Vlada ŽZH dala suglasnost za veća ulaganja u održavanje prometnica, šuma i “pumpanje” HERAG-a

PRO Oglas

U srijedu 7. veljače 2024. godine, pod predsjedavanjem predsjednika Vlade Predraga Čovića, u Širokom Brijegu je održana 29. sjednica Vlade Županije Zapadnohercegovačke.

Vlada dala suglasnost na Plan i program održavanja i zaštite, rekonstrukcije, izgradnje i obnove regionalnih cesta u 2024. godini

Na današnjoj sjednici Vlada je donijela Odluku o davanju suglasnosti na Plan i program održavanja i zaštite, rekonstrukcije, izgradnje i obnove regionalnih cesta u 2024. godini, kojeg je donijelo Upravno vijeće Javne ustanove Ceste Županije Zapadnohercegovačke. Financijskim planom JU Ceste ŽZH planirana su financijska sredstva u iznosu od 3.279.000,00 KM za tekuće održavanje regionalnih cesta u Županiji Zapadnohercegovačkoj. Tekuće održavanje iz ovog Plana odnosi se na redovno održavanje, redovno održavanje u zimskim uvjetima, izvanredno održavanje i rekonstrukciju, horizontalnu i vertikalnu signalizaciju i opremu cesta, nadzor, tehničku dokumentaciju i drugo, te na sredstva pričuve.

Vlada je donijela Odluku o davanju suglasnosti na Program utroška sredstava „Tekući prijenosi za sredstva za zaštitu, unaprjeđenje i podizanje novih šuma i za ruralni razvoj“ utvrđenih Proračunom Županije Zapadnohercegovačke s kriterijima raspodjele sredstava za 2024. godinu. Ukupna vrijednost Programa je 800.000,00 KM, a navedena sredstva namijenjena su za: transfere neprofitnim organizacijama, nabavu osnovnih sredstava za rad Uprave za šume ŽZH i radne opreme za čuvare šuma, sredstva za ruralni razvoj, promociju šumarstva i marketing, šumsko uzgojne radove, izgradnju, sanaciju i održavanje protupožarnih putova te izgradnju prepreka na šumskim putovima i za sredstva rezervi.

Odluku o donošenju Programa utroška sredstava „Tekući prijenosi za koncesije“ utvrđenih Proračunom Županije Zapadnohercegovačke za 2024. godinu u iznosu od 400.000,00 KM. Navedena proračunska sredstva raspodijelit će se prema Programu kako slijedi: za sufinanciranje infrastrukturnih objekata od općeg društvenog interesa u iznosu od 260.000,00 KM, za zaštitu okoliša – sanaciju rudarskih kopova u iznosu od 100.000,00 KM te za rezervna sredstva u iznosu od 40.000,00 KM.

Odluku o prijenosu sredstava „Tekući prijenosi Javnoj ustanovi Razvojna agencija Županije Zapadnohercegovačke – HERAG“ utvrđenih Proračunom Županije Zapadnohercegovačke za 2024. godinu u iznosu od 495.000,00 KM, koja su potrebna s ciljem lakšeg i kvalitetnijeg funkcioniranja JU HERAG, obzirom da ista nema stalni vlastiti izvor prihoda i financira se iz projekata. Ministarstvo gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke će sredstva iz ove Odluke doznačiti na račun JU Razvojna agencija ŽZH – HERAG kvartalno, u iznosu od po 123.750,00 KM.

Vlada ŽZH

Vaš komentar

SLUČAJ "AMIR GROSS KABIRI"

POSLJEDNJE OBJAVLJENO

Protected by Security by CleanTalk