Prof dr. Zdenko Klepić pada skupa sa Kabirijem – Neoborivi dokazi isplivali

PRO Oglas

Zašto mnogi građani, a među njima i brojni Hrvati, pate i žale za nekim segmentima uređenja nekadašnjeg političkog sustava od prije 35. god pa i ranije, upravo odgovor leži u istini da u tom nekadašnjem sustavu kriminalci su bili:

-Većinom osobe niske naobrazbe,

-Problematične mladosti, sa problemima u obitelji,

-Niskog ili lošeg materijalnog statusa,

-Osobe bez nadzora u odgoju, kontrole i usađivanja moralnih vrlina i vrijednosti.

Takve osobe, sitni , srednji kriminalci, džeparoši, nasilnici osuđivani su za svoja djela uglavnom u srazmjerima današnjeg kriminala za sitna djela, a punili su zatvore bivše S Republike BiH koji su bili krcati.

Kada bi napravili analizu svih tih desetina tisuća prijestupnika i kriminalaca u periodu od 1950-1992. te veličinu i količinu samo privrednog kriminala i korupcije zbrojili koju su počinili, zasigurno ta brojka odnosno količina privrednog kriminala svih tih desetaka tisuća kriminalaca iz socijalizma u tom periodu od preko 40 godina bila bi daleko manja od iznosa privrednog kriminala i korupcije, te načinjene štete (društvu) samo jednog današnjeg čovjeka, koji je akademski građanin, profesor na Sveučilištu, doktor nauka te Prorektor Sveučilišta u Mostaru. Njegov gospodarski kriminal u iznosu tj novcu direktno, te šteti koju je načinio i počinjava je pojedinačno veći zasigurno već zbroj svih novčanih prijestupa jedne povijesne epohe jedne Republike tj epohe SR Bosne i Hercegovine do 1992.

Znači u ovom demokratskom društvu samo jedan čovjek počini veći gospodarski kriminal, već desetina tisuća svih ostalih u povijesnoj epohi socijalizma. E to možemo nazvati benefitima demokracije, jer ipak većina je vjerovanja da je taj socijalizam bio nedemokratski režim.

Bez obzira da li je taj gosp. Prof.dr. Zdenko Klepić, koji je i predsjednik Nadzornog odbora Aluminija d.d., svjestan ili nesvjestan, enormnog i mega razmjera ekonomskog zločina kojeg je počinio i idalje počinjava Društvu, da li je svjestan činjenice štete, kriminala i korupcije kojoj je na čelu a kao predsjednik N.O. društva Aluminij d.d., jedna je činjenica, da prof Klepić idalje mirno spava, a cjelokupno društvo grada Mostara, akademska uža i šira zajednica, ga idalje uvažava kao uglednika, profesora, akademskog građanina. Zaključak je da su u našem društvu najbitniji trendovi.

Pa tako, koruptivni političari, suci, tužitelji, ministri, premijeri, direktori, profesori, doktori specijalisti u bolnicama su nositelji trenda korupcije i kriminala, pa ako svi građani ne priznaju takve trendove, onda ti građani su izopćeni, na dnu su ljestvice, na dnu su hranidbenog lanca.

Zasigurno, gore spomenutih desetine prijestupnika za privredni kriminal u socijalizmu u BiH, nisu u zbroju počinili svi skupa stotine mil KM korupcije, počinili štete ili gubitaka, a ta brojka lagano se penje ka jednu milijardu KM, kao što je to počinio i počinjava naš prof dr. Zdenko Klepić, koji uredno i redovno poučava naše sinove i kćeri na ekonomskom fakultetu u Mostaru, postulatima ekonomskih znanosti, pogotovo njegove specijalnosti a to je „PODUZETNIŠTVO“.

Tako je naš Portal OTPOR.Media 07.06.2023. g objavio članak o prof dr Zdenku Klepiću pod naslovom: “Predstavlja li prof. Zdenko Klepić rizik za rektorat SUM-a, rizik za Ekonomski fakultet i studente”

U tom članku smo objavili, a za sve posjedujemo i dokaze desetaka teških kaznenih djela iz područja gospodarskog poslovanja, zlouporabe položaja i nesavjesnog postupanja prof Klepića u društvu Aluminij d.d., te ta visina i težina u novčanom iznosu financijskog kriminala i počinjene štete za Aluminij može se opisati samo kao: „Ekonomski zločin mega razmjera“

Prof. Zdenko Klepić obnaša dužnost 2016-2018 člana Nadzornog odbora Aluminija, te 2019-2023, predsjednika Nadzornog odbora Aluminija, te u svibnju 2023 ponovno imenovan po zasluzi na treći mandat u Nadzorni odbor i to za predsjednika N.O. tj do 2027. g.

Prikazani gubitak u poslovnim knjigama Aluminija u posljednjih 7 godina (od kada je Klepić u N.O. Aluminija d.d.) je GUBITAK od 250 mil KM. Zadnje 4 godine, godišnje zatezne kamate na dugove vjerovnika su po 40 mil KM godišnje koje se ne knjiže, a Aluminij svake godine u vremenu najma pogona Aluminija će ostvarivati dodatnih 15-18 mil KM gubitaka godišnje.

Međutim, poslovni rezultati kompanije kojoj je on na samom čelu kao predsjednik N.O. prof Klepića ne zabrinjavaju, korupcija, nezakonitosti, kriminal, kaznena djela ga još manje zabrinjavaju, te on ide i stepenicu dalje i predlaže na Skupštini Aluminija d.d. da se njemu kao i ostalim članovima N.O. poveća naknada tj. plaća za rad u Nadzornom odboru. Ne trebate pogađati, Vlada F BiH im je udovoljila i naknadu za kriminal u Nadzornom odboru od 01.06.2023. dobivaju povećanu.

Portal OTPOR.Media je u posjedu novih dokaza, koji upućuju da je prof Klepić „vjerojatno“ odigrao igru svjesnog i namjernog gašenja elektrolize 2019. g, jer da nije, oslobođeni kapital od cca 50 mil KM zbog neplaćanja struje osigurao bi i daljnji nastavak proizvodnje, ali Aluminij se ugasio 10.07.2019. Odmah nakon gašenja u Mostaru se nacrtao Amir Gross Kabiri sa svojom ekipom da pregovara u svezi preuzimanja Aluminija. Da je sve prevara, laž, manipulacija, te skupina udružena da počinjenjem nezakonitih radnji i počinjenjem kaznenih djela preuzima Aluminij, dokazali smo kroz brojne objave i dokaze, a sa novim dokazom koji prikazujemo to i potvrđujemo.

Potvrđujemo i to da je od prvog dana prof Klepić, pa sve do danas čovjek koji je postavljen da sprovede taj plan, čovjek koji igra, radi samo i isključivo za interes firme Najmoprimca, tj interes Amir Gross Kabirija, a sve radi protiv interesa Aluminija d.d. Rezultat toga je preko 65 mil KM čistog gubitka za Aluminij kroz protekle 4 godine, te zatezne kamate od preko 160 mil KM nisu knjižene, zatim preko 70 mil KM nestale uništene imovine Aluminija nije evidentirano ni proknjiženo u poslovnim knjigama Aluminija d.d..

Tzv. MT Abraham Grupa je 12.12.2019.g uputila na Upravu Aluminija te i Nadzorni odbor: Konačni Memorandum – koji sadrži pismo Upravi, te poslovni plan preuzimanja tj ulaska u Aluminij d.d.

Sam dopis MTA Grupe koji nosi naziv Memorandum (dostavljamo u privitku) je kriminalan i čin prevare, a na koju se tadašnja Uprava i Nadzorni odbor na čelu sa Klepićem nisu obazirali.

-MT Abraham Grupa je sa svojim partnerima je u nastojanju skupa sa pridruženim tijelima vlasti na svim nivoima u F BiH usmjerena da zajedničkim naporima preuzme i promiče uspješno poslovanje ugašene tvornice Aluminija d.d. s krajnjim ciljem sprječavanja bankrota, spašavanja tisuća radnih mjesta i očuvanja jednog od gospodarskih dragulja Federacije.

(Ova rečenica iz ponude MTA Grupe znači jedino i isključivo da MTA preuzima pravni subjekt Aluminij d.d. da ga spasi ,spriječi bankrot i očuva ga kao privredni i pravni subjekt te ga naziva i gospodarskim draguljom Federacije),

-Dosadašnji naši napori u provođenju temeljitog postupka due diligence i izgradnji strateškog plana za ponovno otvaranje Aluminija d.d. bili su sveobuhvatni….

(MT Abraham Grupa još jedanput u Memorandumu navodi da im je strateški cilj i plan ponovno otvoriti i pokrenuti Aluminij d.d.., a što se odnosi na pravni subjekt Aluminij d.d.),

-Dalje u Memorandumu stoji: MTA vjeruje da je ovaj napor za koji smatramo da je u skladu s vrijednostima naše Grupe bio plemenit i predstavlja naše zajedničko razumijevanje da spas Aluminija dd. Mostar je dio od iznimne važnosti na lokalnoj nacionalnoj i svjetskoj razini

(Ovdje ponovo u Memorandumu se naglašava spas Aluminija d.d., te MTA naglašava da imaju svoje vrijednosti te da su plemeniti u svojoj strategiji spasa Aluminija d.d.- konačni rezultat svi danas vidite u stvarnosti- brojke se ne mogu sakriti) .

-Dalje se u Memorandumu navodi da su se MTA grupi pridružile dvije kineske firme a kako bi osigurale budućnost Aluminija d.d.

(odavno smo dokazali i prikazali, a svi to već znaju kinezi su laž, prevara i obmana koristili su Kabiriju samo kao paravan da mu pojačaju priču, i prikažu lažni bonitet i snagu, ali je ključno da navode spas Aluminija d.d. kojem bi osigurali budućnost),

-Dalje se u Memorandumu navodi: da je „vrijeme“ za Aluminij d.d. i njegove radnike od ključne i esencijalne važnosti te i radnici i Aluminij d.d. traže brzo rješenje.

(navedena rečenica je pritisak i na N.O. i na Vladu da što prije i brzinski donesu odluke- naravno pozitivne),

-Dalje se u Memorandumu navodi: Izvršit ćemo prvi korak u provedbi našeg strateškog plana da Aluminij d.d. Mostar vratimo na odgovarajuću poziciju vodećeg čimbenika u gospodarstvu BiH i cijele regije.

(ovdje ponovo izričito ponavljaju da MTA preuzima pravni subjekt Aluminij d.d. preko kojeg će početi raditi i Aluminij d.d. vratiti na poziciju ponovo vodećeg čimbenika u BiH i Regiji).

Dalje se u Memorandumu navodi da je krajnji rok za prihvaćanje ove ponude i potpisivanje svih ugovora 23.12.2019. g – čime MTA u dogovoru sa: N.O. kojem je Klepić predsjednik forsira brzinu da se ova prevara što prije sprovede. Tako Klepić, praktički i ne čitajući Plan, Ponudu, pa ni Memorandum isti dan ili sutradan kada je stigla ponuda u Aluminij odobrava je i upućuje na Vladu na suglasnost tj odobrenje od strane Vlade, a kako bi Skupština Društva mogla sprovesti Odlukama konačno odobrenje ponude.

-NA PRVU SE PRIMJEĆUJE DA JE Memorandum, laž prevara i obmana jer naslov Memoranduma glasi: „Konačni Memorandum za najam Aluminija d.d. Mostar od strane Aluminij industries doo koji je članica MT Abraham grupe“

Laž i obmana je što naslov implicira da je riječ o najmu cjelokupnog Aluminija d.d., a u sadržaju teksta i sam tekst implicira da se preuzima Aluminij d.d. te da će se svi budući poslovi voditi preko Aluminija d.d., te je ultimativni cilj ponovno vraćanje i obnova Aluminija d.d. na staze stare slave….,

-Laž obmana i prevara je i u Naslovu, jer se u naslovu navodi ime pravnog subjekta Aluminij industries doo koji u tom trenutku nije ni postojao, znači riječ je o nepostojećem poduzeću. To društvo je tek registrirano u 2020. g a otvorili su račun u banci tek 20.02.2020. g.,

-Laž, obmana i prevara je, a to dokazuje sposobnost prof Klepića, što je prof Klepić kao predsjednik N.O. donio Odluku na Nadzornom odboru da Nadzorni odbor prihvata ponudu MT Abraham Grupe i kineskog konzorcija, a nigdje Nadzorni odbor ne spominje Aluminij industries doo. Takav dokument tj Odluka N.O. je otišao i na Vladu,

-Vlada pregledava dokumente i vraća ih Aluminiju d.d. na doradu, jer ponuda investitora je manjkava i ima dosta stvari za ispraviti,

-20.02.2020. g navodno dorađeni dokumenti tj Ponuda o preuzimanju ili najmu Aluminija d.d. se dostavlja na sjednicu Vlade F BiH- 210 sjednica. Vlada F BiH odbija ponudu po više osnova te ističe da najam imovine nije model po kojem treba ići rješenje problema aluminija, te da bi trebalo 400-1000 g da Aluminij najamninama vrati dugove vjerovnicima. Vlada daje kritiku Nadzornom odboru, tj daje im gromoglasan šamar, jer su na Vladu dostavili svoju Odluku kojom predlažu usvajanje ponude od strane MT Abraham Grupe, a papiri glase na posve drugi pravni subjekt. Tada ministar Džindić izjavljuje: kako ćemo izdati Aluminij pravnom subjektu koji nema otvoren ni dobiven ni porezni broj, riječ je o start up poduzeću. Konačno, znači Vlada F BiH je na 210 sjednici službeno odbila Kabirijevu ponudu- te nakon toga do danas Vlada nikada nije razmatrala nove ponude Kabirijeve tj tzv MT Abraham Grupe, a danas imamo stanje da je Aluminij d.d. evo skoro četvrtu godinu pod najmom Kabirijeve start up firme. Kako je to moguće?, moguće je sve prevarom, obmanom, te nezakonitim radnjama koje su epitet za cjelokupan ovaj projekt.

Navedeni Memorandum koji smo dostavili kao dokaz, je isključiva i najveća odgovornost Nadzornog odbora Aluminija d.d. tj prof Klepića kao predsjednika, jer je iz navedenog memoranduma očito i jasno vidljivo, prikazano i dokazano da je riječ o činu prevare i obmane.

Kroz Dokaz br 2 dokazujemo i prikazujemo da je prof. Klepić igrač Kabirija, da radi isključivo i jedino za korist i interese Amir Gross Kabirija a na štetu Aluminija d.d., te Federacije BiH i društva u cjelini.

Iako postoji službena odluka Vlade F BiH da ne prihvata Kabirija tj njegove firme grupacije ili šta već, kao investitora za Aluminij, vješto se iskoristila pandemija i lock- down, te se brzinski 6.04.2020 održava izvanredna Skupština Aluminija d.d., na kojoj se donijela Odluka da se pogon Ljevaonice iznajmljuje Aluminij industriesu doo na 30 godina. Odmah sutradan, jer vrijeme curi, ne čeka se kod Notara se potpisuje Ugovor o najmu imovine Aluminija. Dokaz br. 2. kojeg dostavljamo je notarski ugovor o najmu, tj samo onaj dio na koji se referiramo i dokazujemo spregu udruženost prof Klepića koji je dokazao da radi za interese Kabirija.

Naime potpisivanju Ugovora prisustvovali su dva svjedoka i sudski tumač. Sudski tumač- prevoditelj, je opravdana i nužna potreba da bude jer ugovor potpisuje stranac (Kabiri).

U svojstvu svjedoka se pojavljuje kao fizičko lice, bez punomoći ili ovlaštenja bilo koga, nitko drugi već glavom i bradom Zdenko Klepić.

Nije strana pojava da se Notarski Ugovori potpisuju pred svjedocima, ali je protuzakonito i zlouporaba ako je svjedok osoba koja je u sukobu interesa sa dokumentom kojem svjedoči, te ako ta osoba može imati izravni ili neizravni interes od samog Ugovora.

Jasno su zakonom o ZGD i Statutom Aluminija d.d. propisane ovlasti N.O., jasno su propisane i ovlasti Uprave, jasno je svima da predsjednik N.O. koji je odobrio ovaj kriminalan Ugovor, ne može sada u svojstvu fizičke osobe svjedočiti i biti upisan u Ugovor o najmu, po kojem Aluminij odlazi cca 1 milijardu KM u gubitke. Jasno je da se Klepić ovdje pojavio kao prijatelj ili prisna osoba sa Kabirijem da svjedoči Ugovoru kod Notara, jer se Klepić pojavio kao fizičko lice ali ne nikako kao predstavnik Aluminija d.d. po punomoći isl. Po punomoći i ne bi mogao biti svjedok jer bi Notar to odbio.

Navedeno je eklatantan dokaz, jasan prikaz da je cjelokupna operacija projekt kojeg Kabiri provodi u haračenju Aluminija d.d., i operacija koju provodi prof Klepić, te podržava tu operaciju, a svojim ponašanjem i odlukama N.O. doprinio je dodato desetinama mil KM koristi Kabiriju a na štetu Aluminija.

Stoga , dade se zaključiti da je prof Klepić, skupa sa ostalima a ima ih mnogo, „Godfather“ ili KUM“ ove udružene kriminogene skupine koja stotine mil KM novca pogoduje Kabiriju i njegovom takozvanom nepostojećem MTA carstvu, a svi mi kao biva trebamo shvatiti i prihvatiti da su sve to plemenite i domoljubne radnje i djela prof Klepića, te ga idalje trebamo držati na pedijastalu i vrhu društvene ljestvice, jer je ipak riječ od prof dr. na ekonomskom fakultetu koji podučava naše studente poduzetništvu. Ne jednom već više puta dokazali smo – kakvo poduzetništvo vodi i radi prof Klepić u Aluminiju d.d.

Posljednjih 7 godina rada i djelovanja prof Klepića u Nadzornom odboru ostvarenja Aluminija su sljedeća, te ta ostvarenja su ostvarenja prof Klepića:

-Prikazani gubitak u poslovnim knjigama Aluminija u posljednjih 7 godina je GUBITAK od 250 mil KM,

-Prof Klepić na čelu Nadzornog odbora od 2019. g ne sprovodi financijsko, operativno, niti organizacijsko restrukturiranje Aluminija, a temeljem Odluke Vlade o financijskoj konsolidaciji Aluminija, koja je bila zadnja i jedina šansa za spas Aluminija,

-Prof Klepić ne reagira na raskid ugovora za el. energiju za Aluminij, koji je imao ugovor za opskrbu el. energijom kroz cijelu 2019 godinu,

-Prof Klepić na čelu Nadzornog Odbora Aluminija 2019 gasi proizvodnju u Aluminiju, TE NE ISTRAŽUJE GDJE JE NESTALA NOVČANA LIKVIDNOST OD CCA 50 MIL KM KOJA JE MORALA POSTOJATI ZBOG NEPLAĆANJA STRUJE OD CCA 5 MJESECI,

-Šteta na imovini Aluminija nastala gašenjem se ne procjenjuje a ista je desetine milijuna KM, te se i ne prikazuje u poslovnim knjigama,

-NA čelu Nadzornog odbora, a nakon gašenja prof Klepić otpušta cca 870 radnika Aluminija,

-Ukida sve ključne akte (pravilnike u Aluminiju) a koje mora imati jedno gospodarsko društvo koje je organizacijskog oblika – dioničko društvo,

-Prof Klepić aktivno radi početkom 2020 godine da se pogoni Aluminija iznajme nepoznatom, nepostojećem izraelsko- kineskom konzorciju – koji nisu potvrdili identitet svog postojanja a ni bonitet, niti su dokazali ni prikazali posjedovanje kapitala (dokazali smo da je još od 2019 godine Klepić bio Kabirijev čovjek),

-Nadzorni odbor na čelu sa Prof Klepićem u veljači 2020 donosi Odluku da se pogoni Aluminija iznajme firmi „X“, a priložen je ugovor o najmu na firmu „Y“. Vlada F BiH sve dostavljeno popljuje i odbaci,

-Prof Klepić iako dr ekonomskih znanosti koji mora imati znanje iz ekonomije, znanje iz poznavanja zakona BiH i F BiH, svjesno i namjerno sudjeluje u aktivnostima da se Aluminij „OTME“ iz modela Financijske konsolidacije, s ciljem da se pogoni Aluminija iznajme start up firmi, koja je tek osnovana u Mostaru, praktički bez ikakvog kapitala tj sa kapitalom od 5000 KM prof Klepić zna da najamnina od 30 000 KM ili 40 000 KM, ne može pokriti troškove hladnog pogona Aluminija koji ne mogu biti niži od 16-18 mil KM godišnje,

-Prof Klepić pristaje i sudjeluje u političkom dogovoru, koji nije utemeljen na zakonu, ekonomskim postulatima, te zdravoj logici i zakazuje Skupštinu 06.04.2020 na kojoj se Aluminij tj jedan njegov dio iznajmljuje. Na ovaj način se otima Aluminij svojim vlasnicima, vjerovnicima i ne dopušta mu se pravo da se financijski konsolidira,

-Prof Klepić je „Slijep“ i ne vidi da Aluminij u modelu najma tone svake godine cca 18 mil KM u gubitke dok Najmoprimac ostvaruje cca desetine mil KM dobiti,

-Prof Klepić je „slijep kao predsjednik N.O. kada ne vidi da je ugovor o najmu pogona Aluminija je „Uvjetan“, posjeduje uvjetne klauzule, gdje tek kada se iste ispune Ugovor o najmu stupa na snagu. Uvjeti Ugovora nisu ispunjeni i Ugovor o najmu nikada nije smio stupiti na snagu. Stoga postojeći Ugovor o Najmu pogona Aluminija je nezakonit, ništav, te je svaki dan rada Najmoprimca po tom ugovoru- nezakonit,

-Prof Klepić je „slijep“ kada ne vidi da su pogoni Aluminija iznajmljeni start up firmi registriranoj u Mostaru, a kojoj je vlasnik bio fizička osoba (strani državljanin), te nije reagirao i morao je kada je vlasništvo firme Najmoprimca prebačeno na OFF SHORE ZONU u PANAMU (ilegalna zona),

-Prof Klepić, izigrava Boga u tumačenju zakona te brojnu imovinu Aluminija preko Nadzornog odbora iznajmljuje Najmoprimcu bez znanja Vlade i odobrenja Skupštine, jer ipak idalje je Aluminij na neki način u modelu Financijske konsolidacije,

-Prof Klepić sve čini i radi za korist i interes Najmoprimca.. npr namještena, orkestrirana i dogovorena prodaja 4000 tona anoda Najmoprimcu po 10 puta nižoj cijeni, gdje je nastala šteta za Aluminij cca 5 mil KM.,

-Prof Klepić ne razmišlja da je Aluminij dužan 450 mil KM vjerovnicima, gdje su zatezne kamate svake godine cca 45 mil KM, te su dugovi zamrznuti i prolongirani na 30 godina koliko traje najam Aluminija, a što je nezapamćena nezakonita i nelegalna praksa ikada viđena u svijetu,

-Prof KLepić, ne čita, možda čita, ali je sada ne slijep već „nijem“ kada su u pitanju izvještaji vanjskog revizora i odbora za reviziju- koji su evidentirali prilikom godišnjeg popisa imovine Aluminija da je iz Aluminija nestalo, otuđeno cca 15 mil KM imovine, gdje je bio u obvezi navedeno prijaviti istražnim organima, sazvati Skupštinu, proknjižiti taj manjak, te smijeniti direktora,

-Prof Klepić je slijep i nijem kada je u pitanju sam Ugovor o najmu koji je nezakonit po više osnova, te ništa ne čini da se raskine taj ugovor i Aluminij restrukturira vlastitim snagama,

-Prof Klepić podržava 100% Najmoprimca koji je uveden kao posrednik, a to znači sve što on radi mogao je i Aluminij sam bez Posrednika tj Najmoprimca,

-Prof KLepić je slijep i nijem / kada vidi, čita, da je Najmoprimac oteo cjelokupno intelektualno vlasništvo Aluminija: sam naziv Aluminij, web adresa, prepoznatljiv logo Aluminija, itd,

-Najmoprimac prisvaja sebi i povijest Aluminija koja datira još od 1975 g. Prof Klepić kao predsjdnik NO, to odobrava, odobrava jer šuti i ne reagira,

-Prof Klepić – mora i treba poznavati Statut, zatim pozitivne zakonske akte države, prije svega Zakon o gospodarskim društvima F BiH, gdje je jasno navedeno u čl.252. stav 2. da prof Klepić nikada nije smio biti angažiran u Nadzorni odbor Aluminija jer je u sukobu interesa,

-Prof Klepić dokazuje da nema morala te se nameće u treći mandat saziva Nadzornog odbora, te traži za sebe i ostale članove N.O. povećanje naknade za sudjelovanje u N.O.,

-Prof Klepić u 2023 g na Skupštinu Aluminija dostavlja set financijskih izvještaja (za 2022g), ne dostavljajući obrazloženje zašto je Odbor za reviziju kao jedno od vrhovnih tijela nadzora i revizije poslovanja društva koji odgovaraju vlasnicima, podnio naprasito ostavku u samom tijeku izrade revizije. Razlog podnošenja ostavke je taj, jer da je Odbor za reviziju uradio reviziju financijskog izvještaja i izvještaja vanjskog revizora, prof Klepić i svi članovi N.O. te direktor bi morali odmah u zatvor. Zato je bezbolnije bilo da Odbor za reviziju podnese ostavku.

30 godina najma Aluminija znači cca jednu milijardu gubitka za Aluminij: 30*18 mil KM gubitak = 540 mil KM gubitka + 450 mil KM zatezne kamate vjerovnicima. Dok je najmoprimac ostvario za 2 godine cca 85 mil KM dobiti, a nije donio nikakav kapital – samo je iskoristio Ugovor sa Glencore sa kojim je Aluminij radio 20 godina.

Ljevaonica se mogla pokrenuti i bez posrednika vlastitim snagama, tj Najmoprimac (izraelski državljanin) je nepotreban posrednik u cjelokupnoj priči. Ali istina je da je ovaj posrednik potreban jer nismo krili i dokazali smo da je ovaj posrednik pored direktora, N.O. ex. Premijera, ex Ministra, kupio brojne osobe u F BiH i BiH.

„Mnogi su se prodali za Judine škude“

Samo za vrijeme Najma imovine Aluminija izraelskom državljaninu, (3 godine) Aluminij je kroz period 2020-2022 potonuo 51,5 mil KM u gubitke, te cca 135 mil KM zateznih kamata vjerovnicima, koje nisu još knjižene.

Kada sve sagledamo kakva je uloga bila prof Klepića kroz 7 godina u Nadzornom odboru Aluminija, te kakav je doprinos dao toj kompaniji, pitamo se je li moglo biti gore. Mi mislimo da nije te da bi vjerojatno svaka „BABA“ od preko 80 godina života da je sjedila na toj stolici, ne bi izazvala ovoliko veliku apokalipsu Aluminija.

Prof dr. Zdenko Klepić

Normalno je i znamo, da će i prof. Klepić, te brojni tužitelji, suci, političari, pročitati ovaj članak, ali to kao i do sada neće smetati prof. Klepiću, da uredno izađe sutra pred katedru i pred studente i poučava ih o postulatima poduzetništva.

Ipak konačnu riječ o ulozi prof Klepića i isplivanim novim dokazima dati će tužiteljstvo F BiH.

Istraživački tim portala OTPOR.Media

SLUČAJ: Amir Gross Kabiri

Komentiraj

Unesite svoj komentar!
Ovdje unesite svoje ime

SLUČAJ "AMIR GROSS KABIRI"

POSLJEDNJE OBJAVLJENO