VIDEO: Dr.sc. Ivona Šego – “Zbog feminizma danas žene smiju izići iz kuće!”

PRO Oglas

Ove subote, 13.ožujka, u kino dvorani Borak u Širokom Brijegu održana tribina povodom Međunarodnog dana žena. Događaj je organiziralo Povjerenstvo za ravnopravnost spolova Gradskog vijeća Široki Brijeg i udruga Diva-žena sa stavom. Kako smo i obećali donosimo inspirirajuće priče panelistica ovog događaja.

Prva panelistica bila je dr.sc. Ivona Šego Marić, profesorica sa Pravnog fakulteta Sveučilišta u Mostaru. Profesorica Ivona je govorila o položaju i pravima žena kroz povijest i danas, a svoje predavanje je započela citatom iz Biblije:”Na svoju sliku Bog stvori čovjeka, na sliku Božiju on ga stvori muško i žensko. “, te je nastavila dalje:

-Upravo danas mnogi pokreti koji se bave promicanjem prava žena negativno analiziraju položaj žene u monoteističkim religijama, a upravo je Isus bio 2000 godina ispred svog vremena jer jer rušio paradigmu patrijarhalnom židovskom pokretu i pristupao ženama kao jednako vrijednim bićima. Kroz povijest različita su bila prava i položaj žena u društvu. U Babilonskom pravu žene su imale pravnu i poslovnu sposobnost, raspolagale svojom imovinom, mogle sklapati pravne poslove, svjedočiti na sudu, no ipak nisu bile izjednačene sa muškarcima. U Antičkoj Grčkoj, kolijevci europske civilizacije i demokracije ženama je bilo zabranjeno kretanje noću dok im se i danju ograničavalo. Jedina uloga žene je bila ona majčinska uloga. I kroz srednji vijek uloga žene je bila produživanje ljudskog roda. Dok u srednjem vijeku Crkva je imala veliku kulturološku ulogu, ona je pomagala ženama da se školuju i stječu pismenost. Aristotel je pisao da su žene po prirodi hladnije od muškaraca pa ih valja držati u kući da se ne prehlade, da je žena stvorena od muškarca, radi muškarca i da mu služi. Bitno je govoriti, bitno je pisati o pravnom položaju žena jer su najčešći naslovi koji govore o ženama upravo iz polja diskriminacije ili još gore o ženama kao žrtvama obiteljskog nasilja. Upravo i ova tribina nastoji dati svoj doprinos primičući načela te jednakosti. Feminizam se danas često povezuje sa radikalnim značenjem kako kod muškaraca tako i kod većeg broja žena, ali feminizam je svjetonazor koji se zalaže za unaprjeđenje položaja žena, ukidanje spolne diskriminacije i promicanje rodne jednakosti. Danas, gledajući kroz povijesnu prizmu da nije bilo feminizma ne bi uopće mogle izići iz kuće da se ne prehladimo – zaključila je Šego.

OTPOR.Media

PRO Oglas

POSLJEDNJE OBJAVLJENO