Poznat dan i lokacije za izbor članova vijeća mjesnih zajednica Grada Širokog Brijega

PRO Oglas

Obavijest o nazivima biračkih mjesta određenim za glasovanje i lokacijama na kojima se nalaze ta biračka mjesta za Grad Široki Brijeg za izbore za članove vijeća mjesnih zajednica Grada Širokog Brijega koji će se održati 21. siječnja 2024. godine u vremenu od 09,00 do 16,00 sati.

Glasuju birači iz slijedećih ulica i naselja:
BIOGRACI, CERNICA, MARUŠIĆA MALA, PODGRADINA

OŠ BIOGRACI

Glasuju birači iz slijedećih ulica i naselja:
BUHOVO, SABLJIĆI, ŠKEGRE, TOPIĆI

OŠ BUHOVO

Glasuju birači iz slijedećih ulica i naselja:
PRIBINOVIĆI, BUHAČEVINA, LJUTEŠ, BRIG,GRABOVINA, MARUŠIĆI, KARDINALA ALOJZIJA STEPINCA ( PARNI OD BROJA 4 I DALJE, NEPARNI OD BROJA 7 I DALJE ), ŠIROKOBRIJEŠKA, ŠIROKOBRIJEŠKA I., GOSPOJINSKA (PARNI BROJEVI OD 8 I DALJE, I NEPARNI BROJEVI OD 9 I DALJE), KULJIĆA MLADOSTI (NEPARNI OD 5 PA DALJE, PARNI OD 12 PA DALJE, SVI BB), MOKARSKA, MOKARSKA I., MOKARSKA II., FRA JANKA BUBALA, FRA BRANKA ŠUŠKA, FRA VOJISLAVA MIKULIĆA, FRA VENCELA KOSIRA, FRANJEVAČKA, KRALJA ZVONIMIRA, KNEZA DOMAGOJA

GIMNAZIJA FRA DOMINIKA MANDIĆA

Glasuju birači iz slijedećih i naselja:

DONJI GRADAC, BOKŠIĆI, BOŠNJACI, ĆORIĆI, ČULJCI, GOMILA, KOPILAŠI, LONČARI, NIKOLIĆI, OROVNIK, , TOMIĆI, ZELENIKE, GORNJI GRADAC, CEROVINA, CRLJEVAČ, ĆAVARI, DRAGA, GOSTUŠA, RADEŠICE, RESNICA, ROTIM, ŠUBIĆA KUĆA

OŠ PROVO

Glasuju birači iz naselja:
DONJI CRNAČ, DUŽICE, KAMENIŠ, KRIVAČA, KRŠ, NJIVE, PADINA, PRŽENUŠE, SELINE, SOLDE, ŠUDUROVA GLAVICA, ZEČEVINA, ZELJKINA GLAVICA, GORNJI CRNAČ, CRNAČKA LADINA, DONJI DOBRINJ, GORNJI DOBRINJ, MILJKUŠA, PODE, RASTUŠA, ZAGOMILJE, ZAVRATILA

OŠ CRNAČ

Glasuju birači iz naselja:

CRNE LOKVE, GALIĆA MALA, GALIĆI, GRBEŠE, KIDAČKE NJIVE, MEDINE STANINE, SOLDE,

MZ CRNE LOKVE

Glasuju birači iz slijedećih ulica i naselja:
FRA ZDENKA GALIĆA (SVI NEPARNI BROJEVI), PURINGAJSKA (SVI NEPARNI BROJEVI I PARNI BROJEVI OD 16 PA DALJE), PODSTRANA (SVI PARNI BROJEVI), CRNAČKA, STJEPANA RADIĆA, FRA BLAGE KARAČIĆA, KNEZA ZDESLAVA, KNEZA DRŽISLAVA, KNEZA VLADIMIROVIĆA, KNEZA MISLAVA, NEVIDINJSKA, VELEBITSKA, VELEBITSKA I., LEOPOLDA MADIĆA, TOMICE PENAVIĆA, NIKOLE TAVELIĆA, VITKOVA, VITKOV PRILAZ, HERCEG STJEPANA, MAJKE TEREZE, KARDINALA KUHARIĆA, VINKOVAČKA, VINKOVAČKA I., VUKOVARSKA, KREŠIMIROVA, TRPIMIROVA, BEKIJSKA, , MATE BALOTE, ANTE KOVAČIĆA, VJNCESLAVA NOVAKA, JOSIPA KOZARCA, TEOFILA SLIŠKOVIĆA, ĆAVAROVA CESTA, BISKUPA ĆIRILA KOSA, KRALJA TVRTKA, BUDAKOVA, IVANA MERZA, FRANKOPANSKA, FRANKOPANSKA I., DUBRAVSKA, NJIVICE, HRVOJA VUKČIĆA, MARINA DRŽIĆA, IVANA GUNDULIĆA, NIKOLE ŠUBIĆA ZRINSKOG, LJUDEVITA GAJA, TINA UJEVIĆA, GRGURA NINSKOG, ANDRIJE KAČIĆA MIOŠIĆA, KOSA, JAPLANIČKA, SILVIJA STRAHIMIRA KRANJČEVIĆA, ANTUNA MIHANOVIĆA, TRG DR. ANTE STARČEVIĆA, AUGUSTA ŠENOE, KARDINALA ALOJZIJA STEPINCA (BROJ 2 I NEPARNI DO BROJA 5), TRG SVETOG ANTE,

MALA ŠKOLA-ŠIROKI BRIJEG

Glasuju birači iz naselja:
DOBRKOVIĆI, CIGIĆI, ĆORIĆI, GRBEŠIĆI, PERKE, SOLDE

OŠ DOBRKOVIĆI

Glasuju birači iz naselja:

DUŽICE, SMOKIRNJE,SMOKINJE, VRATLO, DONJE DUŽICE, GORNJE DUŽICE

OŠ DUŽICE

Glasuju birači iz naselja:
GORNJA BRITVICA, PRUSINE, VELIKI LISKOVAC, VRANKOVIĆI, ŽUKOVIĆI, IZBIČNO, CRNJCI, HRKAĆI, PAVKOVIĆI, DONJA BRITVICA, CRNJCI, MALI LISKOVAC, SOLDE, TRIBOŠIĆ

OŠ IZBIČNO

Glasuju birači iz naselja:
JARE, BUHAČI, PETIĆI, LASIĆI, STAJETINA, ZOVKINA MALA

OŠ JARE

Glasuju birači iz slijedećih ulica i naselja:
KNEŠPOLJE, BARABARIĆI, BOŠNJACI, BROD, DUBRAVA, GLAVINOVE KUĆE, PRSKALOV DOLAC, SVRZE, BLIDINJSKA, ČVRSNIČKA, ČABULJSKA, GALAČKA, BIOKOVSKA, FRA DIDAKA BUNTIĆA(PARNI BROJEVI OD 150 DO 162 NEPARNI BROJEVI OD 125 DO 161), ULICA POBIJENIH FRANJEVACA) SVI BROJEVI OD 21 I SVI BB)

OŠ KNEŠPOLJE

Glasuju birači iz slijedećih ulica i naselja:
DR. JURE GRUBIŠIĆA, FRA NIKOLE KORDIĆA, KRALJICE JELENE, RUĐERA BOŠKOVIĆA I BANA JELAČIĆA, FRA ANĐELA KRALJEVIĆA, FRA DIDAKA BUNTIĆA (OD BROJA 1. DO BROJA 121 NEPARNI I BROJA 2 DO 148 PARNI), KRALJA TOMISLAVA, MARKA MARULIĆA, MATIJE GUBCA, FRA MIRKA MATIJEVIĆA, PETRA SVAČIĆA, JURIJA DALMATINCA, DINKA ŠIMUNOVIĆA, BOŠNJAKOVO BRDO, TRG GOJKA ŠUŠKA, TRG RATNIH ŽRTAVA, TRG ŠIROKOBRIJEŠKIH ŽRTAVA, A.G. MATOŠ, BRANKA PETRA LJUBIČIĆA, BRAĆE ŠIMIĆA, FRA. GRGE MARTIĆA, FRANE GRBEŠIĆA, IVANA MEŠTROVIĆA, ŠTROSMAJEROVA, FRA MIRKA ĆOSIĆA, IZIDORA KRŠNJAVIJA, FRA RAFE BARIŠIĆA, FRA LUCIJANA KORDIĆA I IVANA SOPTE, BRANIMIROVA, , LISE, LIŠTICA, ANDRIJE MEDULIĆA, IVANA ZAJCA, ZAGREBAČKA, KVATERNIKOVA, EUGENA KUMIČIĆA, SPLITSKA, MOSTARSKA, HUMSKA, ORLOVAČKA, OBILAZNA CESTA (OD BROJA 1 DO BROJA 20), IVANA ZAJCA I., IVANA ZAJCA II., FRA JAKOVA BUBALA, KVATERNIKOVA I., KVATERNIKOVA II., KRSTAČE, FRA MIRKA KRALJEVIĆA, KRALJICE KATARINE, DUBROVAČKA, FRA DOMINIKA MANDIĆA, VARAŽDINSKA, BLATSKA, IVANA MAŽURANIĆA, VATROSLAVA LISINSKOG, MATE LOVRAKA, VLAHE BUHOVCA, MAKA DIZDARA, SARAJEVSKA, ILIRSKA, LIŠKA, DR. ĐURE BASLERA

MZ LIJEVA OBALA

Glasuju birači iz naselja:
LJUBOTIĆI, GALIĆI, KVESIĆI, LONČARUŠA, LJUBIĆI, PODSTRANA, ŠAKOTE, ŠARIĆA DUBRAVA, VUKOJE

OŠ LJUBOTIĆI

Glasuju birači iz naselja:
LJUTI DOLAC, BILIŠIĆI, JONIĆI, ŠAJINOVIĆI

OŠ LJUTI DOLAC

Glasuju birači iz slijedećih naselja:
DUBOKO MOKRO, MOKRO, ĆUŽIĆI, KRALJEVIĆI, MATIJEVIĆI, NAKIĆI, ŠLIŠKOVIĆI,

OŠ MOKRO


Glasuju birači iz slijedećih naselja:

PRIVALJ, ČOLACI, GALIĆI, IVANKOVIĆI, LOVRIĆI, MUSE, PINJUHI, SELINE, VISOKA GLAVICA,

OŠ PRIVALJ

Glasuju birači iz slijedećih naselja:
DOBRIČ, BLEKE, ĆOSIĆI, KULINARI, MARIĆI, MEJAŠI, SLAVIĆI, ŽVATIĆ, GRABOVA DRAGA, ĆUBELE, KULETINA, RADOLJKOVINE, ŽIVIČA, PROVO, PUSTE NJIVE,

HRVATSKI KULTURNI DOM DOBRIČ

Glasuju birači iz slijedećih naselja:
RASNO, ČERKEZI, KOSMAJ, PODGLAVICA, STAJE, DONJE RASNO, GORNJE RASNO

OŠ RASNO

Glasuju birači iz slijedećih ulica i naselja:
TRN, JELIĆI, RASKRŠĆE VAGAN,ZAVOZNIK, DUBRAVA, KRIVAČE, VAGANSKA, VAGANSKA I., VAGANSKA II., VAGANSKA III., VAGANSKA IV., VAGANSKA V., ZVONIMIRA REMETE, ILINDANSKA, ILINDANSKA I., ILINDANSKA II., ILINDANSKA III.,TRNOPOLJSKA, NEVIDINJSKA I., BLEIBURŠKA, BLEIBURŠKA I.,VINOGRADSKA, IVE PILARA, BELUVE, VRANSKA, INDUSTRIJSKA, RUDARSKA, JELOVA, ZAVOZNIČKA, ZAVOZNIČKA I., KRČ, BISKUPA ALOJZIJA MIŠIĆA, MOSORSKA, TRNSKA CESTA, UGROVAČKA, OVČJI BROD, OVČJI BROD I., OVČJI BROD II., OVČJI BROD III.,VIGNJEVA, RIJEČNA, GOSPOJINSKA (NEPARNI BROJEVI DO 7, PARNI BROJEVI DO 6) KULJIĆA MLADOSTI (NEPARNI DO 3, PARNI DO 10)

OŠ TRN

Glasuju birači iz slijedećih naselja:
TURČINOVIĆI, BILAĆI, CERINA, JURILJI, KOŽULI, KOVAČIĆI, VRLJUŠIĆI,

OŠ TURČINOVIĆI

Glasuju birači iz slijedećih naselja:
UZARIĆI, DONJI UZARIĆI, GORNJI UZARIĆI,

OŠ UZARIĆI

Komentiraj

Unesite svoj komentar!
Ovdje unesite svoje ime

SLUČAJ "AMIR GROSS KABIRI"

POSLJEDNJE OBJAVLJENO