Širi se istina o Kabiriju – (II. dio) Je li Kabiri modelom korupcije došao u posjed galerije Aluminij?

PRO Oglas

Što je korupcija?

Riječ korupcija dolazi od latinskih riječi – corruptio (pokvarenost, kvarnost, izopačenost, razvrat, potkupljivanje, podmićivanje, kvarenje, truljenje, raspadanje).

Pored brojnih definicija pojma „Korupcije“ jedna od njih koja zorno opisuje ovu devijantnu pojavu u društvu je sljedeća definicija:

”Korupcija je devijantno ponašanje izabranih i imenovanih djelatnika koje nije u skladu s njihovim zadacima po službenoj dužnosti, a primjenjuje se u cilju stjecanja privatnog bogatstva ili statusa pojedinca, uže obitelji ili povezane grupe ljudi”. (Joseph S. Nye, Corruption and Political Development, 1967.)

Korumpiranom osobom se smatra:

svaka službena ili odgovorna osoba koja radi osobne koristi ili koristi „Skupine kojoj pripada“ zanemari opći interes koji je dužna štititi obzirom na zakone, položaj i ovlasti koje su joj povjerene.

Kada je u pitanju „Naš“ Aluminij, jer nigdje se danas ne može niti pronaći na webu da Aluminij postoji, jer ga je Kabiri prisvojio (ne navodimo pefiks gosp. Jer taj prefiks treba zaslužiti), prisvojio web adresu, logo, naziv, povijest, naslijeđe, pa čak ni to mu nije bilo dosta, te navodi da je „ON“, Amir Gross Kabiri i „CEO i founder“ (glavni izvršni direktor/generalni direktor i osnivač), onda u ovom članku moramo napraviti analizu i iznijeti dokaze da li u Aluminiju i Aluminij industriesu postoji korupcija. Već na ulasku na web stranicu Aluminija www.aluminij.ba možete sve spoznati, a to je da je Aluminij=Aluminij industries, te da je Aluminij osnovan 1975. a osnivač je sam Amir Gross Kabiri.

Zaključke, dragi čitatelji, Mi, nećemo iznositi, mi ćemo iznijeti činjenice na temelju vjerodostojnih dokaza i izvora, a vi ćete sami iznjendriti zaključke o tome da li u ova dva gospodarska društva postoji korupcija – pokvarenost, kvarnost, izopačenost, razvrat, potkupljivanje, podmićivanje, kvarenje, truljenje, raspadanje.

Dragi čitatelji, sami ćete iznijeti zaključke da li su ključne osobe managamenta Aluminija /Uprava i Nadzorni odbor/, pokvarene, kvarne, potkupljive, te osobe managamenta Aluminij industries – izopačene, razvratne, te kvarne – a sve po definiciji pojma korupcije gore navedene.

Ključna tema ovog članka je Galerija Aluminij, sada nosi naziv THE HUB OF FINE ARTS, gdje ćemo prikazati u detalje, kako i na koji način je došlo da Amir Gross Kabiri uđe u posjed ovog poslovnog prostora, te kako i na koji način je skrojen „Orkestriran tender“, a da se prikrije korupcija.

Uglavnom, ultimativni zadatak je bio da se jedan od najatraktivnijih poslovnih prostora u Gradu Mostaru mora dati Kabiriju. Riječ je o moderno uređenom poslovnom prostoru površine 553 m2 u ulici Kralja Tvrtka bb 88000 Mostar.

Međutim poslušnici -Uprava , Nadzorni odbor, ne znajući da postoje zakoni, da postoji obveza, moral, etika i struka koju moraju poštivati na pozicijama koje obnašaju, oni sve to zanemare te cca 7-8 mjeseci prije otvaranja Galerije (svibanj 2022), Kabiriju predaju ključeve Galerije, tj dade se Galerija na raspolaganje Kabiriju bez ikakvog ugovora, tj .bez ikakve odluke nadležnih tijela Aluminija.

Sve je učinjeno, amaterski, prozirno, nezakonito, dokazivo nesavjesno i uz zlouporabu položaja da se ovaj prostor „pokloni“ (a najam je farsa) baš Amir Gross Kabiriju tj njegovoj firmi.

Kada kažemo prozirno – dijete odmah na prvu može uočiti sve nepravilnosti.

Kada kažemo orkestrirano – nakon već više mjeseci posjeda Galerije od strane Amir Gross Kabirija, nastaje strka i zbrka, kako sve to pokriti papirima, međutim aljkav posao se uradi te ti papiri sve i otkriše.

Upravo, portal OTPOR.Media, u posjedu je dijela tih papira koji otkrivaju osnovane sumnje, u pogodovanje, zlouporabe položaja, nesavjesno postupanje, korupciju te štetan Ugovor, a riječ je o papirima- pisanim izjavama sudionika Aluminija i Aluminij industries koji provode ovaj veliki projekt „Gušenja i eutanazije Aluminija, za interes i korist Amir Gross Kabirija“. Te izjave su dokazni materijal, a date Federalnoj upravi policije, prilikom poziva prijavljenim iz ove dvije firme da daju iskaze a u svezi kaznene prijave koja je podignuta protiv njih zbog osnovane sumnje u počinjenja kaznenih djela iz područja gospodarskog i financijskog kriminala. O osnovanim sumnjama u počinjenje gospodarskog kriminala koji se odvija u Aluminiju, u posljednju godinu dana pisali smo praktički u epizodama- ništa na pamet, za sve smo imali dokaze i izvore.

Svi sudionici ove firme izjavljuju da je direktor Aluminija uz suglasnost Nadzornog odbora potpisao 2021. g Memorandum o poslovnoj suradnji sa Aluminij industries, a vezano za prostor Galerije. Sam memorandum u sebi je nosio osnovnu sadržinu, a to je doprinos društvenoj zajednici.

Znači Aluminij koji svaki mjesec tone u gubitak od cca 1,5 mil KM, tj. cca 18 mil KM godišnje, te koji ima cca 450 mil KM dugova vjerovnicima koji su zamrznuti, ima toliko izraženu svijest o umjetnosti, kulturi, te doprinosu društvenoj zajednici, te definira cilj i strategiju da se navedeni prostor koji je najatraktivniji u gradu može, treba i smije iznajmiti samo za galerijske svrhe. Ne dolazi u obzir banka, jedna dvije ili tri koje se mogu smjestiti u navedeni prostor, ne dolazi u obzir restoran, ne dolazi u obzir tržišna logika i interes Aluminija da se prostor od 553 m2 iznajmi po najboljoj tj najvećoj cijeni – sve to pada u vodu, bitna je prozirna priča za malu djecu da to mora biti galerija, gdje su već 2021. g ključevi galerije i prostor bez ikakva osnova dati Aluminij industriesu na raspolaganje i korištenje.

Tako se u dokumentaciji koju imamo u posjedu navodi da je 15.06.2022. g znači u vremenu kada je FUP prikupljao izjave, (a nakon otvaranja Kabirijeve Galerije) kreiran dopis Aluminija br. 04-458/22 kojim se pojašnjava, da se Memorandum o poslovnoj suradnji u svezi Galerije, sklopio sa Aluminij industries doo dana 21.10.2021. g iz razloga što je Galerija bila u lošem stanju.

Ovdje je potrebno staviti akcent na „loše stanje“ poslovnog prostora Galerije“ – u nastavku ćemo opisati zašto.

Zatim sam Memorandum predviđa da će Aluminij industries imati obvezu prilagoditi prostor u skladu s namjenom korištenja (znači adaptirati ga), bez prava traženja povrata uloženih sredstava. Te da će Galerija služiti za izlaganje vrijednih umjetnina što će doprinijeti Ugledu svih stranaka Memoranduma i ugledu lokalnoj zajednici.

Manipulacija, obmane i laži se otkrivaju u samim iskazima prijavljenih osoba gdje većina članova Nadzornog odbora u iskazima navodi da je Memorandum potpisan sa Aluminij industries doo iz razloga što je trebalo da se u postojećoj Galeriji 23.12.2021. održi neki događaj, vjerojatno izložba isl, ali zbog Pandemije Korone navedeno nije održano. Dok Direktor Aluminija navodi da je trebao taj događaj da se održi 23.12.2021. ali nije održan jer Galerija nije adaptirana.

Svim Mostarcima i šire je poznato da je Galerija Aluminij bila otvorena do 2019. g. da je riječ o suvremenom i adaptiranom prostoru za galerijske namjene, te je opremljena i urađena po najvećim standardima prilagođenim za tu namjenu.

Iz gore navedenih dokaza svima jasno može biti, da i zaključe, ako je Memorandum potpisan 21.10.2021.g te ako je Kabiri ušao u posjed Galerije tek npr u 11. mjesecu 2021. g, te ako je, a stvarno je bio planiran da se organizira taj događaj 23.12.2021. g, onda ne stoji činjenica da se Galerija mogla adaptirati i renovirati za cca mjesec dana, te ne stoji činjenica iz dopisa direktora da je Galerija bila u u lošem stanju.

Početkom 2022. g Kabiri započima opsežne građevinske radove u Galeriji. Da li je trebao- nije, ali Kabiri je želio da po svom ukusu Galeriju pretvori u „Crni tunel“, te je renoviranje započelo. Intenzivni i opsežni građevinski radovi su rađeni u Galeriji u periodu Siječanj 2022 –Svibanj 2022.

Napominjemo, Kabiri je u posjedu prostora Galerije od kraja 2021. g, i izvodi građevinske radove, renovira, a nema nikakav ugovor o najmu sa Aluminijem.

Zatim Kabiri dopisom br 01-548/2022 od 22.03.2022. g traži od Aluminija da mu se iznajmi prostor Galerije. Znači on je već u prostoru, već ga je praktički renovirao, pa u fazi kada treba izložiti svoje prenesene slike i figure (osobni opus umjetnina Kabirija), obraća se zahtjevom Aluminiju za najam poslovnog prostora.

„Kako Amir okom, Nadzorni odbor odmah skokom“- 28.03.2022 zajeda N.O., te donose zaključak br 02-2-18/2022 kojim se odobrava pokretanje pozivnog natječaja za najam prostora Galerije.

Možete li zamisliti strategiju koju je Nadzorni odbor osmislio da opravda i papirima pokrije navodnu svoju zakonitost rada, a već je 6 mjeseci Galerija u rukama Kabirija, i već je Galerija renovirana po standardima Kabirija a standardi su da je sve crno i izvana i iznutra. Tj. već smo mi to dali Kabiriju, ali hajdemo sada malo to pokriti papirima da nam ne bi netko nešto spočitao, pa da sve izgleda transparentno.

Te se tako formira povjerenstvo za natječaj prostora Galerije Aluminij odlukom Direktora br 04-4-31/2022.

Ponude su poslate, pozivnim tenderom, pazite na koje institucije: Hrvatski dom Herceg Stjepan Kosača, Rektorat Sveučilišta u Mostaru, Hrvatsko narodno kazalište Mostar, te naravno Aluminij industries.

15.04.2022. g otvaraju se ponude, pristigla samo jedna ponuda i to od Aluminij Industriesa doo na ponudu najamnine od 500 KM. Zamislite za 553 m2 najatraktivnijeg poslovnog prostora u Mostaru stiže ponuda za najam od 0,90 KM po m2. Bravo prof Klepiću predsjedniče Nadzornog odbora, bravo Amire Kabiri!!!!

Naravno ponuda izgleda prozirno niska, te se odbija, a sve ciljano i smišljeno je ponuda tako nisko poslana pa odbijena, te smo sada već u svibnju 2022.

Na prostoru Galerije je već natpis THE HUB OF FINE ARTS, sve je renovirano, mrežasta plastična fasada je stavljena izvana te sve izgleda kao crni bunker, ali najma još nema, natječaj nije zatvoren.

Iz dokumentacije koju imamo u posjedu, a znajući da je Kabiri megaloman, ali nismo mogli vjerovati da je toliki, isti je istražiteljima izjavio da je uložio u renoviranje prostora Galerije ni manje ni više nego 1 milijun KM, znači 1 mil KM, bez ugovora o najmu, bez dozvola za rad itd….

Sada zamislite Svibanj je 2022. Galerija Amir Gross Kabirija THE HUB OF FINE ARTS već se osvijetljava, pristiže kontigent umjetnina Amir Gross Kabirija, Šleperi sa dobro upakovanim slikama istovaruju a Nadzorni odbor još nije odlučio kome će izdati prostor Galerije Aluminij, ili će poništiti natječaj pa ponoviti novi.

Zatim Kabiri po već isprobanom modelu kupovine anoda po 10 puta nižoj cijeni, koristi isti model strategije kao za anode.

Dana 09.05.2022. g znači samo 2,5 tjedana prije GRAND OPENINGA Kabirijeve Galerije, Kabiri upućuje dopis Upravi Aluminija br. 01-921/2022 u kojem je ponudio mjesečni iznos od 1500 KM na konto najma prostora Galerije od 553 m2. BRAVO Kabiri!!

U tom periodu cijeli Mostar, portali, web stranice, jumbo plakati po Hercegovini najavljuju grandiozno otvaranje Kabirijeve Galerije THE HUB OF FINE ARTS , a koja je najavljeno za 28.05.2022.

https://bljesak.info/kultura/slikarstvo/svecano-otvoren-the-hub-of-fine-arts-u-mostaru/384016

Svečano otvoren “The Hub of Fine Arts” u Mostaru Otvaranje The Hub of Fine Arts u Mostaru predstavlja istinski doprinos razvoju kulturnoga života grada i cijele regije

Slijedom navedenog zaključujemo da je Kabirijeva Galerija otvorena bez Ugovora o najmu poslovnog prostora, te zaključujemo bez ikakve dozvole odjela gospodarstva Grada Mostara. Galerija je otvorena kako naš narod kaže „NA CRNO“

Bez obzira na to, to nije smetalo Gradonačelnika te najveće političke uzvanike da podrže Kabirija i izraze mu divljenje. Tako su mnogi mediji na svojim naslovnicama stavljali sljedeći naslov:

Čović i Kabiri u Mostaru otvorili galeriju vrijednu 300 milijuna maraka

Tako je tih cca mjesec dana udarna vijest bila i radost Mostara što se Mostaru ponovo vratila umjetnost, koju je donijela osoba o kojoj nitko ništa nije znao, niti dan danas vrlo malo zna, a što se tiče umjetnosti koju je donio u Mostar riječ je o njegovoj privatnoj kolekciji koju je deponirao u Galeriju Aluminij.

Obzirom da u tom trenutku i nakon otvaranja Galerije zvana Kabiri – Nadzorni odbor i Direktor Aluminija su u velikoj panici, te su pod pritiskom da riješe papire, te sve to ozakone.

Direktor Aluminija donosi Prijedlog pod br. 04-42/22 od 03.06.2022. a koji se odnosi na prijedlog Odluke o zaključenju Ugovra o najmu sa Aluminij industries po cijeni najma od 1500 KM, te isti upućuje Nadzornom odboru.

Dana 07.06.20222.g Nadzorni odbor i to članovi državnog kapitala, žestoko su se borili da odobre taj najam i pokriju sve ono što ih opisuje u prvih 5 rečenica ovog članka, te tijesno većinom od 4:3 donose odluku o prihvaćanju najma sa najamninom od 1500 KM, znači 2,71 KM/m2.

Da je kiosk u pitanju veća bi najamnina bila, a prostor Galerije Aluminij mogao se bez ikakvih problema iznajmiti po 10 puta većoj vrijednosti.

Dragi čitatelji, vezano za definiciju KORUPCIJE

Korumpiranom osobom se smatra:

svaka službena ili odgovorna osoba koja radi osobne koristi ili koristi „Skupine kojoj pripada“ zanemari opći interes koji je dužna štititi obzirom na zakone, položaj i ovlasti koje su joj povjerene.

Pitanje za Vas čitatelji, da li je u detaljnom opisu ovog scenarija i filma, najma Galerije Aluminij došlo do KORUPCIJE?

Da li direktor i Nadzorni odbor bar oni koji su glasovali za najam pripadaju Skupini koji rade isključivo za interes Kabirija a ne Aluminija?

Da li su dragi čitatelji samo u ovoj predmetnoj stvari najma Galerije počinjena sljedeća kaznena djela:

Zlouporaba položaja ili ovlasti , KZ F BIH čl 383 st 3

Nesavjestan rad u Službi, KZ F BIH čl 387. st 1.

Sklapanje štetnog ugovora KZ F BIH, čl. 252. st.2

Pogodovanje trećim stranama.. itd????????… na vama je da sami sebi odgovorite.

Koliko puta svi mi Hercegovci smo bili u situaciji da vidimo i doživimo da nam bliska rodbina, susjedi, prijatelji koji dođu na odmor u Hercegovinu, a rade u Njemačkoj, dođu sa bijesnim autom, a svi mi se divimo kako su uspjeli u Njemačkoj, te kako su zaradili dobre novce. Kasnije saznamo da je to auto uzeto na rent –a –car. Naravno učenije: ako si otišao iz svog sela- nikada u svom selu, kada se vraćaš, ne pokazuj da si fukara, radije zajmi i pokaži se da si uspješan!!

Tako i Kabiri u svom selu tj Izraelu voli da se šepuri i da doživljava ovacije pogotovo medija koji o njemu pišu ono što im on prezentira, pa im je tako prezentirao da posjeduje svoj muzej u Mostaru, privatni..

https://www-one-co-il.translate.goog/Article/21-22/1,1,5,57308/410856.html?ref=hp&_x_tr_sl=iw&_x_tr_tl=bs&_x_tr_hl=bs&_x_tr_pto=sc

U ovom članku sportskog Izraelskog časopisa „One“ pišu hvalospjeve o Kabiriju

Kabiri se prošle sedmice sastao sa visokim državnim dužnosnicima u gradu Mostaru u kojem radi, kada su došli u Izrael na proslavu Dana nezavisnosti. Na skupu je učestvovalo oko 200 lokalnih zvaničnika. Također, nedavno je otvorio svoj umjetnički muzej/galeriju, sektor u kojem je i dalje aktivan.

Ono što je pomalo i bolesno- članak je izašao 18.05.2022. kada Galerija nije bila ni otvorena, a nije postojao ni ugovor o najmu niti bilo kakve dozvole za rad.

NA KRAJU OTKRIVAMO ZNAČAJAN DIO ISTINE O AMIR GROSS KABIRIJU- FAKE- INVESTITORU- FAKE VLASNIKU GALERIJE U MOSTARU, JER GALERIJA NIJE NJEGOVA, TE SE NADAMO DA ĆE BAR NAKON OVOGA JAVNOST, A I RADNICI KOJI RADE ZA NJEGA BAR MALO BITI BLIŽI ISTINI KOJA OPISUJE AMIR GROSS KABIRIJA (IZVOR IZRAELSKI TISAK):

https://www-globes-co-il.translate.goog/news/article.aspx?did=1001296331&_x_tr_sl=iw&_x_tr_tl=bs&_x_tr_hl=bs&_x_tr_pto=sc

Oni koji su pratili sportsku štampu u periodu 2015-2017, vrlo dobro znaju ime Gross Kabirija. Bio je predsjednik i vlasnik Hapoela Tel Aviva u godinama koje su završile zamrzavanjem postupka grupe i ozbiljnim optužbama likvidatora grupe, advokata Shaula Kotlera, u vezi sa upravljanjem Gross Kabirijem. Od biznismena koji se pojavio niotkuda s nadom da će spasiti tim u svojim ustima (i u džepu), postao je još jedan predsjednik koji nije uspio da ga vrati na pravi put, i figura koju mnogi navijači mrze. desetine milijuna šekela u timu, ali je optužen za problematično ponašanje, povećanje deficita i prebacivanje Kima u komandu grupe za svoje račune.

U okviru procesa zamrzavanja procedura Hapoela iz Tel Aviva, kao garancija je data i zbirka skulptura Grosa Kabirija u vrednosti od 55 milijuna dinara, ali je i tada bilo onih koji su sumnjali u ovu procenu. „Ovo su iste skulpture iz Degasove serije u kolekciji, ali to nisu skulpture koje sam poklonio Ermitažu“, kaže Gros danas o Biriju. “Kipovi nemaju nikakve veze sa nogometom, tamo je zlonamjerno pomiješano da me diskreditiraju i napravi štetu. Sretan sam što je barem umjetnost donijela na naslovne stranice iako su se bavili samo vrijednošću statua, a ne važnost umetnost

Iz navedenog je vidljivo da su ga navijači mrzili dok je posjedovao nogometni klub Hapoel, da je bankrotirao sa klubom Hapoel, da je radio sumnjive poslove sa transakcijama, da je založio svoju zbirku umjetnina za kredite i dugove vjerovnicima.

E sada vraćamo se na zadnji članak od prije neki dan pod naslovom „Širi se istina o Kabiriju“ gdje smo dokazali sa izvatkom iz Izraelskih medija da je na sudu u Izraelu u travnju 2019 g pokrenut proces bankrota Amir Gross Kabirija.

Zaključak: ako su Kabirijeve umjetnine, a jesu bile zalog po dugovima vjerovnika nogometnog kluba Hapoel, te kreditora, a te umjetnine su po pisanju izraelskih medija vrijedile cca 55 mil šekela što je cca 15 mil USD, onda ponovo pompezno izjavljivanje Kabirija da umjetnine koje je donio u Mostar vrijede 200 pa i 300 mil USD. Ma daj, Kabiri!

Onda izraelske novine iz tog perioda 2019 g pišu da je i tih 55 mil Šekela precijenjena vrijednost, a pitamo se sada nakon rata u Ukrajini, obzirom da je Kabirijev opus slika vezan u velikom omjeru za ruske umjetnike, koliko sada vrijede te umjetnine i da li vrijede.

Da je u stvarnosti Kabiri otvorio Galeriju samo za sebe i u nju deponirao svoja umjetnička djela govori i činjenica da od vremena otvaranja nije organizirao niti jednu izložbu ne svojih djela već nekih drugih djela. Nije svoja djela ponudio na razgledavanje građanima Sarajeva kroz neku izložbu u Sarajevu… ili npr dalje Zagreb, Dubrovnik, Beograd.

Da je od Galerije Aluminij napravio bunker za svoja djela koja je sklonio u Mostar, vjerojatno da ne budu ovršena (ne izmišljamo- tako pišu izraelske novine da su mu umjetnička djela kolateral). Pa je pokrenuta ovrha nad njegovom imovinom), govori i činjenica da ako hoćete posjetiti Galeriju dobit ćete odgovor zatvoreno – instalacija je u pripremi, a ako hoćete sa 50 m snimiti fasadu Galerije zaštitari trče za vama da vam zabrane.

Ako ste na Mostarskom Sajmu mislili bilo što uslikati od izloženih djela bilo vam je zabranjeno.

Tako zaključujemo da je Kabirijev opus umjetnički djela isključivo vezan samo za njega samoga, pa pravimo usporedbu sa Nadanom Vidoševićem koji je bijele medvjede, slike umjetnine, držao u podrumu kuće, te imao kauč/sofu na koju bi sjeo i sam uživao gledajući sve umjetnine koje mu je omogućila korupcija na čelu Hrvatske Gospodarske komore.

Mi pitamo a vi dragi čitatelji sami sebi dajte odgovor:

-Je li Amir Kabiri zakonit investitor te je li mu najam imovine Aluminija Zakonit?

-Je li donio ikakav kapital, ako smo nekada ranije dokazali da je prikazao samo tri neprofitne organizacije u Izraelu sa kojima se predstavio kao investitor, te je prikačio kao bedž kineske firme koje su nestale, a pitanje je jesu li i postojale u pregovorima ili samo na papiru?

-Je li Amir Kabiri morao napustiti Izrael?

-Je li Amir Kabiri donio svoja umjetnička djela da ih skloni u Mostar da mu ih država i sud ne oduzme kroz ovršni postupak?

-Šta znači izjava video Kabirija datog Bloomberg Adria kada kaže da je došao u Mostar, tu ostaje i ne misli ići nikuda?

-Smije li se Amir Kabiri vratiti u Izrael?

-Je li Kabirija možete svrstati u definiciju koja opisuje pojsam „Koruptivna osoba“

-Smatrate li da je Kabiri vođa Skupine iz definicije „Pojma Koruptivne osobe „ sa početka članka?

-Je li smatrate da će Kabiri jednostavno nestati- tj pobjeći?

-Smatrate li da Kabiri treba namiriti gubitke Aluminija koji su nastali zbog njegovog najma imovine Aluminija 51,6 mil KM gubitaka plus 135 mil KM zateznih kamata vjerovnicima za tri godine?

-Smatrate li da je Amir Kabiri počinio kaznena djela iz područja gospodarskog i financijskog područja?

-Ako „da“ – treba li ga uhapsiti i procesuirati?

-Smatrate li da je danas Kabiri najveća prijetnja politici HDZ-a?

-Hoće li Vlada F BiH polagati ispit na slučaju Amira Kabirija, te hoće li ga položiti?

-Je li Kabiri prijetnja za samu Vladu F BiH, ako Vlada ne reagira na sve činjenice koje ima i zna, a činjenice su teške, velike, gorke i opasne?

-Prije godinu dana Kabiri je izjavljivao da je ovo što radi u aluminiju „Poslovna operacija koju radi sa političarima“, smatrate li da je ova Kabirijeva poslovna operacija završila, te da treba sam to shvatiti?

U idućem nastavku idemo dalje o temi Amir Gross Kabiri tj. u pripremi je naslov “Širi se istina o Kabiriju dio treći“

Istraživački tim portala OTPOR.Media

Portal OTPOR.Media redovno je upravo ove stvari javnosti prezentirao i upozoravao kroz naše brojne istraživačke radove gdje smo razotkrivali sav kriminal koji se “uvukao straga” u Aluminij Mostar! Sve članke možete pronaći na link stranici:

SLUČAJ: Amir Gross Kabiri

Komentiraj

Unesite svoj komentar!
Ovdje unesite svoje ime

PRO Oglas

POSLJEDNJE OBJAVLJENO

%d blogeri kao ovaj: