NAJAVA: 2. sjednica GV Širokog Brijega

PRO Oglas

Gradsko vijeće Širokog Brijega održat će 2. sjednicu u četvrtak, 4. veljače 2021., s početkom rada u 10 sati. Sjednica će se održati u kinu Borak.

Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red:

1.Usvajanje Zapisnika s konstituirajuće sjednice Gradskog vijeća;

2.Nacrt Proračuna Grada Širokog Brijega za 2021. godinu;

3.Prijedlog Odluke o utvrđivanju prosječne konačne građevinske cijene iz 2020. godine;

4.Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o uvjetima i načinu dodjele građevinskog zemljišta;

5.Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o načinu i uvjetima raspolaganja nekretninom zasnivanjem prava građenja na zemljištu označenom kao k.č. 667/3 k.o. Lištica u vlasništvu Grada Širokog Brijega;

6.Prijedlozi Rješenja o izboru radnih tijela Gradskog vijeća:

a)Odbor za statut, poslovnik i propise,
b)Odbor za gospodarstvo, financije i proračun,
c)Odbor za društvene djelatnosti,
d)Odbora za dodjelu javnih priznanja Grada Širokog Brijega;
e)Povjerenstvo za ravnopravnost spolova,
f)Etička komisija,
g)Povjerenstva za mlade Gradskog vijeća Široki Brijeg,
h)Odbora za branitelje i ratne stradalnike;

7.Prijedlog Rješenja o razrješenju člana Nadzornog odbora JP Veterinarska stanica d.o.o.Široki Brijeg;

8.Program rada Gradskog vijeća za 2021. godinu;

9.Vijećnička pitanja, primjedbe i prijedlozi.

Grad Široki Brijeg

PRO Oglas

POSLJEDNJE OBJAVLJENO