Savjeti za povećanje nosivosti koka nosilja tijekom zime

PRO Oglas

Osnovno pravilo za uzgoja koka glasi: Koliko pažnje posvetite kokama toliko će vam one podariti jaja.

Ovo prije svega važi za razdoblja jesen i zimu, kad je vani hladno i kad počinje proces smanjenja nosivosti kod kokošiju.

Ali nema razloga da seoska domaćinstva oskudijevaju u ovoj životnoj namirnici, koju u svakom trenutku mogu i da ponude na tržnici.

Niske temperature u zimskom razdoblju smanjuju nosivost kokošiju. Ako su uvjeti uzgoj loši, a u isto vrijeme se bilježe niske vanjske temperature, može doći do potpunog prestanka nosivosti i ponovnog pronošenja tek na proljeće. Naravno da do te pojave ne mora uvijek doći.

Ako se kokoši dobro hrane, dobro njeguju i ako imaju odgovarajuće uvjete smještaja, onda im se i u zimskom razdoblju, može održati, ili čak i povećati nosivost.

Iznad svega je neophodno u kokošinjcu održavati higijenu na zavidnom nivou. Treba provoditi kontinuirano preventivnu veterinarsku zaštitu, jer je dobra zdravstvena kondicija od presudne važnosti za maksimalnu mogućnost korištenja hrane i dobru nosivost kokošiju!

Osnova nosivosti u zimskom razdoblju je uzgoj kvalitetnih rasa, čija je prirodna odlika visoka nosivost. Važno je u cilju očuvanja nosivosti kokošiju u hladnom razdoblju godine ostaviti samo mlade koke koje su u odličnom zdravstvenom stanju.

Kokoši je u zimskim uvjetima potrebno uzgajati u kokošinjcima koje je moguće zagrijavati. To podrazumijeva da budu zidani od kvalitetnih i nepropusnih materijala. Potrebno je i da budu prostrani da se kokoši mogu slobodno kretati. Bitno je da održavaju svoju normalnu tjelesnu temperaturu koja iznosi od 40,5 do 43 Celzijevih stupnjeva.

Koke nosilje zahtijevaju i odlično osvjetljene prostorije u kojima borave. Potrebno je da osvjetljenje bude od najmanje 3,5 w po jednom metru kvadratnom. Temperaturu zraka u prostoriji u kojoj borave treba održavati na 20 stupnjeva. Neophodno je i da vlažnost zraka bude visoka od 65-75%.

Tijekom čitave jeseni i zime je neophodno osigurati izuzetno kvalitetnu hranu za kokoši. Treba ih pustiti da same odrede koliko im je dovoljno, odnosno voditi računa da hranilice uvijek budu pune.

To je važno kako bi koke nosilje mogle da se hrane po svojoj slobodnoj volji, i to isključivo koncentratom za koke nosilje. Neophodno je da svaki dan u hranilicama bude najmanje 110 gr koncentrata na jednu koku nosilju.

Treba naglasiti da je limitirajući faktor ishrane u zimskom razdoblju kvalitetna svježa zelena hrana.

Zato taj nedostatak treba nadoknaditi namirnicama koje se lakše nalaze, kao što su kupus, mrkva, ali i stočna repa. Ovaj zeleniš treba okačiti u prostoru gdje su smještene koke nosilje na visinu od oko 50 cm. To se radi kako bi ih nosilje kljucale po želji i na taj način direktno uticale na svoju produktivnost.

Mrkva je izuzetno korisna namirnica za ishranu koka nosilja u zimskom razdoblju zbog izuzetno visokog sadržaja provitamina A, koji potiče nosivost. Kokama nosiljama je moguće spremiti i naklijale žitarice, kao što su ječam i pšenica ali i druge ako ih ima na imanju. Naklijavanje žitarica u ove svrhe se vrši u mračnom prostoru, jer takve klice sadrže velike količine vitamina E. On direktno utječe na povećanje nosivosti kokošiju.

Kao i svoj drugoj gajenoj živini i kokama nosiljama je neophodno osigurati dovoljne količine svježe vode za piće. Za koke nosilje je to od dva do tri decilitra vode.

Uz primjenu ovih mjera osigurana je nosivost i tijekom zimskog razdoblja.

Agrosavjet.com

Vaš komentar

SLUČAJ "AMIR GROSS KABIRI"

POSLJEDNJE OBJAVLJENO

Protected by Security by CleanTalk