Zapošljavaju iako im radnika ne treba pa napravili gubitak od 81 milijun KM

PRO Oglas

Prosječna nabavna cijena električne energije u tekućoj godini iznosila je 343,98 KM/MWh, dok je prosječna prodajna cijena bila 340,72 KM/MWh, što ukazuje na činjenicu da je nabavna cijena električne energije bila veća od prodajne cijene. Navedeno je utjecalo na manje ostvareni prihod u odnosu na planirani, stoji u Izvještaju o financijskoj reviziji Javnog poduzeća Elektroprivreda HZHB d.d. za 2022. godinu.

Zaduženje

Tijekom revidirane godine proizvedeno je 1.451,45 GWh električne energije, što je 81,1% planirane proizvodnje. Prihodi od prodaje električne energije ostvareni su isporukama za 204.500 kupca (potrošača) električne energije. Prihodi od prodaje domaćinstvima iskazani su u iznosu od 109.675.417 KM, a za ostale distributivne kupce u iznosu od 57.785.646 KM.

Kako su naveli revizori, koeficijent tekuće likvidnosti na 31. 12. 2022. godine ukazuje na to da Društvo tekućim sredstvima (106.769.279 KM) nije u mogućnosti izmiriti tekuće obveze (109.606.160 KM). ‘

‘Za osiguranje tekuće likvidnosti u 2022. godini Društvo se zadužilo kratkoročnim kreditima u iznosu od 34.000.000 KM (overdraft i revolving krediti). Tijekom 2022. godine ostvaren je značajan pad prihoda od ugovora s kupcima, što je rezultiralo gubitkom od 81.075.023 KM, dok su samo troškovi plaća i ostalih ličnih primanja veći u odnosu na prethodnu godinu za 7.415.139 KM”, navodi se u revizorskom izvješću.

Dodaje se kako su sredstva za reklame i sponzorstva iskazana u iznosu od 2.248.931 KM, i veća su od planiranih za 293.931 KM, što nije u skladu s Pravilnikom o sponzorstvu Društva, navodi se i dodaje kako sredstva nisu realizirana u skladu s potpisanim ugovorima i u cilju postizanja najboljih efekata za Društvo.

Nepravični tenderi

”Kod provođenja postupaka javnih nabavki roba, usluga i radova u iznosu od najmanje 3.665.594 KM tenderska dokumentacija nije sačinjavana na način da omogući aktivnu i pravičnu konkurenciju, nije primjenjivan odgovarajući postupak, te nije osigurana realizacija prema potpisanim ugovorima, što nije u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama”, navodi se.

Između ostalog, revizori kažu kako je prijem 37 zaposlenika u radni odnos izvršen putem Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u FBiH na određeno vrijeme do šest mjeseci, bez provođenja postupka javnog oglašavanja. ‘

‘Zapošljavanje u Društvu, najvećim dijelom, izvršeno je putem javnog oglašavanja i provedene konkursne procedure, a značajan broj zaključenih ugovora o radu (njih 65) zaključen je za administrativne poslove (samostalni referent za obračun, blagajnik, stručni suradnik za zastupanje, viši referent za naplatu i sl.). Konstatirali smo da je ukupno 37 zaposlenika primljeno u radni odnos putem Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u FBiH na određeno vrijeme do šest mjeseci. Također smo konstatirali da je sa 16 pripravnika koji su u toku 2022. godine zaključili ugovor o stručnom usavršavanju, nakon isteka tog ugovora, zaključen ugovor na određeno vrijeme primjenom Uredbe”, navedeno je.

Naknade

Troškovi ostalih primanja i naknada zaposlenima koje se odnose na topli obrok, regres i jubilarne naknade isplaćene su za najmanje 7.255.229 KM više od porezno dopustivih iznosa propisanih Zakonom o porezu na dohodak, što revizori smatraju ”neprimjerenim s obzirom na iskazani gubitak”.

Odluka o visini naknade za regres u iznosu od 1.000 KM po zaposlenom značajno je viša od minimalno propisanog iznosa, navode revizori. Naime, u mjesecu kada je Odluka donesena, neoporezivi regres je iznosio 505,50 KM.

Naknade zaposlenima iskazane su u iznosu od 14.051.385 KM i utvrđene su sporazumom sa sindikatom (topli obrok, regres i jubilarne naknade). Ove naknade isplaćene su značajno iznad porezno dopustivih u iznosu od najmanje 7.255.229 KM. Društvo prilikom isplata ovih naknada nije uzelo u obzir značajan pad prihoda u odnosu na prethodnu godinu i iskazani gubitak od 81.075.023 KM, kao i nepovoljne financijske pokazatelje, te su isplate ovih naknada iznad porezno dopustivih imale direktan utjecaj na ostvarene gubitke iz redovnog poslovanja u 2022. godini.

Ugovor sa Sveučilištem

U skladu s članom 15. Zakona o javnim poduzećima Uprava Društva je dužna izvršavati svoje funkcije iz dužnu pažnju, stručno i savjesno, a uzimajući u obzir da je Društvo u 2022. godini iskazalo negativan financijski rezultat, te da bilježi kontinuirano povećanje broja zaposlenih, zapošljavanje se može smatrati neopravdanim, iako je planom poslovanja broj zaposlenih unutar planiranog okvira.

”Zbog nepovoljnih uvjeta poslovanja bilo je potrebno revidirati plan poslovanja i unutar njega plan zapošljavanja, te razmotriti opravdanost povećanja broja zaposlenih u uvjetima negativnog poslovanja, u skladu sa članom 24. Zakona o javnim poduzećima”, naveli su revizori.

U izvještaju se analizira i kupovina nekretnina pa se navodi kako je na osnovu Odluke Uprave Društva u 2021. godini sklopljen ugovor sa Sveučilištem u Mostaru o kupovini dijela nekretnine ukupne cijene 1.200.000 KM i isplaćen je avans u iznosu od 600.000 KM.

”Prema potpisanom Ugovoru, Prodavac je bio u obavezi da izvrši rekonstrukciju nekretnine do 30. 11. 2022. godine, što nije ispoštovano. Rok je prolongiran do 30. 6. 2023. godine, ali ugovorna obaveza nije ispoštovana do okončanja revizije. Uvidom u dokumentaciju, nismo se uvjerili da je Uprava poduzela aktivnosti i iskoristila sve mjere u skladu sa potpisanim ugovorom u cilju realizacije ugovora i efikasnog korištenja javnih sredstava”, navodi se.

Bljesak.info

Komentiraj

Unesite svoj komentar!
Ovdje unesite svoje ime

SLUČAJ "AMIR GROSS KABIRI"

POSLJEDNJE OBJAVLJENO