JKP ”Čistoća” Široki Brijeg dodjeljuje 500 kanti za odlaganje komunalnog otpada

PRO Oglas

U cilju unapređenja organiziranog prikupljanja i zbrinjavanja komunalnog otpada, JKP”Čistoća” d.o.o. Široki Brijeg u suradnji sa Ministarstvom prostornog uređenja, graditeljstva i zaštite okoliša ŽZH i Gradom Širokim Brijegom, dodjeljuje 500 kanta od 240 litara za odlaganje komunalnog otpada.

Cilj Javnog poziva je osiguranje potrebne opreme za odlaganje komunalnog otpada na području Grada Širokog Brijega.

-Nema osiguran spremnik za odlaganje komunalnog otpada,

-Ima prebivalište na području Grada Širokog Brijega,

-Obveznik je plaćanja odvoza komunalnog otpada za stambeni prostor na adresi prebivališta,

-Nema nepodmirenih dospjelih obveza prema JKP “Čistoća”,

-Ima potpisan Ugovor o pružanju komunalnih usluga sa JKP “Čistoća” d.o.o.,

-Da u zadnjih pet ( 5 ) godina korisniku nije dodjeljena kanta za komunalni otpad.

Ispunjenje navedenih uvjeta provjerava JKP “Čistoća” uvidom u registar obveznika zbrinjavanja komunalnog otpada.

Prilog: Zahtjev za dodjelu kanta

Jedna fizička osoba može podnijeti samo jedan zahtjev temeljem ovog Javnog poziva te ima pravo na dodjelu jedne kante po kućanstvu. Zahtjev se podnosi u upravi JKP Čistoća d.o.o. na adresi Kranjčevićeva 1 Široki Brijeg svakim radnim danom u vremenu od 9-13 sati ili na e-mail: info@jkp-cistoca.com. U roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva biti će donesena Odluka o dodjeli kanta a popis svih korisnika biti će objavljen na oglasnoj ploči JKP Čistoća d.o.o.

Rok za dostavu zahtjeva započinje objavom javnog poziva a završava podjelom svih raspoloživih kanta ( 500 komada ) o čemu se objavljuje obavijest o zatvaranju Javnog poziva na službenoj stranici poduzeća.

Kante se dodjeljuju korisnicima koji udovoljava općim uvjetima Javnog poziva prema redoslijedu zaprimanja zahtjeva ( vrijeme podnošenja zahtjeva ) do isteka svih raspoloživih kanta.

O mjestu i vremenu preuzimanja kanta korisnici će biti blagovremeno obaviješteni.

Prije preuzimanja kante korisnik je dužan potpisati izjavu o preuzimanju kante.

Korisnici kojima se odobri dodjela kanta dužni su koristiti kantu u svrhu odlaganja komunalnog otpada, kantu osigurati od krađe na način da ju postave na neizloženo mjesto u krugu objekta za koji plaća odvoz komunalnog otpada i na čijoj adresi ima prijavljeno prebivalište , te istu primaknuti uz cestu u vrijeme termina odvoza određenog po rasporedu.

Direktor
Zoran Slišković

Vaš komentar

SLUČAJ "AMIR GROSS KABIRI"

POSLJEDNJE OBJAVLJENO

Protected by Security by CleanTalk