NIKŠIĆ: Primjerim koji provodimo u Aluminiju – strateški cilj Vlade F BiH je borba za očuvanje kriminala i korupcije

PRO Oglas

Federalnom premijeru Nerminu Nikšiću i resornom ministru energije, rudarstva i industrije Vedranu Lakiću, otvorenim pismom – čije najznačajnije dijelove donosimo – obratio se predsjednik Udruge DIAL

Poštovani premijeru Nikšiću, poštovani ministre Lakiću,

za samo tri tjedna rada vašeg mandata u Vladi FBiH, jednim potezom, tj. vašim postupanjem na Skupštini Aluminija d. d. 23. 5. uništili ste sve snove i nadu svakog građanina FBiH da postoji pravda, da postoje zakoni. Ugasili ste svjetlo i stvorili mrak u FBiH, svakog građanina i narode u FBiH ste ponizili, samo jednim potezom uništili ste demokraciju i vladavinu prava u FBiH.

Vašom odlukom koja je – osnovano sumnjamo – nezakonita, nesavjesna, zlouporaba položaja, javno ste potvrdili i legalizirali program prihvaćanja i priznanja financijskog kriminala i korupcije, a to je da Odlukom Vlade na Skupštini Aluminija podržavate financijski kriminal, gospodarski kriminal, korupciju, pljačku javnih poduzeća, a to ste sve učinili 23.5. na Skupštini Aluminija d. d. kada ste glasovali za imenovanje tri lica u Nadzorni odbor ispred kapitala vlasnika Vlade FBiH. Prethodno ste upoznati kroz desetke stranica dopisa, zahtjeva, dokaza, da to ne činite, jer su ta tri lica počinitelji brojnih kaznenih djela u Aluminiju, a koja smo vam pobrojali. Nažalost, saznali smo da Vam je bitniji politički dogovor već potonuće Aluminija d. d. za milijardu KM u gubitke, a u tom poduzeću se provodi najveća financijska afera u povijesti.

Zašto, premijeru, zašto, ministre energije, rudarstva i industrije, zašto svoje karijere stavljate na klizavo tlo? Narod sve vidi, narod sve zna, narod zna i suditi. Ovo što ste učinili je ogromno te se nadamo da znate težinu vaše odgovornosti zbog ovakvog postupanja na Skupštini Aluminija. Cjelokupna javnost, kao i mi mali dioničari Aluminija ostali smo začuđeni, u nevjerici, iznenađeni i zbunjeni, kada ste glasovima na Skupštini, praktički odobrili i legalizirali sav dosadašnji kriminal, nezakonito djelovanje Nadzornog odbora, direktora i najmoprimca, a koji se provodi u Aluminiju, te ste kao nova Vlada to 23. 5. pečatirali, odobrili i zacementirali da se takva strategija pljačke Aluminija, nezakonito djelovanje, nezakonit Ugovor o najmu, potonuće Aluminija svake godine oko 18 milijuna KM gubitka i dalje nastavi sa istim osobama u NO, a koje su bile u prethodnom sazivu, dok je za neke ovo treći mandat. Počinitelje kaznenih djela financijskog i gospodarskog kriminala (predmet protiv njih je na tužiteljstvu) ste nagradili imenovanjem na dodatne 4 godine da u istom društvu nastave i dalje činiti kaznena djela i nesavjesno postupati. To ste svjesno i smišljeno uradili, a temeljem političkog dogovora koji vas je zaslijepio, zaslijepio vam je brojke i djela koji su neumoljivi, a to je da Aluminij tone kroz 30 godina najma jednu milijardu KM u gubitke, sam najam je nezakonit, a ugovor ništav jer ništa nije ispoštovano. Najmoprimac je kontroverzna osoba, i dalje nepoznata svima vama i nama, jer ništa nitko o njemu ne zna, nitko ništa nije provjerio, znamo samo što najmoprimac sam kaže o sebi. Da je sve ostalo čisto u svezi najma imovine Aluminija, a ništa nije čisto, sukladno zakonu o obligacionim odnosima Ugovor o najmu je ništav, jer jednog partnera vuče u ogromne gubitke, dok drugi ugovorni partner ostvaruje ogromne i enormne dobiti. Ovaj drugi mora namiriti štetu nastalu gubicima ovom prvom.

Gospodine Nikšiću, u Vašem gostovanju na FTV-u 4. 5. stavili ste u fokus Vašeg programa i rada kao nulti prioritet borbu protiv korupcije i organiziranog kriminala. Pa za ne povjerovati je šta ste uradili samo dva i pol tjedna nakon te emisije koja je nosila naslov “Nikšić: Krećemo u žestoki obračun sa korupcijom i organiziranim kriminalom”.

Gospodo Nikšiću i Lakiću, izgubili ste vjerodostojnost kao političari i osobe, jer ste odlukom na sjednici Skupštine Aluminija Vladu FBiH žigosali da ona odobrava i podržava da se javna imovina poduzeća u vlasništvu Vlade bezočno pljačka isključivo za korist privatne firme – a na štetu Vladinog poduzeća, na štetu građana, na štetu vjerovnika koji potražuju od Aluminija 450 miliona KM, a ta potraživanja su evo skoro pa četvrta godina zamrznuta. Shvatite, cjelokupna konstrukcija sadašnjeg poslovanja najmoprimca je nezakonita i pogrešna.

Gospodine Nikšiću, znali ste izjaviti proteklih tjedana da ste kao premijer prije 10 godina ostavili multietničan Aluminij, a oni koji su ga preuzeli su ga ugasili. Zašto ne kažete da su 2015, početkom septembra, kada su smijenjeni vaša multietnička uprava i NO u Aluminiju, ostavili sve bankovne račune blokirane, stanje sirovina na nuli, stanje na računima na nuli, stanje zaliha na nuli, a potpisali su sa nekim kupcima nakon što su smijenjeni od NO prodajni dugoročni ugovori sa fiksnim premijama, toliko niskim i netržišnim, a koje garantiraju bankrot Aluminija – sve su pripremili za stečaj. Zašto ne kažete javnosti da su vaši multietnički uprava i NO napravili u periodu od tri godine enormnih 160,2 miliona KM gubitka u Aluminiju? Ovo su istiniti i službeni pokazatelji.

Upotrijebite struku i ovlasti, te se kanite političkih dogovora kada je život građana vezan ekonomski za ovo poduzeće. Dokazali smo vam da je Vlada FBiH na 210. sjednici 20. 2. 2020. odbila takozvane investitore Izraelsko-kineski konzorcij (koji ne postoji, sve je bila prevara), te su i gospoda Novalić i Džindić jasno rekli da ne podržavaju takav model. Kasnije Vlada FBiH ništa nije odlučivala po pitanju najma imovine Aluminija, nego je političkim dogovorom u vremenu pandemije sazvana Skupština Društva na kojoj je iznajmljena imovina Aluminija startup poduzeću, a bez da se išta odlučivalo na Vladi. Nakon 20. 2. 2020. i Novalić i Džindić su promijenili politiku – priklonili se uvjetima i benefitima političkog dogovora. Tražimo od vas da se vratite u zakonske okvire.

Zahtijevamo da žurno smijenite NO Aluminija d. d, da žurno raskinete ugovor o najmu sa kontroverznim stranim državljaninom i njegovom firmom, da imenujete privremeno v. d. članove NO, da se Aluminij vrati u okvire Zakona o financijskoj konsolidaciji, te da se vlastitim snagama konsolidira, jer sve što radi najmoprimac koji nije donio nikakav kapital, može raditi i sam Aluminij. Posrednik nam ne treba.

Tražimo hitno zakazivanje nove izvanredne Skupštine Aluminija d. d, da na njoj smijenite članove NO zbog nezakonitosti u radu i donošenja nezakonitih odluka. Prof. Zdenko Klepić kojeg ste imenovali u NO imenovan je nezakonito, jer njegovo imenovanje je suprotno stavu 2. članka 252. Zakona o gospodarskim društvima FBiH (nespojivost funkcija i stručno usavršavanje). Prof. Klepić je član Upravnog odbora Sveučilišta u Mostaru i obnaša funkciju prorektora – tražimo hitno reagiranje Vlade na ovu nezakonitost. Tražimo da izvršite izbor novih članova NO i uprave. Tražimo da na toj skupštini donesete odluku o raskidu ugovora o najmu sa Aluminij Industries d. o. o. (sa rokom od 90 dana) i donošenje odluke o izradi projekta o financijskoj konsolidaciji i njenom produljenju za dvije godine. Tražimo pokretanje postupka Vlade FBiH prema najmoprimcu, a sukladno Zakonu o obligacionim odnosima, da najmoprimac namiri štetu Aluminiju uslijed štetnog i ništavog Ugovora o najmu (a ima ih više). Ta šteta zaključno sa 31. 12. 2022. iznosi: – Gubitak Aluminija za vrijeme Ugovora o najmu je 51,5 milijuna KM, a nestanak imovine Aluminija po nalazu vanjskog revizora oko 15 milijuna KM.

Gospodine premijeru, gospodine ministre energije, rudarstva i industrije, tražimo od Vas da nam u akademskom roku dostavite odgovor o predmetnom slučaju. Ukoliko mi, kao suvlasnici poduzeća Aluminij d. d, ne dobijemo od vas povratnu informaciju, izvještavamo vas da ćemo kompletan predmet predati nadležnom tužiteljstvu.

Udruga DIAL

Komentiraj

Unesite svoj komentar!
Ovdje unesite svoje ime

PRO Oglas

POSLJEDNJE OBJAVLJENO