VIDEO: Satnija za posebne namjene BETA – Široki Brijeg obilježila 30 godina od osnutka

PRO Oglas

Satnije za posebne namjene BETA je osnovana u ljeto 1991. godine. Zapovjednik satnije je bio general Miljenko Lasić Mića, a njegov zamjenik Vlado Pavković. Kroz satniju je prošlo 88. bojovnika, nažalost 6-ih je položilo život na oltar domovine, a 25 ih je što teže, što lakše ranjeno. Svoja prva borbena iskustva satnija je doživjela na Dubrovačkom ratištu u listopadu 1991. godine.

Posljednja i najveće akcija, a koja je na ponos HVO u kojoj su sudjelovali i pripadnici BETA-e gdje su imali i uspješno odradili svoj zadatak je pravac od Mostarskog blata prema Vardi.

Satnija je tada imala konkretan zadatak da zajedno s Kažnjeničkom bojnom zauzmu Orlovac, Brkanovo brdo, Miljkoviće, Vardu, Jasenice i vojarnu Heliodrom. Bila su dva pravca napada. Jedan pravac je radila Kažnjenička bojna preko Orlovca i Brkanova brda a satnija Beta je dobila pravac od Mostarskog blata prema Vardi. Na tom putu su prošli i kroz minsko polje ali su svoj zadatak odradili u potpunosti izbivši na Vardu i tu se spojili s drugim pravcem napada. Moramo napomenuti da se ne zaboravi kako su pripadnici Bete tada zarobili tri tenka, jedan BST i više MTS-a.

Danas, nakon 30 godina ponovno na okupu svi koji su mogli doći na Trg širokobrijeških žrtava gdje su položili vijenac i zapalili svijeće za svoje suborce i brojne branitelje koji su poginuli i umrli u međuvremenu.

Više u video prilogu OTPOR.TV-a:

Iduće obilježavanje najavljeno je za 21.10, kada se održala akcija izlazak na Galac, koji je za Mostar a i Široki Brijeg bila jako bitna kvota za obranu ovih područja. Te ovim putem pozivaju sve branitelje da se pridruže u ovoj inicijativi.

VIŠE FOTOGRAFIJA na službenoj Facebook stranici portala OTPOR.Media:

Mili Marušić / OTPOR.Media

POSLJEDNJE OBJAVLJENO

PRO Oglas