DO VRHA PIRAMIDE SUNCA – 3.DIO: Doleček vršiteljem dužnosti ili “wanna be” direktor

PRO Oglas

Već smo Vas upoznali kako je Operator za Obnovljive izvore energije i učinkovitu kogeneracije FBiH strateški interesantan kriminalnoj Vladi FBiH koja upravlja i odlučuje o svemu što želi po vlastitim željama, pri tome kršeći sve moguće Zakone, a time i Ustavni poredak u FBiH.

Ono što smo saznali nas je potaklo da se pozabavimo temom obnovljivih izvora ali i činjenicom da i tu oblast samostalno, bez kontrole uređuju oni koji su već optuženi. Taj uvodni dio serijala portala OTPOR.Media “DO VRHA PIRAMIDE SUNCA”, mogli ste čitati u prethodnoj priči:

Ovog serijala, donosimo Vam nastavak priče što se radi u organu gdje se sa strankama ne radi i čiji rad je obustavljen pa se rad odvija u dvije smjene? Dva Direktora pod jednom krovom… Čiji interes je u pozadini svega te koji će konstitutivni narod biti ugrožen ako se u sve uključi pravosuđe? Da li će investitore kojima je Misirača rješavao zahtjeve poticaji biti ukinuti i brine li itko za njihov novac!?

Operator za OIEiEK je po obrazloženju iz Rješenja o registraciji registriran na osnovu članova Zakona o registraciji poslovnih subjekata u FBIH koji se odnose na registraciju d.o.o. Drugim riječima Operator je registriran kao gospodarsko društvo (firma) te bi po Zakonu o gospodarskim društvima skupština društva trebala biti organ koji odlučuje o tome tko predstavlja društvo i tko je direktor. Možda su Novalić i Džindić mislili da su taj dan u jednoj od brojnih firmi gdje imaju skupa vlasničke udjele, pa donijeli Odluku koju je Novalić potpisao kao Premijer Vlade FBiH a koju mora da bi ispoštovao registraciju Operatora potpisati kao predsjednik skupštine Operatora za OIEiEK da bi se temeljem iste u sudski registar mogao upisati bilo tko, ne samo Doleček. Operator nema skupštinu kao organ tako da je to jednostavno nemoguće donijeti.

Jednostavno, Operator je neispravno registriran te svako postupanje je krivično djelo onome tko Misiraču izbriše kao odgovorno lice i upiše bilo koga drugog. Kako je do ovoga došlo najbolje bi trebala znati Rabija Tanović, sutkinja koja je registrirala Operator za OIEiEK u Općinskom sudu u Mostaru 2014 godine a sada sutkinja Županijskog suda u Mostaru, ostavljajući Općinski sud suprugu Zlatku Tanoviću koji iako sudac u Čapljini, radi i u Općinskom sudu Mostar u postupcima radnih odnosa te bi Misirača ukoliko se obrati Mostarskom općinskom sudu radi reguliranja radnog odnosa mogao dobiti upravo kao postupajućeg sudca – Tanović Zlatka. Kako ono bi, kadija te tuži…. Na sve nepravilnosti upozoravao je upravo Misirača i predlagao da se iste otklone nudeći više mogućih opcija kako da se Operator dovede u pravne okvire FBiH. Na temelju aktualnog izvoda iz sudskog registra možemo zaključiti da Zeljko Doleček nije nikakav direktor nego obični “terorista” koji je oteo instituciju FBiH te je sada zatvara za građane a radi u dvije smjene. Pitamo se sa kim radi ako je Misirača optuživan za nezakonito zapošljavanje, onda su trenutno nezakoniti i radnici i direktor “terorista”.

O svemu navedenom svjedoče materijali koje nam je Misirača predao prilikom izjave u prosincu, uz rečenicu: “evo i Vama ako prođem kao Caco što rekoše neki moji prijatelji…” šokantni su i predstavljaju dokaz što se događa kada Vas “sistem” uništava te da Operator za obnovljive izvore krije brojne mračne tajne za koje bi mnogi željeli da se ne saznaju. Neupućeni tko je Caco, što smo priznajemo i sami bili tada, saznali smo da je dotični “završio” – pod zemljom. Dojma smo ipak da se budućnost Misirače mnogo bolje može naslutiti iz dopisa Tužiteljstva HNŽ-a, kojim se od Misirače traži (par dana prije svih događaja) da dokazuje navode iz prijave o falsificiranju poslovnih knjiga Operatora za OIEiEK od strane prethodnog direktora Hajrudina Bećirovića i to u roku od 15 dana (prijava poslana u kolovozu?), a što se vidi po tome da nije uplaćivao doprinose u periodu 2014-2016. prikazujući manje iznose isplata odvojenih života i naknada za stan ali i tvrdeći da je isplatio 350.000 KM na ime PDV-a za period kada Operator nije ni postojao??? I navedeno je utvrđeno od Porezne uprave FBiH te Rješenjem Općinskog suda u Mostaru ali Tužiteljstvu izgleda nije dovoljno pa čak ni to što je Bećirović u svom izvještaju o radu naveo da je izvršio plaćanje PDV-a! Još gore je kada se zna da se radi o PDV-u na taksu/naknadu za obnovljive izvore nametnutu kao obavezu građanima te da ista ne predstavlja nikakvu dodanu vrijednost.

Da ironija bude veća, Ministarstvo kojim rukovodi Nermin Džindić od Misirače zahtjeva u više navrata da se izjašnjava na optužbe radnika Operatora za OIEiEK da je uzurpirao pečat (iako je bio upisan kao odgovorno lice, što je uostalom i dan danas!) o čemu je pisao i portal Žurnal.info u više članaka kojima iznosi nezakonitosti na račun Misiračinog rada stavljajući mu na teret između ostalog „korištenje pečata“ kao jedno od brojnih djela.

U sljedećem nastavku serijala portala OTPOR.Media “DO VRHA PIRAMIDE SUNCA” otkrivamo političke igre iza obnovljivih izvora…. tko za sebe želi prigrabiti budućnost…. čijim novcem operator raspolaže…. što čini pravosuđe?

Marija Tavelić / OTPOR.Media

PRO Oglas

POSLJEDNJE OBJAVLJENO