Udruga Pravi Put organizira BESPLATNU radionicu u Ljubuškom pod nazivom “PREPOZNATI NASILJE NAD ŽENAMA”

PRO Oglas

“Udruga Pravi Put organizira BESPLATNU radionicu u Ljubuškom, Hotel Bigeste dana, 19.01.2024.s početkom od 19:00h pod nazivom “PREPOZNATI NASILJE NAD ŽENAMA”

Nasilje označava odnos između dvije strane, u kojem jedna strana upotrebom ili samom prijetnjom uporabe sile utječe na drugu stranu.

Nasilje je svjesna okrutnost usmjerena prema drugima s ciljem stjecanja moći pomoću nanošenja psihičke i/ili fizičke boli.

Rizik za pojavu nasilja nad ženama eskalira naročito kada se u društvu/državi pojavi kriza bilo kog oblika. U sukobima, žensko tijelo često postaje bojno polje, sa nasiljem koje se koristi za ponižavanje i tlačenje. Rizici za nastanak nasilja se pojačavaju jer se žene mogu istjerati iz svojih domova i odvojiti od svojih uobičajenih mreža podrške, dok su socijalni i pravni sistemi zaštite nedostatni, oslabljeni ili totalno uništeni, pa se i nasilje prema ženama i djevojčicama širi i izvan obiteljskog okruženja.

Nedostatak prijava i dostupnost podataka kroz redovne statistike nadomještavaju postojeće studije, koje pokazuju da će nasilje na temelju spola u humanitarnim hitnim slučajevima vjerojatno biti poražavajući zastupljeno.

Nasilje nad ženama ima reperkusije i na zdravstvene posljedice prema djeci, te socio-ekonomske posljedice na obitelj, zajednicu i društva u cijelosti. Žrtve nasilja u porodici u BiH dospjele su u središte interesiranja i zaštite društva, uslijed promjene zakonskih propisa, edukacije, jačanja kapaciteta i unapređenja prakse institucija za efikasniju primjenu zakona, kao i poboljšanja suradnje institucija i nevladinih organizacija. Žrtve nasilja u obitelji su sve više ohrabrene da nasilje prijave nadležnim institucijama, subjektima zaštite i da se za pomoć obrate nevladinim organizacijama koje se bave pitanjima nasilja u obitelji.

Nasilje nad ženama definirano je u skladu sa Konvencijom o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji Vijeća Europe kao kršenje ljudskih prava i oblik diskriminacije nad ženama, a predstavlja sva djela rodno zasnovanog nasilja koja dovode ili mogu dovesti do: fizičke, seksualne, psihičke, odnosno financijske povrede ili patnje za žene, obuhvaćajući i prijetnje takvim djelima, prinudu ili proizvoljno lišavanje slobode, bilo u javnosti bilo u privatnom životu. U skladu sa istom konvencijom, nasilje u obitelji definirano je kao

“svako djelo fizičkog, seksualnog, psihičkog, odnosno ekonomskog nasilja do kojeg dolazi u okviru obitelji ili domaćinstva, odnosno između bivših ili sadašnjih supružnika ili partnera, nezavisno od toga da li počinitelj dijeli ili je dijelio isto prebivalište sa žrtvom (Vijeće Europe, Konvencija o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji, Istanbul, 11. svibanj 2011. godine).”

https://lnkd.in/dHXdSbXp

https://forms.gle/8pU6xqa3JWbFhYSX7

Komentiraj

Unesite svoj komentar!
Ovdje unesite svoje ime

SLUČAJ "AMIR GROSS KABIRI"

POSLJEDNJE OBJAVLJENO