NAJAVA: 3. sjednica Gradskog vijeća Ljubuški 19. siječnja

PRO Oglas

Na temelju članka 18. Poslovnika Gradskog vijeća Ljubuški (“Sl. glasnik Općine/Grada Ljubuškog”, broj 4/08 i 08/19), sazivam

III. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA LJUBUŠKI za 19.01.2021.godine (utorak) s početkom u 10,00 sati i predlažem slijedeće:

Dnevni red:

1.Usvajanje zapisnika s II. sjednice Gradskog vijeća,

2.Aktualni sat (vijećnička pitanja, sugestije, prijedlozi i ostalo),

3.Prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja Grada Ljubuškog za 2020. godinu,

4.Prijedlog Odluke o cjeniku za korištenje „Kulturnog centra“,

5.Prijedlog Rješenja o davanju suglasnosti na imenovanje ravnatelja Centra za socijalni rad Ljubuški,

6.Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o formiranju cijene usluga Dječjeg vrtića Ljubuški u Ljubuškom,

7.Prijedlog Rješenja o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama Statuta Javne ustanove Edukacijsko-rehabilitacijski centar za djecu, mlade i odrasle osobe s teškoćama u razvoju općine Ljubuški,

8.Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Odluku o nabavi motornog vozila za potrebe Javne ustanove Edukacijsko-rehabilitacijski centar za djecu, mlade i odrasle osobe s teškoćama u razvoju grada Ljubuškog,

9.Prijedlog Plana prihoda i program radova komunalnog gospodarstva za komunalne djelatnosti,

10.Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava komunalne naknade,

11.Prijedlog Odluke o određivanju građevnog zemljišta u državnom vlasništvu,

12.Prijedlog Zaključka o prodaji neizgrađenog građevinskog zemljišta,

13.Prijedlog Rješenja o:

a)razrješenju Povjerenstva za praćenje radova koncesionara na podizanju nasada na poljoprivrednom zemljištu iz Ugovora o koncesiji,

b)imenovanju Povjerenstva za praćenje radova koncesionara na podizanju nasada na poljoprivrednom zemljištu iz Ugovora o koncesiji,

14.Prijedlog Rješenja o dodjeli koncesije za korištenje zemljišta u poljoprivredne svrhe:

Tomislav (Drago) Pavlović iz Studenaca,
Zvonimir (Ivica) Petrović iz Ljubuškog

15.Prijedlog Rješenja o:

a)razrješenju Povjerenstva za izradu Plana kapitalnih investicija,

b)imenovanju Povjerenstva za izradu Plana kapitalnih investicija,

16.Prijedlog Zaključka o dodjeli poslovnog prostora na korištenje,

Sjednica će se održati u prostorijama Kulturnog centra Ljubuški.

PREDSJEDNIK,
Tihomir Kvesić

PRO Oglas

POSLJEDNJE OBJAVLJENO