Županije Zapadnohercegovačke i Bokokotorskog zaljeva se provodi u okviru IPA Programa prekogranične suradnje Bosna i Hercegovina – Crna Gora, koji financira Europska unija. Partneri na projektu su nevladine organizacije, Udruga za razvoj, okoliš i kulturu EKO ZH iz Širokog Brijega kao nositelj projekta, i Naša akcija, sa sjedištem u Kotoru.

OTPOR.Media

SLUČAJ "AMIR GROSS KABIRI"

POSLJEDNJE OBJAVLJENO