Sve izašlo na vidjelo – financijski izvještaji Aluminija otkrivaju kriminal, korupciju, kaznena djela u gospodarskom poslovanju

PRO Oglas

Ima li nade za spas Aluminija, političari, mnogi mediji, te svekolika javnost koja im daje podršku i dalje nam ispiru mozak da je Aluminij spašen. Izgleda da smo „Mi“ jedini medij, ali zaista jedini koji o ovoj temi piše u serijalima, ne na pamet, već na temelju dokaza i pouzdanih izvora, te smo „Mi“ jedini koji glasno ne da govorimo, već vičemo: „CAR JE GOL“. Nitko nas ne čuje, pa čak ni Tužiteljstva na nivou Županije, Države, istražni organi „pušu na Aluminij kao na vruć krompir“ jer visoka korupcija i kriminal bi morala dirnuti i visokopozicionirane dužnosnike.

U posjedu smo završnih financijskih izvještaja Aluminija za 2022. g. sa izvještajem Vanjskog revizora.

Ono što prikazuju sami izvještaji i izvještaj Vanjskog revizora, definitivno zahtjeva hitnu reakciju Vlade F BiH kao vlasnika, istražnih organa te Tužiteljstva.

Iz financijskih izvještaja je vidljivo da je Aluminij u 2022. g ostvario gubitak poslovanja od 18,1 milijuna KM, a u 2021. g gubitak je bio 15,1 milijuna KM, dok je u 2020. g gubitak bio 18,3 mil KM, što je ukupno za period najma pogona Alumiija trogodišnji gubitak od 51,6 milijuna KM. Povrh toga na 450 milijuna KM zamrznutih dugova vjerovnika zatezne kamate su kroz tri godine cca 135 milijuna KM, a koje Aluminij ne knjiži, iako dobiva od nekih vjerovnika i konfirmacije o obračunatim zateznim kamatama.
Da li je ovo plan, program i politika HDZ a BiH, ex Vlade F BIH, Novalića i Džindića, te nove Vlade, Nikšića i Lakića, da na ovaj način „spašavaju Aluminij“.


Ako „Mi“ sve znamo i imamo dokaze, ako javnost sve zna, ako Tužiteljstva na svim nivoima sve zna i ima dokaze, ako Vlada sve zna, ako HDZ BiH sve zna- zašto ne zaustavite ovakav model poslovanja Aluminija, zašto u upravljačkim i nadzornim tijelima sjede osobe koje sprovode izrežiranu financijsku aferu, zašto na oči naroda i javnosti se sve ovo događa, još traje a i Vlada F BiH i Tužiteljstvo šute. Zašto našim Aluminijem i novcima zarađenim u njemu (a nije donio ništa) Najmoprimac hara ne Gradom Mostarom već i državom, te ulazi u područja djelovanja izvan područja proizvodnje aluminija? Je li došlo vrijeme da se evo i nakon ovog prikaza i dokaza nezakonitog poslovanja, Vlada i Tužiteljstva obračunaju sa ovom najvećom financijskom aferom, jer i mi obični medijski „laici“ vidimo da pod tepih ne može više ništa stati – sve je izašlo na površinu.


Na prijavu orkestriranog i namještenog tendera prodaje anoda koje su ostale na zalihama Aluminija, upoznati smo da Istražiteljske agencije, a niti Tužiteljstvo nije reagiralo u trenutku prijave ovog djela koje ima osnovanu sumnju kaznenog djela. Tada su mali dioničari baratali izračunom da je Aluminij oštećen za 4,6 milijuna KM, a navedena bilanca uspjeha zorno prikazuje i dokazuje da to nije 4,6 milijuna KM već 4,792 milijuna KM. U gore prikazanoj bilanci uspjeha u Odjeljku D: RASHODI pod oznakom AOP 255 proknjižen je taj trošak tj. rashod u iznosu 4,792 milijuna KM kao promjene u zalihama, gotovih proizvoda, poluproizvoda i proizvodnje u tijeku.


Da prošle 2022 g Nadzorni odbor i Direktor nisu prodali anode po 10 puta nižoj vrijednosti od knjigovodstvene Aluminij bi završio 2022 g u gubitku 13,3 milijuna KM, međutim sada je taj gubitak 18,1 milijuna KM.

Treba li daljnji dokaz da ovo nisu kaznena djela iz područja gospodarskog poslovanja. Ili dokaz da ovo nije korupcija: Napominjemo ponovo definiciju korupcije:

Korumpiranom osobom se smatra:

-svaka službena ili odgovorna osoba koja radi osobne koristi ili koristi „Skupine kojoj pripada“ zanemari opći interes koji je dužna štititi obzirom na zakone, položaj i ovlasti koje su joj povjerene.

Dok „Naš“ Aluminij tone kao „podmornica“ u dubine multimilijunskih gubitaka, a pisali smo da je to kroz cca 30 g najma 1 milijardu KM gubitaka Aluminija, Najmoprimac se slavi kao „svetac“ i kiti uspjesima ostvarene dobiti kroz tri godine od 85 milijuna KM.

Napominjemo da Aluminij ima samo 14 zaposlenih, a sva imovina je pod nadzorom, kontrolom i upravljanjem Najmoprimca.

Ono što je Vanjski revizor prilikom revizije financijskih izvještaja za 2021 g i 2022 g pronašao, otkrio i prezentirao je u najmanju ruku zastrašujuće, a kroz dvije god rada istog Vanjskog revizora otkriveno je da Aluminiju nedostaje desetine milijuna KM imovine u vidu zaliha, gotovih proizvoda i proizvodnje u tijeku..

Analiziramo samo detalje vezano za financijske izvještaje Aluminija za 2022 g.

a) Godišnji Financijski izvještaju Aluminija d.d., nisu kompletni tj cjeloviti. U istim nedostaje izvještaj Odbora za reviziju kao jedan od najznačajnijih izvještaja koji je po Zakonu obvezan, iako Društvo Aluminij ima imenovani Odbor za reviziju. Naime upoznati smo sa informacijom da je Odbor za Reviziju započeo izradu revizorskog izvještaja za 2022 g . Međutim predsjednik Odbora za reviziju i cijeli odbor za reviziju u tijeku same revizije podnijeli su ostavku.

Razlog podnošenja ostavke su: toliko nezakonita, nevjerodostojna, te kompromitirana financijska izvješća, da bi jedina moguća i zakonska obveza Odbora za reviziju bila da sukladno Zakonu o ZGD, Poslovniku o radu Odbora za Reviziju te Statutu- da sazovu izvanrednu Skupštinu, upoznaju vlasnike da su Nadzorni odbor i Uprava , prešli u područje nezakonitog i nesavjesnog rada, te bi ih Skupština morala smijeniti – a daljnji postupci su postupci kaznene odgovornosti. Odbor za reviziju je sa ovim i sam prekršio svoju ugovornu i zakonsku obvezu – ali je i Odbor za reviziju svojom ostavkom spasio prof Klepića predsjednik Nadzornog odbora i ostale članove N.O. da ih se institucionalno na Skupštini smjeni, a možebitno kasnije i procesuira.

Samo dio nezakonitosti, možemo reći i kriminalnih radnji koje se knjiže na rad Nadzornog odbora i Direktora Aluminija d.d. navodimo u nastavku, a koje su opisane u Izvještaju Vanjskog revizora. Navedeno je sve podvedivo pod sumnju u počinjenja sljedećih kaznena djela:

1)Zlouporaba položaja ili ovlasti , KZ F BIH čl 383 st 3

2)Pronevjera u Službi , KZ F BIH čl. 384 st. 1.

3)Nesavjestan rad u Službi, KZ F BIH čl 387. st 1.

4)Izrada lažne bilance KZ F BiH čl. 249

b) Izvještaj nezavisnog revizora za 2022 god. daje suzdržano mišljenje jer kako kažu nisu mogli pribaviti dostatne i primjerene revizorske dokaze za osiguranje osnove za revizorsko mišljenje o financijskim izvještajima. To je ujedno i najteža kvalifikacija financijskih izvješća.

Osnove za suzdržano mišljenje čine: – nije vršena procjena dugotrajne imovine i njen utjecaj na rezultat poslovanja Društva. Imovina data u zakup Aluminij Industries doo nije izdvojena u posebnu evidenciju investicijskih nekretnina.

-Nije preispitana vrijednost zaliha, sirovina i materijala, ( 36,6 milijuna KM) nedovršenih i gotovih proizvoda i nisu mogli utvrditi stanje zaliha najmanje u vrijednosti 9,5 milijuna KM (proizvodnja u tijeku i zalihe gotovi proizvoda) Komisija za popis je utvrdila da nema stanja zaliha na ovim pozicijama. (komisija je bila dužna utvrditi uzroke takvog stanja)

Ovo je najteže kvalificirano djelo koje ima osnovanu sumnju i kaznenog djela jer niti popisna inventurna komisija, a niti Vanjski revizor nisu mogli utvrditi postojanje zaliha proizvoda, proizvodnje u tijeku) u vrijednosti od 9,5 milijuna KM- jer ih nema, nestali (pojela maca), međutim, taj iznos nedostatka zaliha i proizvodnje u tijeku u 2021 g bio je još veći tj 14,3 milijuna KM.

Znači nestanci desetke milijuna KM imovine Aluminija, a prof Klepić predsjednik N.O: Direktor Društva gosp Bukovac, nisu sproveli istragu, prijavili nadležnim institucijama nestanak desetke milijuna KM imovine, a smatramo i dalje se svi smatraju kompetentnim i sposobnim da obnašaju svoje funkcije. Tako u jednoj izjavi Direktor gosp Bukovac izjavljuje da je visina gubitka od 18,1 milijuna KM rezultat amortizacije i međunarodnih računovodstvenih standarda. Njemu je savjest izgleda čista jer je našao uzrok gubitcima!!!

Sve dok je tako – Amir Gross Kabiri trlja ruke, jer je praktički sva imovina u njegovim rukama, a nestanak i nedostatak te imovine ne knjiži Kabiri u svojim bilancama već Aluminij.

Potraživanja od kupaca u inozemstvu nisu konformirana ( 3,3 milijuna KM) i dospjela su na naplatu više od jedne godine, niti su rezervirani troškovi za to.

-Revizori nisu mogli utvrditi ili verificirati date avanse za opremu u vrijednosti 285 000 KM i avanse za zalihe 1,5 milijuna KM

-Obveze Društva na dan 31.12 2022 god iznosile su 452 milijuna KM. Revizori iz dostavljenih konfirmacija nisu mogli utvrditi dio iskazanih obaveza najmanje u vrijednosti 119 milijuna KM.

U dostavljenim konfirmacijama banke su iskazale veća potraživanja već što Društvo vodi u knjigama najmanje u iznosu od 16 milijuna KM (zatezne kamate , plaćene garancije i sl.) inače revizori konstatiraju da Društvo nije dodatno revaloriziralo obveze za zatezne kamate zbog kašnjenja, tečajne razlike i potencijalne obveze temeljem sudskih troškova i zateznih kamata. Po navedenim obvezama revizori nisu mogli procijeniti utjecaj potencijalnih obveza na gubitke i tekući rezultat poslovanja Društva.

Naprijed iznesene osnove Suzdržanog mišljenja govore da su financijski pokazatelji toliko nerelevantni da se nije moglo dati ni jedno drugo mišljenje osim Suzdržano a što je najteža kvalifikacija financijskih izvješća.

U ostalim izvješćima nismo govorili jer glavno revizorsko izvješće daje dovoljnu sliku o pravom – lošem stanju imovine (stalnih sredstava, zaliha , potraživanja) obveza i kapitala i upravljanja kontrole i nadzora nad upravljanjem nad Društvom- koje je blago rečeno katastrofalno, te obiluje brojnim nezakonitostima. Sve je to i natjeralo Odbor za reviziju da ne sudjeluje u ovim „prljavim igrama“

Zbog povjerljivosti podataka, ne dostavljamo javnosti cjelokupni izvještaj Vanjskog revizora, ali dokazujemo da smo u posjedu istog.

Obzirom da je i sami ovaj članak dokaz brojnih nezakonitosti u poslovanju Aluminija d.d., gdje te nezakonitosti imaju elemente sumnje u počinjenja brojnih kaznenih djela iz područja gospodarskog poslovanja, naša zakonska obveza je da prozovemo Vladu F BiH, Tužiteljstvo, te istražne organe, da obrade ovaj slučaj, jer je slučaj Aluminij od općeg i javnog interesa za Grad, Županiju, Federaciju i Državu.

Još jednom dokazujemo da OTPOR.Media radi za opće dobro, te u interesu naroda i građana. Na potezu su sada institucije, ostaje da vidimo hoće li i kako će reagirati.

Istraživački tim portala OTPOR.Media

Portal OTPOR.Media redovno je upravo ove stvari javnosti prezentirao i upozoravao kroz naše brojne istraživačke radove gdje smo razotkrivali sav kriminal koji se “uvukao straga” u Aluminij Mostar! Sve članke možete pronaći na link stranici:

SLUČAJ: Amir Gross Kabiri

Vaš komentar

SLUČAJ "AMIR GROSS KABIRI"

POSLJEDNJE OBJAVLJENO

Protected by Security by CleanTalk