FUP propituje šefove Aluminija: Milijuni maraka nestaju, posao registriran u Panami?!

PRO Oglas

Niko ne zna tko je stvarni najmoprimac Aluminija, jer je nepoznato tko se krije iza firme u Panami koja je vlasnik Aluminij Industries

Članovi Udruženja malih dioničara Aluminija uvjerili su 2018. godine predstavnike Vlade Federacije BiH da donesu odluku o financijskoj konsolidaciji ovog mostarskog kombinata, kako bi mu se omogućilo da prodiše. Međutim, odluka je od tada, kako je Oslobođenje već pisalo, samo produžavana, bez konkretnih koraka.

GDJE SU PARE?

-Ta odluka nikad nije bila ni na jednom tijelu Aluminija niti se po njoj išta radilo. Zloupotrijebljena je kako bi se dio kompanije izdao Aluminij industriji, s tim da njen direktor nikad nije ispoštovao točku 12. sporazuma, koja kaže da se morao dogovoriti s vjerovnicima koji imaju hipoteku nad imovinom koja se iznajmljuje o njihovim obvezama od skoro 400 milijuna maraka, od čega je dug samo prema JP EP HZHB oko 293 milijuna. To je protuzakonito i zato smo pisali premijeru FBiH, ministrima, predali više od stotine stranica materijala u SIPA, Tužiteljstvo BiH, Vladu Republike Hrvatske. Međutim, SIPA se proglasila nenadležnom za ovaj predmet, pa nakon ponovljenog pisanja i dokaza o prijenosu vlasništva najmoprimca na Panamu te obvezu njenog FOO odjeljenja da postupi po tome, SIPA je predmet prenijela na Tužiteljstvo gdje se predmet i vodi skupa sa FUP-om. Počeli su se propitivati članovi Nadzornog odbora, uprave Aluminija, ne znam što će se iz toga izroditi, kaže za Oslobođenje predsjednik Udruženja malih dioničara (DIAL) Zlatko Topić.

Dioničari su podigli krivične prijave protiv članova Vlade FBiH, a u kontaktu su, kako kažu, sa predstavnicima ambasada Sjedinjenih Američkih Država i Velike Britanije u BiH.

-U 2019. godini iz Aluminija je, osnovano sumnjamo, nestalo 50 milijuna maraka i treba ispitati gdje su te pare. Usvojena je odluka da se Aluminij oslobodi plaćanja struje i četiri mjeseca nije imao tu obvezu, ali je taj obrtni kapital nestao. Pare su nestale, struja se nije plaćala, a proizvodilo se. Smatramo da je sa akumuliranom likvidnošću uslijed neplaćanja struje od četiri mjeseca Aluminij mogao završiti 2019. godinu, a da se ne ugasi. I Odbor za reviziju nije ispunio svoju zakonsku obvezu, jer je evidentirao i napisao u Izvještaju da je u Aluminiju d.d. inventurom utvrđen nestanak imovine od 14,3 milijuna KM. To je morao sukladno Zakonu biti alarm Odboru da sazove izvanrednu Skupštinu, na kojoj bi se upoznali vlasnici te smijenili NO i uprava. Odbor za reviziju nije ništa od toga napravio, ističe Topić.

Odnedavno se u borbu za pravo, zakon i pravdu, koja se mora i treba implementirati kada je u pitanju Aluminij, uključila i Udruga za podršku dioničarima FBiH (UDU FBiH), iz koje je poslano pismo Vladi, novom rukovodstvu entiteta, te Kolegiju Predstavničkog doma FBiH.

-Vas molimo i tražimo da se hitno angažirate na onom na što imate danas pravo i mogućnost, a to je: da rukovodstvo FBiH (Lidija Bradara, Igor Stojanović i Refik Lendo) imenuje opunomoćenika dioničara koji se zove Federacija BiH za novu sjednicu Skupštine privrednog društva Aluminij d. d, jer na to ima pravo, s obzirom na to da je entitet vlasnik 44 posto dionica kompanije, piše u pismu.

Inače, dioničari nam kažu kako je Samir Anić, predsjednik Skupštine Aluminija, zabranio tajniku društva da na posljednjoj izvanrednoj sjednici, na kojoj nije bilo predstavnika FBiH, govori u kojem pravcu zasjedanje treba ići.

Dalje se u pismu navodi da je od 2018. do 2021. godine Aluminij d. d. Mostar ostvario gubitak od 48 milijuna KM, a najmoprimac Amir Gross Kabiri i Aluminij Industries d. o. o. Mostar su ostvarili dobit od 50 do 70 milijuna maraka.

-Kompletna imovina Aluminija d. d. Mostar je data u najam firmi Aluminij Industries d. o. o. na čijem čelu se nalazi Kabiri i to na period od 30 godina. Najamnina plaćena Aluminiju će kroz tri godine akumulirati novi gubitak od oko 48 milijuna KM. Aluminij je poligon nezakonitih radnji od Vlade FBiH (čitaj Fadil Novalić) koja ga je “vrlo čudnom” odlukom dala u najam Aluminij Industries d. o. o. Mostar, nezakonitih radnji Nadzornog odbora i uprave Aluminija, te nezakonitih radnji najmoprimca Amira Grossa Kabirija koji nije ispoštovao Ugovor o najmu, a koji sve ovo naziva poslovnom operacijom koju radi sa političarima SDA i HDZ-a BiH. Ključno pitanje je zašto je Aluminij d. d. Mostar dat u najam, kada su postojale sve tehničko-tehnološke pretpostavke da sve ovo što sada radi Amir Gross Kabiri radi sam Aluminij d. d. bez posrednika i zašto Aluminij Industries d. o. o. obavlja poslove umjesto Aluminija d. d. Mostar, navodi se u pismu rukovodstvima Parlamenta i entiteta.

Dioničari su još krajem siječnja kada se dogodio pokušaj zasjedanja Skupštine u priopćenju upozorili da je “bez suglasnosti Vlade FBiH i NO Aluminija Kabiri prenio vlasništvo firme koja je najmoprimac imovine Aluminija d. d. u ilegalnu zonu, tj. državu Panamu”.

-Sada, ustvari, nitko ne zna tko je stvarni najmoprimac Aluminija, jer je nepoznato tko se krije iza firme u Panami koja je vlasnik Aluminij Industries, istakli su dioničari iz DIAL-a.

U pismu UDUFBiH čelnicima Federacije pobrojan je dio nezakonitosti koje su evidentirane u poslovanju obje firme.

-Prodato je 4.000 tona anoda Aluminija d. d. najmoprimcu Aluminij Industries d. o. o. po oko 10 puta manjoj cijeni, te rezervnih dijelova i sirovina po 20 posto nižoj cijeni od ulazne koja je bila u Aluminiju d. d. Galerija Aluminija je data najmoprimcu, a da do danas nije potpisan Ugovor o najmu. Tu su i misteriozni nestanci desetina milijuna KM imovine Aluminija d. d, gdje se godišnjom inventurom utvrdi da u Aluminiju d. d. nestaje imovina. Web adresa www.aluminij.ba kao intelektualno vlasništvo Aluminija je uzeta nezakonito od najmoprimca, a sirovine se uvoze iz Rusije i to na način da su oslobođeni carine na uvoz na nelegirani metal. Potom se izvozi u Europu, napominju dioničari.

OBIĐITE KOMPANIJE

Zbog svega pobrojanog, iz UDU FBiH traže imenovanje komisije od pet članova iz redova parlamentaraca, uz dopredsjednike FBiH, koji bi otišli u Aluminij d. d. i izvršili uvid u sve ugovore o zakupu zaključene sa Aluminij Industries d. o. o. Uz to, napominju dioničari, potrebno je utvrditi razlog registracije Aluminij Industries d. o. o. Mostar, kao i provjeriti postupanje KVPFBiH po zahtjevu za promjenu upisa članova NO Aluminija.

-Sam Krivični zakon FBiH, te Zakon o obligacijskim odnosima ovakav ugovorni odnos, gdje jedna strana ostvaruje enormne gubitke, a druga enormne dobiti, tretira kao kazneno djelo, te štetan ugovor, upozorili su iz DIAL-a.

Oslobodjenje.ba

Portal OTPOR.Media redovno je upravo ove stvari javnosti prezentirao i upozoravao kroz naše brojne istraživačke radove gdje smo razotkrivali sav kriminal koji se “uvukao straga” u Aluminij Mostar! Sve članke možete pronaći na link stranici:

SLUČAJ: Amir Gross Kabiri

SLUČAJ "AMIR GROSS KABIRI"

POSLJEDNJE OBJAVLJENO