Dva dana prije smjene Osmica naredio uništavanje dokumentacije OSA-e!

PRO Oglas

Portal “Avaza” je u posjedu dokumenta iz kojeg je vidljivo da je Osman Mehmedagić naložio uništavanje dokumentacije OSA-e u okviru tehnološkog procesa kombinata “Natron-Hayat” u Maglaju samo dva dana prije nego što je formalno smijenjen s mjesta generalnog direktora OSA-e.

Vrlo indikativno da je naložio uništavanje dokumentacije u posljednjim danima na čelu OSA-e zbog čega se nameće čitav niz pitanja o zakonitom djelovanju OSA-e u Mehmedagićevom mandatu:

-Da li je ovo panični čin uništavanja dokumentacije koja dokazuje nezakonito i paraobavještajno djelovanje OSA-e za stranačke i lične interese?

-Pokušava li Osman Mehmedagić prikriti kriminalne aktivnosti koje je provodio na čelu OSA-e?

-Uništavanjem dokumentacije zameće se trag i načinu na koji su prikupljeni podaci i da li su prikupljeni u skladu s važećim zakonskim propisima.

-Uništava li se dokumentacija u skladu sa zakonskim propisima? Koliko godina su obvezni čuvati dokumentaciju?

-Tko nadgleda i kontrolira čuvanje/uništavanje dokumentacije OSA-e?

-Nedostatak institucionalnog nadzora nad OSA-om omogućava manipulacije prikupljenim podacima, koji su nerijetko nelegalno prikupljeni, i njihovo nekontrolirano uništavanje.

Avaz.ba

PRO Oglas

POSLJEDNJE OBJAVLJENO